BÁo cáo thưỜng niên năM 2010tải về 232 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích232 Kb.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010


CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

( Mã chứng khoán ADC)


I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 1. Những sự kiện quan trọng

  1. Thành lập

 • Công ty được thành lập theo QĐ số 1063/QĐ-NXBGD ngày 11/9/2007. Đăng kí kinh doanh số : 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần 1 ngày 1/7/2007, thay đổi lần 2 ngày 29/7/2010.

 • Công ty được tách ra từ ban Biên tập Thiết kế Mĩ thuật thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, với kinh nghiệm và bề dày trên 50 năm làm sách giáo khoa, công ty đã có được những ưu thế nhất định trong lĩnh vực thiết kế và chế bản Sách.

  1. Niêm yết

 • Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Mã chứng khoán : ADC
 • Logo :
 • Trụ sở chính : 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

 • Điện thoại : 04.35122163 Fax : 04.35121385

 • Website : adc.net.vn

 • Vốn điều lệ : 10 tỷ (Mười tỷ đồng)

 • Loại cổ phiếu : Phổ thông

 • Số cổ phiếu NY : 1.000.000 (một triệu cổ phiếu)

 • Ngày giao dịch đầu tiên : 24/12/2010

 1. Quá trình phát triển

  1. Ngành nghề kinh doanh

    • Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục

    • Thiết kế, chế bản in các ấn phảm phục vụ ngành Giáo dục

    • Sản xuất tem chống giả

    • Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học

    • Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại

  1. Tình hình hoạt động

Công ty mới được hình thành, đang trên đà phát triển :

    • Hoạt động sản xuất kinh doanh đang đi vào nề nếp.

    • Doanh thu, lợi nhuận phát triển theo chiều hướng gia tăng : Doanh thu năm 2010 so với doanh thu 2008 tăng 320%.

    • Lĩnh vực kinh doanh được mở rộng :

    • Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh là Thiết kế, Chế bản. Đây là những hoạt động chủ yếu và truyền thống của công ty.

    • Năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát triển thêm Xuất bản - Phát hành, Kinh doanh Thiết bị Giáo dục, Sản xuất Tem chống giả.    • Lãi cơ bản/cổ phiếu tăng, năm sau cao hơn năm trước. 1. Định hướng phát triển

    • Các mục tiêu trước mắt

    • Tập trung phát triển Xuất bản theo hướng đa dạng về chủng loại, phong phú về kiến thức, nội dung phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

    • Mở rộng hệ thống phát hành, chú trọng phát triển kênh bán lẻ.

    • Từng bước tham gia vào thị trường kinh doanh Thiết bị Giáo dục.

    • Hoàn thiện quy trình, nâng cao năng suất, đa dạng hoá chủng loại tem chống giả.

    • Đẩy mạnh hoạt động thiết kế, chế bản, tập chung khai thác các sản phẩm có yêu cầu chất lượng Mĩ thuật cao.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

    • Khai thác các mảng đề tài có giá trị và chất lượng cao phục vụ cho hoạt động dạy và học của trẻ Mầm Non.

    • Phát triển hệ thống bán lẻ thành chuỗi cửa hàng bán lẻ.

    • Mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh thiết bị Giáo dục.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

  1. Các yếu tố bất lợi

 • Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 đã thấm sâu, tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam dẫn đến môi trường sản xuất kinh doanh năm 2010 gặp rất nhiều khó khăn.

 • Lãi suất ngân hàng tăng cao, cùng với các chính sách kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ của chính phủ dẫn đến khó khăn lớn về nguồn vốn vay phục vụ SXKD, cũng như công tác thu hồi công nợ.

 • Tỉ giá ngoại tệ liên tục biến động mạnh, cùng với giá của các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất (giấy, màng tráng kim, phim chế bản, hoá chất v.v…) tăng cao tạo áp lực mạnh mẽ lên kết quả SXKD năm 2010.

 • Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của khách hàng về tiến độ, chất lượng dịch vụ ngày càng khắt khe dẫn đến chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ gia tăng.

Những yếu tố trên đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010.

  1. Các yếu tố thuận lợi

 • Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và kịp thời của HĐQT cấp trên, Ban Tổng Giám đốc ; Tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, ban chức năng thuộc NXBGDVN cũng như sự đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam.

 • Các thành viên HĐQT công ty có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với mọi kế hoạch SXKD của công ty.

 • Đội ngũ CBCNV của công ty đã không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần năng động, nhiệt tình, lăn xả vì công việc, CBCNV đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng vì sự phát triển của công ty.

 • Uy tín của công ty đã khẳng định ngày càng vững chắc trên thị trường thiết kế, chế bản sách và ấn phẩm bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng mĩ thuật và đổi mới các loại hình dịch vụ hướng về khách hàng.

 • Hệ thống sản xuất tem chống giả Hologram của công ty đã đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ và chất lượng của khách hàng. Năm 2010 công ty đã được lựa chọn là đơn vị duy nhất cung cấp tem chống giả sử dụng cho toàn bộ các sản phẩm của NXBGD VN.

 • Các sản phẩm Sách, Tranh Ẩnh Mầm non của công ty được sử dụng chính thức tại các trường Mầm non trong cả nước, được cha mẹ, giáo viên và trẻ ưa thích lựa chọn.

 • Trung tâm Sách và Thiết bị Mầm non của công ty khai trương, hoạt động và ngày càng phát triển. Cửa hàng bán lẻ của Trung tâm đảm nhiệm tốt vai trò giới thiệu và cung cấp sản phẩm đa dạng cho học sinh và nhà trường. Phòng Kinh doanh – Phát hành đã xây dựng và mở rộng thị trường tới hệ thống giáo dục mầm non của 63 tỉnh thành trong cả nước.

 • Công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tốt, áp dụng quy trình quản lí, điều hành công việc chuyên nghiệp, cơ chế trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, chính sách thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời đã làm cơ sở và tạo động lực cho việc hoàn thành kế hoạch SXKD.

Do vậy, trong năm 2010 ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác triệt để những thuận lợi, tận dụng tốt các cơ hội để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 1. Doanh thu và lợi nhuận

  1. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010

   TT

   Chỉ tiêu

   Thực hiện

   2010


   Thực hiện 2009

   Tỷ lệ

   1

   Doanh thu

   32,09 tỉ

   14,68 tỉ

   219%

   2

   Lợi nhuận trước thuế

   2,97 tỉ

   2,48 tỉ

   120%

   3

   Thuế TNDN

   0.79

   0.47

   168%

   4

   Lợi nhuận sau thuế

   2.18

   2.01

   108%

   5

   Cổ tức

   15%

   14%

   107%

   6

   Lãi cơ bản/cổ phiếu

   2.18

   2.01

   107%

  2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện

2010


Kế hoạch 2010

Tỷ lệ

1

Doanh thu

32,09 tỉ

15.50

207 %

2

Lợi nhuận trước thuế

2,97 tỉ

2.50

119%

3

Thuế TNDN

0.79

0.62

126%

4

Lợi nhuận sau thuế

2.18

1.88

116%

5

Cổ tức

15%

15%

100%

6

Lãi cơ bản/cổ phiếu

2.18

1.88

1.16%

 1. Những thay đổi chủ yếu trong năm

   • Năm 2010 công ty đã đầu tư 01 hệ thống chế bản mới, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chế bản ngày một nhiều của khách hàng.

   • Tháng 8/2010 công ty đã khai trương Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục Mầm Non tại 387 Hoàng Quốc Việt. Trung tâm là kênh bán lẻ và giới thiệu sản phẩm hiệu quả. Trung tâm đi vào hoạt động đã tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty, đem lại việc làm ổn định cho 20 CBNV.

 1. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

   • Mở rộng thị trường bán buôn thông qua nhiều kênh phân phối. Mục tiêu năm 2015 công ty sẽ chiếm được 45% thị phần sách Giáo dục Mầm Non trên Toàn Quốc.

   • Tăng cường khai thác mảng bán lẻ : Năm 2011 công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số cửa hàng bán lẻ để mở rộng thị trường, tăng thị phần bán lẻ sách Mầm non của công ty. Mục tiêu đến năm 2015 công ty có chuỗi cửa hàng bán lẻ gồm 5 cửa hàng trên khắp toàn Quốc.

   • Thiết bị Giáo dục là mục tiêu công ty đang hướng tới, dự kiến năm 2015 doanh thu về Thiết bị Giáo dục sẽ tương đương doanh thu của Xuất bản.

   • Nâng cao công suất của dây chuyền sản xuất tem chống giả. Năm 2010 công ty phấn đấu đạt công suất 1.2 triệu tem/ngày. Dự kiến doanh thu mảng Tem chống giả sẽ đạt 20% tổng doanh thu trong năm 2011.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 1. Báo cáo tình hình tài chính

  1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán (tại thời điểm 31/12/2010)

   TT

   Các chỉ tiêu

   Đv tính

   Số lượng

   1

   Chỉ tiêu về khả năng thanh toán


   + Hệ số thanh toán ngắn hạn:
   TSLĐ/ Nợ ngắn hạn

   Lần

   1.67
   + Hệ số thanh toán nhanh:
   (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

   Lần

   1.28

   2

   Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


   + Hệ số Nợ/Tổng tài sản

   %

   51.73%
   + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

   %

   107.16%

   3

   Chỉ tiêu về năng lực hoạt động


   + Vòng quay hàng tồn kho
   4.63
   + Doanh thu thuần/Tổng tài sản

   Lần

   1.22

   4

   Chỉ tiêu về khả năng sinh lời


   + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

   %

   6.78%
   + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

   %

   17.19%
   + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

   %

   8.30%
   + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

   %

   9.20%

  2. Phân tích những biến động những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động)

   • Lạm phát và tỉ giá ngoại tệ tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào tăng (vật tư cho chế bản, nguyên vật liệu sản xuất tem phải nhập khẩu) dẫn tới lợi nhuận bị sụt giảm mạnh.

   • Lãi suất ngân hàng cao cùng với các chính sách tiền tệ của Nhà Nước ảnh hưởng đến việc huy động vốn tín dụng cho hoạt động SXKD của công ty gặp khó khăn.

   • Môi trường cạnh tranh gay gắt cũng là một yếu tố tác động không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2010.

  1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 của năm báo cáo

   TT

   Chỉ tiêu

   Năm 2010

   (VNĐ)

   Năm 2009

   (VNĐ)   1.


   Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ


   31.841.050.804


   13.963.674.833

   2.

   Các khoản giảm trừ doanh thu

   -

   -

   3.

   Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ

   31.841.050.804

   13.963.674.833

   4.

   Giá vốn hàng bán

   23.975.296.471

   9.941.849.116

   5.

   Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ

   7.865.754.333

   4.021.825.717

   6.

   Doanh thu hoạt động tài chính

   237.978.974

   644.806.593

   7.

   Chi phí tài chính

   53.797.888

   -
   Trong đó: Chi phí lãi vay

   51.797.888

   -

   8.

   Chi phí bán hàng

   1.697.830.246

   277.765.292

   9.

   Chi phí quản lý doanh nghiệp

   3.398.249.395

   1.902.974.557

   10.

   Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD

   2.953.855.778

   2.485.892.461

   11.

   Thu nhập khác

   12.210.500

   69.537.563

   12.

   Chi phí khác

   -

   79.783.344

   13.

   Lợi nhuận khác

   12.210.500

   (10.245.781)

   14.

   Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

   2.966.066.278

   2.475.646.680

   15.

   Chi phí thuế TNDN hiện hành

   788.805.934

   468.200.254

   16.

   Chi phí thuế TNDN hoãn lại

   -

   -

   17.

   Lợi nhuận sau thuế TNDN

   2.177.260.344

   2.007.446.426

   18.

   Lãi cơ bản trên cổ phiếu

   2.177

   2.007

  2. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

   • Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 1 000 000 cổ phiếu

    • Cổ phiếu thường : 1 000 000 cổ phiếu

    • Cổ phiếu ưu đãi : 0

   • Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : 0

   • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

    • Cổ phiếu thường : 1 000 000 cổ phiếu

    • Cổ phiếu ưu đãi : 0

    • Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : 0

    • Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : 15%

 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

Doanh thu

Tỉ đồng

0.143

10.37

14.67

32.09

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỉ đồng

0.30

2.48

2.48

2.97

3

TSLN/vốn chủ

%

0.3

24.75

23.84

24.3

4

Cổ tức

%

12

12

14

15

5

Lãi cơ bản/cổ phiếu

Đồng

40

1802

2007

2177

   • Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch :

    • Doanh thu Xuất bản tăng đột biến (300%) so với kế hoạch. Doanh thu tăng là do công tác Xuất bản đã có nhiều thay đổi lớn, chủng loại đề tài được cơ cấu lại, chất lượng mĩ thuật sách được nâng cao, nội dung sách phù hợp hơn với nhu cầu của độc giả…..Phát hành cũng có những thay đổi về cơ bản, các biện pháp tiếp thị, mở rộng thị trường được gia tăng, khách hàng được phân loại và có nhứng chính sách phù hợp, khuyến khích bán hàng….

    • Sản lượng tem chống giả tăng (138%) so với kế hoạch, chất lượng ổn định. Sản lượng tăng do hoạt động sản xuất tem đã đi vào nề nếp, quy trình sản xuất được hoàn thiện, trình độ của người lao động được nâng cao. 1. Những tiến bộ công ty đã đạt được

   • Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí :

    • Công tác quản lí được tin học hoá một bước. Hệ thống văn bản, giấy tờ của công ty được phát hành qua phần mềm, thông tin, yêu cầu của cá nhân, đơn vị được xử lí thông qua E-mail và hệ thống nhắn tin tự động, giảm thiểu bớt thời gian hội họp và giấy tờ liên quan, tiết kiệm nhiều chi phí cho công ty.

    • Chính sách : Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung và hệ thống hoá lại các văn bản tạo một hành lang pháp lí an toàn cho hoạt động của công ty.

    • Thành lập Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục Mầm non trên cơ sở Phòng Kinh doanh – Phát hành, Phòng Biên tập Sách – Tranh Ảnh Mầm non, Cửa hàng Sách – Thiết bị Giáo dục Mầm Non. Mục tiêu là tăng năng lực cạnh tranh và hoàn thiện một quy trình khép kín về Xuất bản và phát hành.

   • Các biện pháp kiểm soát :

    • Công tác an ninh, an toàn được quan tâm hơn, khu vực bán hàng, khu vực sản xuất, văn phòng làm việc của công ty đều được trang bị hệ thống camera an ninh tránh được những rủi ro mất mát.

    • Các biện pháp kiểm soát về tài chính cũng được thắt chặt. Các quy định về tài chính được xây dựng chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn, như quy định về chi phí, thanh toán, quy định về chiết khấu, quy định về hoa hồng…. phòng Kế toán – Tài vụ tăng cường các nút kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hạn chế tối đa các sai sót không đáng có.

    • Các biện pháp kiểm soát hoạt động cũng được củng cố và gia tăng. Các bộ phận chức năng được liên kết, kiểm soát lẫn nhau trong công việc hàng ngày nhằm phát hiện và giảm thiểu sai sót trong hoạt động.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thời điểm 31/12/2010, thư kiểm toán số 340/BCKT-AAC ngày 15/3/2011 (tài liệu kèm theo)


 1. Báo cáo của Ban Giám đốc

 2. Báo cáo Kiểm toán

 3. Các báo cáo Tài chính

  • Bảng cân đối kế toán

  • Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Thuyết minh báo cáo tài chính

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN


 1. Kiểm toán độc lập

   • Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

   • Ý kiến kiểm toán độc lập : Một số khoản nợ phải thu 3.471.950.561 đồng; nợ phải trả 4.089.638.368 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2010. Kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được trả lời từ phía các bên liên quan.

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ sự ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên thì các Báo cáo tài chính liên quan đã phản ánh trung thực và hợp lí tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2010 và kết quả kinh doanh cũng như các luồng tiền lưu chuyển trong năm tài chính kết thúc 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và quy định pháp lí hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

 1. Kiểm toán nội bộ : Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

   • Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

    TT

    Cổ đông

    Địa chỉ

    Ngành nghề

    kinh doanh    Số lượng

    vốn góp (CP)    Tỷ lệ vốn góp %

    1

    Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

    81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

    - Xuất bản, In ấn

    - Tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học.

    - Kinh doanh cho thuê văn phòng.

    - Kinh doanh bất động sản.    510 000

    51.0

   • Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : 0

   • Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 0

   • Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 0

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 1. Cơ cấu tổ chức của công ty

  1. Tóm tắt lí lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

   TT

   Họ và Tên

   Chức vụ

   Tóm tắt lí lịch

   2

   Lê Hoàng Hải

   Giám đốc

   Năm sinh : 1969

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại


   3

   Trần Tiểu Lâm

   Phó Giám đốc

   Năm sinh : 1952

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật, ngành Hội hoạ (1/1/2011 chuyển sang NXBGDVN)


   4

   Phạm Văn Thắng

   Kế toán Trưởng

   Năm sinh : 1982

   Giới tính : Nam   Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán

  2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm : Không

 2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

  1. Số lượng CBNV công ty : 70 người

   TT

   Trình độ lao động

   Số lượng

   Tỉ lệ (%)

   Ghi chú

   1

   Thạc sỹ

   2

   2.90
   2

   Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)

   49

   70.0
   3

   Trung học chuyên nghiệp

   9

   12.8
   4

   Trung học phổ thông

   9

   12.8
   5

   Trung học cơ sở

   1

   1.41   Tổng số :

   70

   100.0
  2. Chính sách với người lao động

   • Đóng BHXH, BHYT, BHTN….. theo quy định của Nhà Nước

   • Các chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết… thực hiện theo quy định của Nhà Nước

   • Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ….

   • Công ty mua Bảo hiểm tổng hợp để hỗ trợ cán bộ, nhân viên trong trường hợp ốm đau nằm viện, tai nạn, rủi ro về sinh mệnh….mức BH tối đa 10 triệu đồng/người/năm.

   • Khám sức khỏe định kì cho CBNV 1năm/lần tại cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Nhiều cán bộ nhân viên công ty đã được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời thông qua việc khám sức khoẻ định kì hàng năm.

   • Được hưởng các chế độ nội bộ như : Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khóa học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

   • Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như :

    • Đảm bảo các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà Nước.

    • Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau…..

    • Thành lập các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

  1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng

    • Tháng 4/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Ông Võ Văn Chiến, thành viên ban Kiểm soát mới thay Ông Lưu Chí Đồng có đơn xin miễn nhiệm.VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

  1. Cơ cấu thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát

   TT

   Nội dung

   Số lượng

   Tổng số

   Thành viên độc lập không điều hành

   1

   Hội đồng quản trị

   5

   1

   2

   Ban kiểm soát

   3

   3
   Tổng số :

   8

   3

  2. Thành viên HĐQT, BKS

   TT

   Họ và Tên

   Chức vụ

   Tóm tắt lí lịch

   1

   Phạm Ngọc Tới

   Chủ tịch HĐQT

   Năm sinh : 1957

   Giới tính : Nam

   Quốc tịch : Việt Nam

   Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Nghệ thuật, ngành Hội hoạ   2

   Lê Hoàng Hải

   UVHĐQT kiêm Giám đốc

   Năm sinh : 1969

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại


   3

   Trần Tiểu Lâm

   UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc

   Năm sinh : 1952

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật, ngành Hội hoạ


   4

   Phạm Văn Thắng

   UVHĐQT Kiêm

   Kế toán Trưởng   Năm sinh : 1982

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán


   5

   Tô Thanh Bình

   UVHĐQT

   Năm sinh : 1962

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán


   6

   Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

   Trưởng BKS

   Năm sinh : 1971

   Giới tính : Nữ

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán


   7

   Võ Văn Chiến

   UV BKS

   Năm sinh : 1956

   Giới tính : Nam

   Trình độ chuyên môn : Cán sự doanh nghiệp.


   8

   Nguyễn Thanh Tùng

   UV BKS

   Năm sinh : 1982

   Giới tính : Nam   Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán

  3. Hoạt động của HĐQT

   • Hội đồng quản trị họp định kì, đột xuất

    • Họp định kì : 1 lần/quý

    • Họp đột xuất : 3 lần/năm

   • Hoạt động của HĐQT đưa ra những

    • Định hướng, chiến lược phát triển công ty.

    • Quyết định những vấn đề liên quan đến nhân sự, mục tiêu, chiến lược kinh doanh trong từng thời kì.

    • Quyết định việc đầu tư.

   • Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…)

   • Hoạt động của Ban kiểm soát :

    • Thành viên ban kiểm soát : 3 thành viên.

    • Phụ trách chung : Trưởng ban

    • Kiểm soát tài chính : 01 thành viên

    • Kiểm soát hoạt động : 01 thành viên

    • Ban kiểm soát họp định kì : 6 tháng /lần.

    • Kiểm soát tài chính và kiểm soát hoạt động : Thường xuyên 1tháng/lần thông qua báo cáo tài chính và các văn bản ban hành cũng như hoạt động hàng ngày của công ti.

   • Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Tỉ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp, thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT, BKS :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (%)

Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp

1

Phạm Ngọc Tới

Chủ tịch HĐQT

1.00

0

2

Lê Hoàng Hải

UVHĐQT kiêm Giám đốc

1.04

0

3

Trần Tiểu Lâm

UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc

1.72

0

4

Phạm Văn Thắng

UVHĐQT Kiêm Kế toán Trưởng

0.55

0

5

Tô Thanh Bình

UVHĐQT

0.30

0

6

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Trưởng BKS

0.74

0

7

Võ Văn Chiến

UV BKS

1.52

0

8

Nguyễn Thanh Tùng

UV BKS

0.20

0
Tổng số :
16.07


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà Nước

- Cơ cấu cổ đôngTT

Cổ đông

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ/Tổng số CP (%)

1

Cổ đông là tổ chức

510 113

51.01

2

Cổ đông là cá nhân

489 887

48.99
Tổng cộng :

1 000 000

100.00

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà Nước

TT

Cổ đông

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng

vốn góp (CP)Tỷ lệ vốn góp %

1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

- Xuất bản, In ấn, tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học.

- Kinh doanh cho thuê văn phòng.

- Kinh doanh bất động sản.


510 000

51.0
Tổng số :510 000

51.00

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lậpHọ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

ĐKKD/

CMTND

Số lượng cổ phần góp vốn

Tỷ lệ cổ phần SH/vốn góp (%)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đại diện :

Phạm Ngọc Tới

81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

197 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội0106000128


510 000

51.00

Lê Hoàng Hải

1969

SN6, ngách 31/11, Phan Đình Giót, Hà Nội

011372680

10,000

1.00

Trần Tiểu Lâm

1952

TT Nhạc Họa, Thanh Trì, Hà Nội

011274658

10,000

1.00

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông trong năm 2010.

Công ty xin trân trọng kính báo đến các cơ quan chức năng, các cổ đông, các nhà đầu tư quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2011

GIÁM ĐỐC


Lê Hoàng Hải


- -

Năm 2011

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương