CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II searchtải về 32.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích32.77 Kb.
#235
CÙNG VỚI MẸ MARIA CHÚNG TA VỀ BÊN THÁNH THỂ

WITH MARY, WE COME BEFORE THE EUCHARIST
CẤP II THIẾU – CAMP LEADER LEVEL II SEARCH

NGÀY THỨ 7 – DAY 7 (Tuesday)

 

LỜI TUYÊN ÚY


Have you ever been in a situation where you have a very difficult task on hand and you try to finish it? How does it feel when you accomplish something very hard and you are on top of it?

Many times in my life when I’m faced with a lot of challenges and hardships and after accomplishing or overcoming the challenge life handed to me, I thanked God for the opportunities to be stronger, to become a better person. Think of suffering endured is like the pains of childbirth. The joy of welcoming a new child into the world would overcome any suffering endured.

Remember that Jesus will be there, praying for you, protecting you and assuring you that he is there no matter what.
CÂU HỎI TRONG NGÀY - Question of the Day

The question that we need to ask ourselves today is: With Jesus’ warnings and promises, should I continue to follow Christ? If I say Yes to the Lord, what should I do when life hands me a sour grape?


CÂU CHUYỆN TRONG NGÀY - Story of the Day:
The Jewish mystic Baal Shem had a curious way of praying to God. “Remember, Lord,” he would say, “You need me just as much as I need you. If you did not exist, whom would I pray to? If I did not exist, who would do the praying?”
Thinking to myself: “It brought me so much joy to think that if I had not sinned God would have no occasion to be forgiving!”

VIỆC TRONG NGÀY – Today's Things-To-Do


 • Làm 1 việc lành – Do one good deed

DÂNG NGÀY – Morning Offering


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Dâng NgàyMorning Offering Prayer

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.

 • Kinh Xin Ân XáPrayer for Indulgences

 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

 • Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin KínhThe Our Father, the Hail Mary, the Apostles' Creed (For indulgences)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Đức Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 • 3 Kinh Kính Mừng xin các nhân đức Tin, Cậy và Mến và xin Mẹ Maria nhân đức Trong Sạch - 3 Hail Mary for virtues of Faith, Hope, and Love and also asking Mary for the virtue of Chasity.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

Lạy Chúa Con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 • Kinh Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossKINH TRƯA – Noon Prayer


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Truyền Tin  – The Angelus

  •  Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Ðức Bà Maria

Và rất thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

Kính Mừng Maria ............... Thánh Maria

  • Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời

Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kinh Mừng Maria ......... Thánh Maria

  • Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người

Và ở cùng chúng tôi.

Kính Mừng Maria......... Thánh Maria

  • Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng tôi

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  • Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chêt trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossMẦU NHIỆM MÂN CÔI - Today's Mystery of the Rosary
Petition:
The 5 Sorrowful Mysteries

 1. The Agony in the garden

 2. The Scourging at the pillar

 3. The Crowning With Thorns

 4. The Carrying of the Cross

 5. The Crucifixion (The death of Jesus to save us from the slavery of sin) • Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 • Kính mừng Maria...Thánh Maria (10 lần)

 • Sáng danh Đức Chúa Cha.....

 • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

DÂNG ĐÊM – Night Offering


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Viết Tâm Hồn Nhật Ký nếu có thể (write Spiritual Journal if possible)

 • Kinh Lạy ChaThe Our Father

 • 3 Kinh Kính Mừng đền cho những tội của mình trong ngày, tội của những người thân, và tội của toàn nhân loại – 3 Hail Mary for the reparation of sins of yourself, of your relatives, and of the whole world.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Kinh Dâng Đêm Night Offering Prayer

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

 • Dấu Thánh GiáSign of the Cross

KINH THÁNH SUY GẪM TRONG NGÀY - Bible for Today's Reflection
Matthew 23:23-26

Jesus said: "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cumin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faith. It is these you ought to have practiced without neglecting the others. You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel! "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee! First clean the inside of the cup, so that the outside also may become clean.ĐÔI DÒNG SUY TƯ - Thought of the Day

First Things First

Introductory Prayer: Lord, I come to you again in prayer. Even though I cannot see you, I know through faith that you are present in my life. I hope in your promise to be with me. I love you, and I know you love me. Accept this prayer as a token of my love.

 Petition: Lord, help me to dedicate my life to weightier matters rather than mere appearances.1. Tithed Up in Knots: When God originally commanded his people to tithe, it was so that they would acknowledge him as the source of all the gifts in their lives. It was to be the recognition on their part that all they had was from him, that he is Lord, and that his law is the way to salvation. Yet it became easy for the Israelites to fall into legalism and forget the true purpose of the tithe. They observed the letter of the law and forgot the meaning of the law: acknowledge the sovereignty of God. In the end, all we are and all we have belongs to God. We have to use our talents, wealth and possessions all for him and his kingdom. Is there some area in which I do not acknowledge his sovereignty in my life?

2. What Really Counts: What are the weightier matters of the law? Jesus speaks of justice and mercy and faith. When we neglect these, we are distorting true religion, for true religion is not a question of formalisms and actions to appease God, but rather of turning our hearts to his word. We need to make our hearts more like his, in charity and mercy toward others. How many times do we miss the most important things and work only at side issues? How often do we try to please God in the wrong way, by supposing we are doing his will when really we are only doing our own will instead? How often do we forget the true essence of devotion to the law of God?

3. Interior Cleaning: “First clean the inside of the cup…” We should tend to our soul and make sure the intentions behind our actions are holy motivations. We need to check our heart frequently so that we can work with purity of intention. Sometimes we work only to present an appearance to others, to appear virtuous and holy, but inside we are filled with negative judgments, such as lack of charity. Virtue comes from within the heart of a person, where the Spirit dwells and inspires as he wills. We need to be attentive to the Holy Spirit and follow his lead.

LỜI NGUYỆN - Prayer for Today

Conversation with Christ: Lord, you know what is in my heart. Purify it and recast it in the image of your divine heart, so that I may love you and love others as you love them. Let me put aside all vanity and desire for appearances that does not give glory to you.

Resolution: I will examine my conscience as to the motives of my actions each day, making sure I am inspired by mercy, justice and faith.

tải về 32.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương