CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 79.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích79.08 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2031/SNN-QLCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2015.

V/v tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm nông lâm thủy sản.

Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cụ thể như sau:


  • Thời gian: ngày 26 tháng 8 năm 2015 (thứ Tư).

Buổi sáng:

+ Đăng ký: 8 giờ đến 8 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút.

Buổi chiều:

+ Đăng ký: 14 giờ đến 14 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 14 giờ 45 phút đến 15 giờ 30 phút.

  • Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, 176 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Các tổ chức, cá nhân đã gửi đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (danh sách đính kèm) vui lòng mang theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không giải quyết các trường hợp ngoài danh sách đính kèm đã đăng ký và ngoài thời gian nêu trên.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu VT, QLCL, TM03b.TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNGNgô Văn Tiến


BUỔI SÁNG

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 2031 ngày 21/8/2015)

STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCÔNG TY TNHH SX TM DV NÔNG SẢN THỰC PHẨM HẠT VIỆT

13


CÔNG TY TNHH TM DV THỰC PHẨM BÌNH THY

3


CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SX TM TẤN LỘC

14


CÔNG TY TNHH TM DV VTO PHÚC THỊNH

2


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢO

4


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ HẢI SƠN

4


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LAM HỒNG

2


CÔNG TY TNHH XD TM DV QUANG NHỰT HƯNG

2


CÔNG TY TNHH TRỨNG VÀNG

4


CÔNG TY TNHH TM DV DL VIỆT THÁI BÌNH DƯƠNG

6


CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ ĐĂNG THỊNH

3


CHI NHÁNH HOÀNG THUẬN - CÔNG TY TNHH SX KD DV ĂN UỐNG NGỌC MINH TÚ

8


CÔNG TY TNHH TM DV THỰC PHẨM PHƯƠNG NGA

2


CÔNG TY CỔ PHẦN DELI FRESH

5


CÔNG TY TNHH TM CB THỰC PHẨM NAM HỒNG

6


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOSHEKI VIỆT NAM

3


CÔNG TY TNHH BAMBOO FOOD

3


CÔNG TY TNHH SX KD THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC

8


CÔNG TY TNHH SX HOÀNG VIỆT

3


LÊ VĂN LỢI

1


PHẠM VĂN QUÝ

1


TRỊNH VĂN TIẾN

1


NGUYỄN HOÀNG PHONG

1


NGUYỄN VĂN TÀI

1


PHẠM ANH THẮNG

1


NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

1


HỒ THỊ XUÂN TRANG

1


CAO HOÀNG TUẤN

1


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TP VIỆT NAM (TP. HÀ NỘI)

17TỔNG CỘNG

121


BUỔI CHIỀU

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 2031 ngày 21/8/2015)

STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD PHÁT TRIỂN TM DV VẠN XUÂN

18


CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG CÀ PHÊ

3


CÔNG TY TNHH MTV KHẢI YẾN

5


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GÒ VẤP

26


CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM XNK CÀ PHÊ NAPOLI

2


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRÀ NAM VIỆT

2


CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ĐẠI PHÁT

3


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HINH

2


CÔNG TY TNHH TM DV QUẢNG CÁO TRẦN HOÀNG

2


CÔNG TY TNHH MTV TM DV QUẢNG CÁO H. NGUYEN

2


CÔNG TY TNHH TM DV THỰC PHẨM VÀNG

2


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NAM CHÂN

1


CÔNG TY TNHH MTV TM QUẢNG CÁO HỮU NGUYÊN

1


CÔNG TY TNHH TM XNK THIÊN QUÝ

1


CHI NHÁNH CÔNG TY CP XD SX TM CƯỜNG SÁNG

3


CÔNG TY TNHH MTV DIỆP DIỆP

5


CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TẤN THÀNH

5


CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT HỮU HOÀNG

3


CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHÚC

2


CÔNG TY TNHH TM DV INTER FRESH FOOD

2


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ MINH QUÂN

6


CÔNG TY TNHH TM DV BÁCH SƠN

5


THÁI ANH TUẤN

1


NGUYỄN HOÀI PHONG

1TỔNG CỘNG

103
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương