LỊch công tác của ubnd quận tân phútải về 14.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích14.68 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND QUẬN TÂN PHÚ

(Tuần 31 Năm 2015: từ ngày 27/7/2015 đến ngày 01/8/2015)


Ngày

Nội dung

27/7/2015

Thường trực UBND quận họp:

+ Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo các đề xuất liên quan đến việc xin dời địa điểm kinh doanh karaoke từ địa chỉ số 24 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa sang địa chỉ số 593 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh.+ Phòng Kinh tế báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầu trái phép của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu nhớt Bình Long.

Phó Chủ tịch UBND quận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận theo Quyết định số
2275/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND/Q, tại phường Phú Thạnh.

28/7/2015

Chủ tịch UBND quận dự kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận tiếp Đoàn phúc tra thành phố về phúc tra kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 – 2015.

Phó Chủ tịch UBND quận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận theo Quyết định số
2275/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND/Q, tại Phòng Văn hóa và Thông tin.

29/7/2015

Phó Chủ tịch UBND quận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận theo Quyết định số
2275/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND/Q, tại phường
Phú Thọ Hòa.

Phó Chủ tịch UBND quận dự kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới quận 6 tháng đầu năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND quận nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân, phường Phú Thọ Hòa.

30/7/2015

Phó Chủ tịch UBND quận dự kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì họp về việc triển khai cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì họp về công tác kiểm tra, xử lý
cơ sở kinh doanh dịch vụ có tệ nạn xã hội trên địa bàn quận.

31/7/2015

Chủ tịch UBND quận chủ trì họp tiếp xúc đại diện một số hộ dân Khu xử lý nước ngầm phường Sơn Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND quận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận theo Quyết định số
2275/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND/Q, tại Phòng Kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND quận dự kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân
thành phố khóa VIII, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì họp công tác điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn quận năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì họp Ban Chỉ đạo Hè quận Tân Phú năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND quận đi kiểm tra công tác quản lý xây dựng,
tại các phường.


VPUB/Q.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương