Các nhà nghỉ khách sạn tại SaPa Khách sạn Victoria ( )tải về 75.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích75.32 Kb.
Các nhà nghỉ khách sạn tại SaPa
1. Khách sạn Victoria (****)
Địa chỉ: phố Hoàng Diệu, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 522

Số phòng: 762. Khách sạn Châu Long (***)
Địa chỉ: 024 phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 245

3. Khách sạn Hàm Rồng (**)
Địa chỉ: 7B phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 251

Số phòng: 284. Khách sạn Baamboo (***)
Địa chỉ: 018 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 075

Số phòng: 635. Khách sạn SaPa Summit (Đỉnh Cao) (**)
Địa chỉ: số 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 967

Số phòng: 686. Khách sạn Boutique SaPa (**)
Địa chỉ: 041 Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3872727

7. Khách sạn Mường Thanh (***)
Địa chỉ: 044 Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3887755

Số phòng: 1038. Khách sạn Thiên Ngân (**)
Địa chỉ: 021 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 222

Số phòng: 209. Khách sạn Biển Mây (**)
Địa chỉ: tổ 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 450

Số phòng: 4510. Khách sạn Công Đoàn (***)
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 315

11. Khách sạn Sao Phương Bắc (North Start) (***)
Địa chỉ: 005 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn Sapa
Điện thoại: 3866789

12. Khách sạn Bình Minh II (*)
Địa chỉ: 001 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 143

Số phòng: 2713. Khách sạn Darling (*)
Địa chỉ: 011 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 349

Số phòng: 3714. Khách sạn Hoàng Gia (**)
Địa chỉ: 054B Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 313

Số phòng: 2915. Khách sạn AubergeĐặng Trung (*)
Địa chỉ: 031 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 871

Số phòng: 1616. Nhà khách Agribank SaPa
Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872715

17. Khách sạn Moutain View (*)
Địa chỉ: 054A phố Cầu Mây, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 334

Số phòng: 1818. Khách sạn Royal view (**)
Địa chỉ: 034 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 990

Số phòng: 3019. Khách sạn Hoàng Hà (**)
Địa chỉ: 008B đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 105

Số phòng: 5020. Khách sạn Sapa Rooms
Địa chỉ: 018 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: 6505228

Số phòng: 0621. Khách sạn Topas Ecolodge (**)
Địa chỉ: xã Thanh Kim, huyện Sapa
Văn phòng tại thị trấn Sapa: số 24, phố Mường Hoa
Điện thoại: (+84-203)871 331

Số phòng: 2522. Nhà nghỉ Cẩm Tú
Địa chỉ: 011 Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 339

Số phòng: 0423. Khách sạn Cat Cat (*)
Địa chỉ: 042 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 387

Số phòng: 1024. Khách sạn Minh Quang (*)
Địa chỉ: 045 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 449

Số phòng: 12


25. Khách sạn Sa Pa (Minh Đức) (**)
Địa chỉ: 001 Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 362

Số phòng: 28


26. Khách sạn Cát Cát (*)

Địa chỉ: 042 Fansipan thị trấn SaPa


Điện thoại: (+84-203) 871 387

Số phòng: 1027. Khách sạn Queen (*)
Địa chỉ: Số 09, Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 123

Số phòng: 1828. Khách sạn Anh Đào (*)
Địa chỉ: 034 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 290

Số phòng: 1329. Khách sạn Anh Đào Star
Địa chỉ: 014 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 872 127

Số phòng: 1530. Khách sạn Ánh Sao (*)
Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 595

Số phòng: 1431. Khách sạn Bình Lan
Địa chỉ: tổ 11 Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 670

Số phòng: 1032. Khách sạn Chú bé gỗ (*)
Địa chỉ: 015 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 867

Số phòng: 1733. Khách sạn Casablanca (*)
Địa chỉ: 026 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 667

Số phòng: 1234. Khách sạn Cat Cat Twinlight (*)
Địa chỉ: 045 phố Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 380

Số phòng: 1035. Khách sạn Cat Cat View (**)
Địa chỉ: 046 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 946

Số phòng: 4036. Khách sạn Đức Hạnh
Địa chỉ: 08 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 283

Số phòng: 0737. Khách sạn Đăng Khoa (*)
Địa chỉ: 75 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 999

Số phòng: 3038. Khách sạn Đoàn Long
Địa chỉ: 148 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 872

Số phòng: 1239. Nhà nghỉ Cầu Mây

Địa chỉ: tổ 10 Hoàng Liên thị trấn SaPa


Điện thoại: (+84-203)871 293

Số phòng: 0740. Khách sạn Emotion (**)
Địa chỉ: 057 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 220

41. Khách sạn Fansipan View (*)
Địa chỉ: ngõ Hùng Hồ, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 579

Số phòng: 10


42. Khách sạn Global (*)
Địa chỉ: 018 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 697

43. Khách sạn Giấc Mơ Hồng


Địa chỉ: 07 Phố Phansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 035

Số phòng: 1144. Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 023 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 089

Số phòng: 0645. Khách sạn Hiền Lương
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 169

Số phòng: 0646. Khách sạn Hương Sen (*)
Địa chỉ: 005 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 308

Số phòng: 1547. Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ: 014 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 135

Số phòng: 0848. Khách sạn Lan Hương
Địa chỉ: 034 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 239

Số phòng: 19

49. Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 01 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 370

Số phòng: 0850. Khách sạn Mùa Xuân (*)
Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 380

Số phòng: 2251. Khách sạn Phương Nam (*)
Địa chỉ: 033 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 286

Số phòng: 2052. Khách sạn Pumpkin
Địa chỉ: 014 phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 351

Số phòng: 0953. Khách sạn Quỳnh Mai (*)
Địa chỉ: 010 Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 450

Số phòng: 2054. Khách sạn Sa Pa Green (**)
Địa chỉ: 001 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 230

55. Khách sạn Sa Pa Luxury (*)
Địa chỉ: 036 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 771

Số phòng: 1056. Khách sạn Sa Pa Eden
Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 663

Số phòng: 0457. Khách sạn Thu Hằng (*)
Địa chỉ: 03 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 242

Số phòng: 11


58. Khách sạn Thu Hà
Địa chỉ: 028 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 134

Số phòng: 1459. Nhà nghỉ Chapa Garden
Địa chỉ: 023B Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 367

60. Khách sạn Thái Bình (*)
Địa chỉ: phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 212
Hotline: 0977 448 866 (Ông Nam Hồng)

Số phòng: 1061. Khách sạn Thanh Quyên
Địa chỉ: 013 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 123

Số phòng: 0762. Khách sạn Sa Pa hotel
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 360

63. Nhà nghỉ Thạch Thảo
Địa chỉ: 008 Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)879 999

64. Khách sạn Tulip
Địa chỉ: 029 Mường Hoa - Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 914

65. Khách sạn Thăng Hoa
Địa chỉ: 09 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873037

Số phòng: 0666. Khách sạn Việt Hoa (*)
Địa chỉ: 020 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 621

Số phòng: 1167. Khách sạn Baguette & Chocolate (*)
Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 766

68. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp
Địa chỉ: 001 Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 230

Số phòng: 3069. Nhà nghỉ Giao Thông
Địa chỉ: 001 Hoàng Diệu, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 646

Số phòng: 1370. Nhà nghỉ Anh Tuấn
Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 417

Số phòng: 0871. Nhà nghỉ Bằng Râu
Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)517 627

72. Nhà nghỉ Ban Mai
Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 374

73. Nhà nghỉ Bưu Điện
Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 244

74. Nhà nghỉ Chiều Sương
Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 919

75. Nhà nghỉ Cảnh Cương
Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3871551

Số phòng: 1076. Nhà nghỉ Đào Nguyên
Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 452

77. Nhà nghỉ Duy Hùng
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 457

Số phòng: 0478. Nhà nghỉ Hải Anh (*)
Địa chỉ: 012 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 979

Số phòng: 2679. Nhà nghỉ Hương Sen (*)
Địa chỉ: 005 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 308

Số phòng: 1580. Nhà nghỉ Hiền Lương
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 169

Số phòng: 0681. Nhà nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 468

82. Nhà nghỉ Hoa Hồng
Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 263

83. Nhà nghỉ Hoa Trà
Địa chỉ: 003 đường Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 846

Số phòng: 0484. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 046

85. Nhà nghỉ Hoàng Lan
Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 115

Số phòng: 0886. Nhà nghỉ Hùng Anh
Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)502 037

Số phòng: 0587. Nhà nghỉ Hoa Đào

Địa chỉ: 031 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa


Điện thoại: (+84-203)872 606

Số phòng: 0488. Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Địa chỉ: 016 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 427

Số phòng: 0989. Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 458

Số phòng: 0490. Nhà nghỉ Hồng Ngọc
Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 228

91. Nhà nghỉ Hoa Sen
Địa chỉ: 006 đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 777

Số phòng: 0792. Nhà nghỉ Kiều Oanh
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 477

93. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Địa chỉ: 045A phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 449

Số phòng: 0894. Nhà nghỉ Lương Thủy
Địa chỉ: 028 Mường Hoa, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 310

Số phòng: 0895. Nhà nghỉ Mimosa (*)
Địa chỉ: 021 Tuệ Tĩnh, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 262

96. Nhà nghỉ Minh Quân
Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 199

Số phòng: 0697. Nhà nghỉ Mỹ Linh (*)
Địa chỉ: 004 Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 024

Số phòng: 1498. Nhà nghỉ Ngọc Ánh
Địa chỉ: 003 Phạm Xuân Hân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 505

Số phòng: 0799. Nhà nghỉ Nam Thành
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 409

100. Nhà nghỉ Phong Hương
Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 426

Số phòng: 08101. Nhà nghỉ Phượng Hồng
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 495

102. Nhà nghỉ Quang Trung
Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 015

Số phòng: 06103. Nhà nghỉ Quê Hương (*)
Địa chỉ: tổ 7C Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 311

Số phòng: 18104. Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 630

105. Nhà nghỉ Sao Khuê (*)
Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 868

Số phòng: 24106. Nhà nghỉ Sao Mai
Địa chỉ: Phố Phan Si Păng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 738

107. Nhà nghỉ Sơn Hà
Địa chỉ: 025 Phố Phan si păng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 273

Số phòng: 10108. Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 250

Số phòng: 11109. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng
Địa chỉ: 017 đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 767

Số phòng: 07110. Nhà nghỉ Trường Xuân
Địa chỉ: tổ 10 phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 968

Số phòng: 06111. Nhà nghỉ Trần Bình
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 726

112. Nhà nghỉ Thùy Dung
Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 597

113. Nhà nghỉ Trung Đức
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 681

114. Nhà nghỉ Trung Nguyên
Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 609

Số phòng: 07115. Nhà nghỉ Thắng Lợi (*)
Địa chỉ: 010 đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 445

Số phòng: 10116. Nhà nghỉ Thạch Sơn
Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 863

117. Nhà nghỉ Thanh Xuân
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 660

118. Nhà nghỉ Tuấn Hưng
Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 945

Số phòng: 05119. Nhà nghỉ Tiến Anh
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 585

120. Nhà nghỉ Tùng Lâm
Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 404

Số phòng: 09121. Nhà nghỉ Thanh Sơn
Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 285

Số phòng: 07122. Nhà nghỉ Tây Hồ
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 224

Số phòng: 06123. Nhà nghỉ Tắc Kè
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 504

124. Nhà nghỉ Vân Sơn
Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 988

Số phòng: 12125. Nhà nghỉ Việt Thành
Địa chỉ: tổ 5B Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 226

Số phòng: 04126. Nhà nghỉ Xuân Viên
Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 816

Số phòng: 06127. Nhà Khách Tỉnh Uỷ (Fansipan)
Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 398
128. Nhà Khách Số 2 UBND
Địa chỉ: 022 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 420
129. Nhà Khách Công An
Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 483
130. Nhà Khách Huyện Đội
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 042
131. Nhà Khách Quân Khu II
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 607
132. Nhà Khách UBND Huyện
Địa chỉ: 068 phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 186
133. Nhà Khách Kho Bạc
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 773
134. Nhà Khách Ngân Hàng Đầu Tư
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 210

135. Nhà nghỉ Adam

Địa chỉ: 038 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng: 12136. Nhà nghỉ Đỗ Quyên

Địa chỉ: 069 Xuân Viên thị trấn SaPa

Điện thoại: 3887889

Số phòng: 07137. Nhà nghỉ Hà Giang

Địa chỉ: 012 Phạm Xuân Hân thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871110

Số phòng: 06138. Nhà nghỉ Hà Nội

Địa chỉ: tổ 11 Thác Bạc thị trấn SaPa

Điện thoại: 3887998

Số phòng: 20

139. Khách sạn Hoa Phong (*)

Địa chỉ: 060 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Số phòng: 30

140. Nhà nghỉ Hoa Sữa

Địa chỉ: tổ 10 Thác Bạc thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871776

Số phòng: 04141. Nhà nghỉ Hoa Tulip

Địa chỉ: 029 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871914

Số phòng: 04142. Khách sạn Holiday SaPa (**)

Địa chỉ: 019 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873874

Số phòng: 45143. Khách sạn Lake Side (*)

Địa chỉ: 005 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873574

Số phòng: 11144. Nhà nghỉ Mai Chi

Địa chỉ: tổ 06 Điện Biên Phủ thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871386

Số phòng: 08145. Nhà nghỉ Mẫn và Tôi

Địa chỉ: 011 Xuân Viên thị trấn SaPa

Điện thoại: 3518828

Số phòng: 06146. Nhà nghỉ Mường Hoa

Địa chỉ: 075 Thạch Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871711

Số phòng: 07147. Nhà nghỉ Nguyễn Hùng

Địa chỉ: 052 Cầu Mây thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871779

Số phòng: 08148. Khách sạn Nguyễn Lộc (*)

Địa chỉ: 041A Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 6521989

Số phòng: 12149. Nhà nghỉ dưỡng SaPa

Địa chỉ: 003 Xuân Viên thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng:150. Khách sạn Như Quỳnh (*)

Địa chỉ: 005 Hoàng Văn Thụ thị trấn SaPa

Điện thoại: 3887068

Số phòng: 10151. Nhà nghỉ Phố Xưa

Địa chỉ: 004 Xuân Viên thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872627

Số phòng: 09152. Nhà nghỉ Quốc Thái

Địa chỉ: 020 Fansipan thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871384

Số phòng: 08153. Nhà Khách SaPa (Ngân hàng NN và PTNT)

Địa chỉ: đường Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873199

Số phòng:154. Khách sạn RiverSide II (**)

Địa chỉ: 018 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3771255

Số phòng: 32155. Khách sạn Royal View SaPa (**)

Địa chỉ: 034 Cầu Mây thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872990

Số phòng: 30156. Khách sạn SaPa Palace (*)

Địa chỉ: thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng:157. Nhà nghỉ Samu Villa SaPa

Địa chỉ: T5 khu du lịch Hàm Rồng thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873493

Số phòng: 06158. Nhà nghỉ SaPa Cozy

Địa chỉ: 031 Thạch Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871960

Số phòng: 07159. Khách sạn SaPa Elegance (*)

Địa chỉ: 003 Hoàng Diệu thị trấn SaPa

Điện thoại: 3888668

Số phòng: 11160. Khách sạn SaPa Priendly (*)

Địa chỉ: 011 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873689

Số phòng: 10161. Khách sạn SaPa Garden bed and Breakfast (*)

Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871067

Số phòng:162. Nhà nghỉ SaPa Honey Moon

Địa chỉ: 013 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873646

Số phòng: 09163. Khách sạn SaPa View (**)

Địa chỉ: 041 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872388

Số phòng: 26164. Khách sạn Sen trắng (White Lotus) (*)

Địa chỉ: 008 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3658668

Số phòng: 16165. Khách sạn Sunny Mountain (***)

Địa chỉ: 010 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3787999

Số phòng: 75166. Nhà nghỉ Suối Bạc

Địa chỉ: 030 Fansipan thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng:167. Nhà nghỉ Thanh Hương

Địa chỉ: thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871345

Số phòng:168. Nhà nghỉ Thanh Thủy

Địa chỉ: 013 Hoàng Văn Thụ thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng:169. Nhà nghỉ Thảo My

Địa chỉ: phố Xuân Hồ thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng:170. Nhà nghỉ The Gecko

Địa chỉ: 004 Hàm Rồng thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871504

Số phòng: 05171. Nhà nghỉ Thiên Đường

Địa chỉ: tổ 1 thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871904

Số phòng: 12172. Khách sạn Thu Hằng 1 (*)

Địa chỉ: 014 Thủ Dầu 1 thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872127

Số phòng: 12173. Nhà nghỉ Thương Nghiệp

Địa chỉ: thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871222

Số phòng:174. Nhà nghỉ Thúy Hồng

Địa chỉ: tổ 06 Điện Biên Phủ thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872634

Số phòng: 10175. Nhà nghỉ Thủy Ngọc

Địa chỉ: 017 Fansipan thị trấn SaPa

Điện thoại: 3873068

Số phòng: 12176. Trung tâm điều dưỡng SaPa

Địa chỉ: Bản Lếch Đao thị trấn SaPa

Điện thoại: 0771777

Số phòng:177. Nhà nghỉ Trưởng Nga

Địa chỉ: 045 Thạch Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại:

Số phòng: 06178. Nhà nghỉ Tùng Anh

Địa chỉ: 006 Mường Hoa thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871726

Số phòng: 04179. Nhà nghỉ Vân Chi

Địa chỉ: 006 Lê Văn Tám thị trấn SaPa

Điện thoại: 2467838

Số phòng: 08180. Khách sạn Việt Anh (*)

Địa chỉ: 001 Nguyễn Văn Trỗi thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871352

Số phòng: 10181. Nhà nghỉ Việt Đức

Địa chỉ: 014 Thác Bạc thị trấn SaPa

Điện thoại: 3872868

Số phòng: 04182. VNPT SaPa (*)

Địa chỉ: 006 Thạch Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3656789

Số phòng: 29183. Nhà nghỉ Vườn Hồng

Địa chỉ: 059 Thạch Sơn thị trấn SaPa

Điện thoại: 3773009

Số phòng:184. Nhà nghỉ Xuân ngần

Địa chỉ: tổ 09 Thác Bạc thị trấn SaPa

Điện thoại: 3871704

Số phòng:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương