Usd 457 Các Trường Công Trong Garden City Danh Mục Dụng Cụ Học Sinh Garden City, Kansas 67846tải về 31.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.49 Kb.
USD 457 Các Trường Công Trong Garden City Danh Mục Dụng Cụ Học Sinh Garden City, Kansas 67846

Niên Khóa 2015-2016Lớp Vở Lòng

Túi đeo lưng (không loại nhỏ hay bánh xe)

1 – 5 Cục đất sét

1 Hộp viết mực màu (có thể bôi được)

1 Hộp 8 cây viết mực màu có tẩy khô

Màu nước

1 Chai keo nước (Elmer’s, 16 oz.)

10 Cây Keo

Dỉa Giấy


2 Hộp Lớn Giấy Lau Mặt

Quần Áo Để Thay Đổi
Lớp Mầm non-Giáo Dục Đặc Biệt

Tả lót/Vải lau (nếu cần)


Lớp Mẩu Giáo

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 4 cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

2 Cục gôm lớn

2 Hộp viết màu (loại 24)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

2 Quyển vở có lò-xo ( với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1/4)

Lớp 1

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 Chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

3 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

3 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

1 Bịt thẻ ghi chú (kích thước 3x5)

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1 gallon)


Lớp 2

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp Đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 Chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

3 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1 gallon)


Lớp 3

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

5 Bìa màu có túi đựng giấy

5 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Lớp 4

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì ( bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

5 Bìa màu có túi đựng giấy

5 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo


Lớp 5 và 6

Hộp hay túi có dây kéo đựng viết chì 3 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

4 Hộp viết chì (số 2) 2 Cây keo

1 Hộp viết mực 1 Bịt thẻ ghi chú (kích thước 3x5)

1 Cục gôm màu hồng lớn 2 Viết ghi chú

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại 1”)

6 Bìa cứng có túi đựng giấy 1 Tập ghi chép

4 Quyển vở ghi chép có lò-xo

2 Bịt giấy rời để ghi chép

3 Cây viết màu ExpoCác Trường Tiểu Học:

Abe Hubert Georgia Matthews

Alta Brown Gertrude Walker

Buffalo Jones Jennie Barker

Edith Scheuerman Jennie Wilson

Florence Wilson Plymell

Garfield Early Childhood Center Victor Ornelas
Các Trường Trung Chuyển:

Bernadine SittsCharles O. Stones

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương