CỤc hải quan bình dưƠNGtải về 11.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.58 Kb.
#22475

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________________

Số: 511/HQBD-NV


V/v: Gia hạn Hợp đồng thuê Kho ngoại quan số 42 của Công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I.

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Chi Cục Hải quan Sóng Thần;

- Công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I.


Cục Hải quan Bình Dương nhận được công văn số 180/ICDST ngày 03/03/2009 của Chi Cục Hải quan Sóng Thần về việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I.

Căn cứ Điều 24 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Cục Hải quan Bình Dương có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận gia hạn Hợp đồng thuê kho ngoại quan số 42/UNIBWH-INTERWOOD/08 ngày 12/03/2008 đã được ký kết giữa chủ kho ngoại quan là Công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I với Công ty Interwood Limited, có tờ khai nhập xuất kho ngoại quan đầu tiên số 401/KNQ/NK/ST đăng ký ngày 19/03/2008 ( nhập kho ngày 20/03/2008).

2.Thời gian gia hạn (180 ngày), căn cứ vào ngày lô hàng nhập kho ngoại quan đầu tiên. Thời hạn cuối cùng đến ngày 20/09/2009.

3. Công ty cổ phần giao nhận vận tải U&I và Công ty thuê kho ngoại quan phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kho ngoại quan.

4.Giao Chi Cục Hải quan Sóng Thần theo dõi thời hạn của hợp đồng thuê kho ngoại quan, kiểm tra, giám sát hàng hóa ra-vào kho ngoại quan theo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan.

Cục Hải quan Bình Dương thông báo cho Chi Cục Hải quan Sóng Thần và Công ty giao nhận vận tải U&I biết để thực hiện.Trân trọng .KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Phước Việt Dũng

Каталог: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004

tải về 11.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương