Độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng dịch vụ quảng cáo qua đIỆn thoại viêN ĐÀI 1080 Số: /2009-HĐQCtải về 36.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích36.57 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO QUA ĐIỆN THOẠI VIÊN ĐÀI 1080

Số: …./2009-HĐQC
- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Căn cứ vào nhu cầu của Doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng – Viễn thông ĐắkLắk ĐắkNông .

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2009, tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, chúng tôi gồm có:

BÊN A : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - VIỄN THÔNG ĐẮKLẮK ĐẮKNÔNG

Đại diện : Ông NGUYỄN VĂN THẢN Chức vụ : Phó Giám Đốc


(Theo giấy ủy quyền số 75 GUQ-TTDVKH ký ngày 23/03/2009)

Địa chỉ : 06 Lê Duẩn – Tp Buôn Ma Thuột.

Điện thoại : 0500.3845678 Fax: 0500.3813222


Tài khoản số : 63410000034188 Tại Ngân hàng Đầu tư & phát triển Tp Buôn Ma Thuột

Mã số thuế : 6000463288003BÊB B : Công ty ….

Địa chỉ: ….

Điện thoại : ………. Fax: …….

Tài khoản số :

Đại diện: Ông/ Bà ……………………. Chức vụ: ……………………..

Cùng thực hiện hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

- Bên A nhận làm dịch vụ quảng cáo cho bên B theo cấp độ ….. thuộc lĩnh vực ….với hình thức giải đáp qua Điện thoại viên Đài 1080 của Bên A (được mô tả chi tiết bởi phụ lục đi kèm).

- Nội dung quảng cáo :

Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán


  • Bảng giá dịch vụ

STT

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ

(VNĐ đồng/tháng)

Thành tiền

(VN đồng)

01

Phí dịch vụ02

Thuế GTGT(10%)03

Tổng cộng( Bằng chữ: )

- Bên B có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ 3 tháng/1 lần cho bên A (…… x 3 tháng = ……………….VNĐ chưa gồm VAT ) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (bên B chịu chi phí nếu chuyển khoản) cho Bên A trước ngày 10 của tháng phải thanh toán , kỳ thanh toán đầu tiên là tháng ……………/2009Điều 3: Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

- Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nội dung quảng cáo theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

- Nhận phí quảng cáo theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng.Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Bên B

- Bên B có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho Bên A.

- Bên B có quyền lựa chọn thời hạn quảng cáo.

- Bên B có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

- Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này.

Điều 5: Điều khoản chung

- Hai bên thực hiện đúng các điều khoản cam kết trong hợp đồng. Trường hợp nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất khiếu nại tới tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của tòa án là bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

- Từ ngày …………….. đến ngày :…………………..

- Hợp đồng này tự thanh lý khi hết thời hạn hoặc một trong hai bên có yêu cầu hủy hợp đồng, miễn là báo trước cho bên kia 15 ngày

- Nếu bên B vi phạm điều 2 của hợp đồng ,bên A có quyền ngưng cung cấp dịch vụ .

- Nếu gia hạn hợp đồng thì 2 bên sẽ ký biên bản bổ sung hợp đồng

- Hợp đồng này được làm thành 02 bản, bên B giữ 01 bản, bên A giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A


PHỤ LỤC

(Sử dung dịch vụ quảng cáo qua điện thoại viên 1080)
CÁC CẤP ĐỘ QUẢNG CÁO TRONG MỘT LĨNH VỰC
Cấp 1: (chỉ tiếp nhận 01 khách hàng): hình thức đấu giá (thấp nhất 500.000đ/tháng- chưa bao gồm thuế GTGT)

Quyền lợi :

- Là khách hàng được ưu tiên giải đáp đầu tiên và trước nhất trong lĩnh vực đăng ký quảng cáo của Đài 1080 và Đài 116.


- Được tư vấn, giới thiệu qua điện thoại viên.
- Đưa thông tin quảng cáo của khách hàng trên Website: Dichvu.daklaktelecom.vn
Cấp 2: (tiếp nhận 02 khách hàng) : Giá 300.000đ/tháng - chưa bao gồm thuế GTGT

Quyền lợi :

- Là khách hàng được giải đáp song song thứ 2 trong lĩnh vực đăng ký quảng cáo của Đài 1080 và Đài 116 .

- Được tư vấn, giới thiệu qua điện thoại viên.

- Đưa thông tin quảng cáo của khách hàng trên Website: Dichvu.daklaktelecom.vn


Cấp 3: (tiếp nhận 10 khách hàng): Giá: 100.000đ/tháng - chưa bao gồm thuế GTGT

Quyền lợi:

- Là khách hàng được giải đáp thứ 3 trong trong lĩnh vực đăng ký quảng cáo của Đài 1080 và Đài 116 .- Được giải đáp khi toạ độ của khách hàng ở vị trí gần khu vực cần quảng cáo.
CÁC LĨNH VỰC QUẢNG CÁO QUA ĐIỆN THOẠI VIÊN 1080


STT

NHÓM LĨNH VỰC

1

NÔNG SẢN – CHĂN NUÔI –TRỒNG TRỌT

2

LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM – NƯỚC GIẢI KHÁT

3

NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

4

MAY MẶC – QUẦN ÁO – GIÀY DA

5

GỖ – THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

6

DƯỢC PHẨM – MỸ PHẨM – HÓA CHẤT

7

VĂN PHÒNG PHẨM

8

KINH DOANH VÀNG

9

CẦM ĐỒ – KÝ GỬI – GIAO NHẬN

10

TƯ VẤN - THIẾT KẾ

11

QUẢNG CÁO – IN ẤN

12

TIN HỌC – VIỄN THÔNG

13

ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – ĐIỆN LẠNH

14

MÁY MÓC – THIẾT BỊ – NGUYÊN VẬT LIỆU

15

NHÀ ĐẤT

16

XÂY DỰNG – VẬT LIỆY XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘT THẤT

17

DU LỊCH – VẬN TẢI

18

NGÀNH NGHỀ KHÁC

: UserFiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương