BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phúttải về 0.95 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tân Quang Primary School

Class: 5……

Name: …………………………….

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016-2017- MÔN: TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 2 TIẾT/TUẦN – LỚP 5

Thời gian làm bài: 40 phút
Skill

Listening

Reading

Writing

Speaking

Total

Mark


Part 1: listening.

Question 1: Listen and tick () the correct pictures. There is one example (1 point)

  1. What would you like to be in the future?

a b c  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương