Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Phụ lục 16- Chất lượng cấp nướctải về 7.8 Mb.
trang27/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

Phụ lục 16- Chất lượng cấp nước


Ghi chú; Các giá trị chất lượng nước cấp (C 8.2) lớn hơn 100% được hiệu chỉnh về 100%

8.1- 8.3-Chất lượng cấp nước

8.1. Số giờ cấp nước (giờ/ ngày)

8.2. Chất lượng nướccấp (%)

8.3. Hài lòng của khách hàng

ĐT IV

ĐT V

ChungTên Công ty cấp nước

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012
Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
 
 
 XD và cấp nước Điện Biên

N/A

24.00

N/A

24.00

N/A

24.00

N/A

100.00

N/A

0.65XD và cấp nước Lai Châu

23.00

24.00

23.00

23.00

23.00

23.63

100.00

100.00

0.41

0.23CP cấp nước Sơn La

18.00

20.00

16.00

16.00

16.77

17.48

100.00

100.00

0.03

1.02CP nước sạch Hòa Bình

19.00

19.00

N/A

0.00

19.00

19.00

100.00

100.00

N/A

0.00MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

24.00

20.00

24.00

20.00

24.00

20.00

88.00

89.58

0.57

0.01MTV Cấp thoát nước Hà Giang

19.00

19.00

N/A

0.00

19.00

19.00

100.00

100.00

N/A

0.00MTV cấp nước Cao Bằng

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.27

0.02CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

24.00

N/A

24.00

N/A

24.00

N/A

100.00

N/A

1.67MTV KD nước sạch Quảng Ninh

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.29

0.79MTV cấp nước Yên Bái

20.00

20.00

N/A

0.00

20.00

20.00

100.00

100.00

0.18

0.01XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

24.00

24.00

N/A

24.00

24.00

24.00

8.33

100.00

0.36

0.30CP cấp nước Phú Thọ

22.00

20.00

22.00

0.00

22.00

20.00

100.00

0.00

0.18

0.60MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

20.00

22.00

22.00

22.00

20.42

22.00

100.00

100.00

0.09

0.06NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.03

0.01CP nước sạch Thái Nguyên

24.00

24.00

12.00

12.00

20.61

22.66

100.00

100.00

4.60

4.23MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

23.90

23.90

7.00

9.00

22.98

23.08

100.00

100.00

0.62

0.49
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

98.00

N/A

0.38

0.33CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.10

0.63
MTV Nước sạch Hà Đông

24.00

 

N/A

 

24.00

 

100.00

 

N/A

 CP cấp nước Sơn Tây

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.12

0.11CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

20.00

22.00

18.00

16.00

19.44

19.28

100.00

100.00

2.16

1.89CP nước sạch Vĩnh Phúc

19.00

20.00

19.00

20.00

19.00

20.00

100.00

100.00

0.00

0.00MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

21.00

24.00

22.00

22.00

21.18

23.62

100.00

100.00

1.17

0.64CP Đầu tư phát triển An Việt

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.00

0.91Thuận Thành

N/A

0.00

N/A

24.00

N/A

24.00

N/A

100.00

N/A

0.09CP nước sạch Hà Nam

17.00

18.00

N/A

0.00

14.57

18.00

33.33

94.44

N/A

0.00MTV KD nước sạch Nam Định

20.00

20.00

18.00

18.00

19.31

19.34

100.00

100.00

N/A

0.00MTV KD nước sạch Ninh Bình

12.00

12.00

N/A

0.00

12.00

12.00

100.00

100.00

0.23

0.30MTV KD nước sạch Hải Dương

24.00

24.00

20.00

20.00

22.62

22.07

100.00

100.00

0.35

0.26MTV Cấp nước Hải Phòng

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

96.24

0.01

0.01CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

24.00

N/A

0.00

N/A

24.00

N/A

100.00

N/A

0.00CP XD tổng hợp Tiên Lãng

18.00

20.00

N/A

0.00

18.00

20.00

100.00

0.00

0.46

0.15
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

24.00

 

24.00

 

24.00

 

100.00

 

1.07

 MTV KD nước sạch Hưng Yên

24.00

24.00

N/A

12.00

21.80

21.65

100.00

100.00

2.24

0.05MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

24.00

24.00

16.00

16.00

20.08

20.22

100.00

100.00

0.10

0.07
Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

20.00

20.00

15.00

15.00

19.63

19.40

100.00

100.00

0.98

0.66MTV cấp nước Nghệ An

17.00

21.00

16.00

17.00

16.73

19.93

100.00

100.00

0.07

0.04MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

20.00

20.00

16.00

16.00

18.65

19.05

100.00

100.00

0.41

0.30MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.07

0.01MTV Cấp nước và XD Quảng trị

23.70

23.70

23.80

23.80

23.74

23.75

76.50

87.50

N/A

0.12MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.04

0.04MTV Cấp nước Đà Nẵng

24.00

23.70

N/A

0.00

24.00

23.70

96.21

100.00

0.89

1.88MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

N/A

N/A

15.50

N/A

15.50

N/A

100.00

N/A

0.81CP Cấp thoát nước Quảng Nam

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.83

0.62CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

83.33

83.33

N/A

0.64MTV câp thoát nước Bình Định

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

2.32

2.23MTV Cấp thoát nước Phú Yên

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

2.04

2.42MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.53

1.26CP ĐT Ninh Hòa

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.93

1.45
CP công trình ĐT Vạn Ninh

24.00

 

24.00

 

24.00

 

90.00

 

0.37

 CP ĐT Cam Ranh

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.36

0.36CP cấp nước Ninh Thuận

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.09

0.08Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

16.67

33.33

0.40

0.51CP Cấp thoát nước BìnhThuận

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

99.80

97.22

0.04

0.04
Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

12.00

18.00

N/A

0.00

12.00

0.00

100.00

100.00

0.08

0.42
MTV Cấp nước Kon Tum

24.00

 

N/A

 

24.00

 

100.00

 

0.25

 
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

24.00

 

24.00

 

24.00

 

100.00

 

0.21

 
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

19.00

 

N/A

 

19.00

 

100.00

 

N/A

 Nhà máy nước Đăk Mil

N/A

0.00

12.00

14.00

12.00

14.00

100.00

100.00

N/A

0.15MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

83.51

87.22

0.13

0.10CP cấp nước và XD Di Linh

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

60.00

1.07

0.88CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

20.00

22.00

N/A

0.00

20.00

22.00

80.00

82.35

0.24

0.54
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng cấp nước Sài Gòn

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

100.00

90.24

3.25

2.91CP BOO Nước Thủ Đức

24.00

24.00

N/A

0.00

N/A

N/A

N/A

100.00

N/A

N/ACấp nước Bình An

24.00

24.00

N/A

0.00

N/A

N/A

100.00

200.00

N/A

N/AMTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

40.04

31.73MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

24.00

24.00

N/A

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.10

0.13Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.67

0.12MTV Cấp nước Đồng Nai

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

99.74

99.58

0.18

3.73CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.44

0.95CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

N/A

0.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

0.37

0.23
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

24.00

 

24.00

 

24.00

 

98.50

 

0.16

 MTV Cấp nước Long An

20.00

24.00

20.00

24.00

20.00

24.00

83.08

100.00

0.15

0.18MTV Cấp Nước Vĩnh Long

24.00

24.00

23.00

23.00

23.75

23.75

100.00

100.00

N/A

0.01MTV Cấp Nước Tiền Giang

20.00

20.00

18.00

18.00

18.54

19.14

98.65

82.35

0.01

0.02CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

2.60

0.02CP điện nước An Giang

24.00

24.00

18.00

18.00

19.64

19.64

82.80

70.32

0.05

0.05MTV Cấp nước Sóc Trăng

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

57.07

62.50

1.47

1.39MTV Cấp thoát nước Bến Tre

24.00

24.00

21.00

22.00

23.05

23.36

73.57

80.09

0.09

0.27MTV Cấp Nước Bạc Liêu

24.00

24.00

N/A

0.00

24.00

24.00

50.00

100.00

6.89

8.01MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

24.00

24.00

20.00

20.00

22.03

20.54

100.00

22.73

0.03

0.17MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

94.92

94.92

0.04

0.04MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

24.00

24.00

20.00

20.00

23.19

22.55

7.26

86.54

0.59

1.39MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

100.00

100.00

1.20

0.96
tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương