BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang7/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

II. CÂY KHOAI TÂY

2.1. Thí nghiệm nghiên cứu tập đoàn công tác và chọn dòng

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

Công

730

-

Làm đất ( thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị luống, trồng

công

150

-

Chăm sóc (vun, xới…)

công

150

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

60

-

Thu mẫu, xử lý mẫu

công

110

-

Thu hoạch

công

160

-

Tưới, tiêu nước

công

20

2

Công lao động kỹ thuật

công

450

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm
50

-

Theo dõi TN, đánh giá các chỉ tiêu, chọn giống, nhổ bỏ cây bệnh, xử lý mẫu...
330

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo
70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

30
Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

Nguyên vật liệu1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

1400

-

Phân chuồng

tấn

20
Hoặc phân vi sinh

tấn

2

-

N

kg

325

-

P2O5

kg

600

-

K2O

kg

240

-

Thuốc BVTV

kg

7

2

Dụng cụ thí nghiệm-

Túi đựng giống

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

30

-

Cọc thí nghiệm

cái

1500

-

Cuốc

cái

20

-

Quang gánh

đôi

20

-

Đòn gánh

cái

20

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

cái

15

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Điện

Kw

500
Xăng dầu vận chuyển

lít

100
Thuỷ lợi phí (nước nguồn)

ha

1

2.2. Chọn tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

650

-

Làm đất (thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị vườn lai, trồng

công

120

-

Chăm sóc(vun, làm dàn…)

công

150

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

50

-

Thu mẫu, xử lý mẫu

công

80

-

Thu hoạch quả, ép tách và phơi khô hạt

công

140

-

Tưới, tiêu nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

Công/tổ hợp

2

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

30

-

Thuê đất, thuế nông nghiệp

ha

1

II

 Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

12

-

Phân chuồng

Tấn

20
Hoặc phân vi sinh

Tấn

2

-

N

kg

325

-

P2O5

kg

600

-

K2O

kg

240

-

Thuốc BVTV

kg

7

2

Dụng cụ thí nghiệm-

Túi đựng quả

cái

5000

-

Túi đựng hạt

cái

5000

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

28

-

Cọc thí nghiệm

cái

5000

-

cây sặt làm dàn

cây

20000

-

Cuốc

cái

15

-

quang gánh

đôi

20

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

đôi

20

-

Ô doa

đôi

10

-

Dây thép

kg

50

-

Kéo

cái

20

-

Panh inox

cái

20

-

Chậu nhựa nhỏ

cái

2000

-

khay nhựa

cái

2000

3

Năng lượng-

Nước-

Điện

Kw
Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương