1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Chương 3. Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biểntải về 6.83 Mb.
trang52/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Chương 3. Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển
02


1. Vận chuyển hành khách và hành lý
2. Chứng từ vận chuyển hành khách và hành lý
3. Quyền và nghĩa vụ của hành khách
4. Nghĩa vụ và quyền của người vận chuyển
5. Xử lý đối với hành khách lậu vé
6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
7. Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hành khách và hành lý
8. Mất quyền giới hạn trách nhiệm
9. Mất mát, hư hỏng đối với đồ vật quý, tài sản có giá trị khác
10. Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý
Chương 4. Hợp đồng thuê tàu
02

011. Hợp đồng thuê tàu
2. Thuê tàu định hạn
2.1. Hợp đồng thuê tàu định hạn
2.2. Nghĩa vụ của chủ tàu trong thuê tàu định hạn
2.3. Quyền và nghĩa vụ của người thuê tàu định hạn
2.4. Quan hệ giữa chủ tàu, người thuê tàu và thuyền bộ của tàu trong thuê tàu định hạn
2.5. Chia tiền công cứu hộ
2.6. Quá thời hạn thuể tàu định hạn
2.7. Thanh toán tiền thuê tàu định hạn
2.8. Chấm dứt hợp đồng thuê tàu định hạn
3. Thuê tàu trần
3.1. Hợp đồng thuê tàu trần
3.2. Nghĩa vụ của chủ tàu trong thuê tàu trần
3.3. Nghĩa vụ của người thuê tàu trần
3.4. Thanh toán tiền thuê tàu trần
Chương 5. Công tác dịch vụ hàng hải
02

011. Đại lý tàu biển
Công tác đại lý tàu biển
2. Môi giới hàng hải
2.1. Môi giới hàng hải
2.2. Quyền và nghĩa vụ của người môi giới hàng hải
3. Hoa tiêu hàng hải
3.1. Khái niệm hoa tiêu hàng hải
3.2. Các chế độ hao tiêu hàng hải
3.3. Mối quan hệ giữa hao tiêu và thuyền trưởng
3.4. Điều kiện hành nghề hoa tiêu hàng hải
3.5. Quyền và nghĩa vụ của hoa tiêu hàng hải khi dẫn tàu
3.6. Nghĩa vụ của thuyền trưởng và chủ tàu khi sử dụng hoa tiêu hàng hải
4. Lai dắt tàu biển
4.1. Lai dắt tàu biển
4.2. Quyền chỉ huy lai dắt tàu biển
4.3. Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lai dắt tàu biển
4.4. Trách nhiệm bồi thường tổn thất trong lai dắt tàu biển
Chương 6. Cứu hộ hàng hải
02

011. Cứu hộ hàng hải
2. Tiền công cứu hộ
2.1. Điều kiện hưởng tiền công cứu hộ
2.2. Tiền công cứu hộ
2.3. Xác định mức tiền công cứu hộ
2.4. Những trường hợp đặc biệt
2.5. Những trường hợp không được hưởng tiền công cứu hộ
3. Hợp đồng cứu hộ và các chú ý trong công tác cứu hộ
3.1. Hợp đồng cứu hộ
3.2. Các chú ý trong công tác cứu hộ
  • Đối với tàu làm công tác cứu hộ
  • Đối với tàu bị nạn
Chương 7. Trục vớt tài sản chìm đắm
01

011. Tài sản chìm đắm
2. Nghĩa vụ của chủ tài sản bị chìm đắm
3. Trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm
4. Xử lý tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được
Chương 8. Tai nạm đâm va
02

011. Tai nạn đâm va
2. Những nét chung về tai nạn đâm va
3. Điều kiện quy trách nhiệm dân sự khi xảy ra tai nạn va chạm tàu
4. Các trường hợp bồi thường và nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong tai nạn va chạm tàu
5. Những thiệt hại phải bồi thường trong tai nạn va chạm tàu
6. Thẩm quyền xét xử những tranh chấp về tai nạ va chạm tàu
7. Một số lưu ý về xử lý khi có tai nạn va chạm tàu
Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương