ĐỀ kiểm tra đỊnh kì HỌc kì I môn toán lớP 4 NĂm họC 2015 2016tải về 10.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.33 Kb.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề bài)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Ghi lại chữ cái A, B (hoặc C) đặt trước đáp án đúng cho mỗi câu sau ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Giá trị của chữ số 9 trong số 897054 là:A. 90

B. 970

C. 90000

Câu 2: Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 thì chữ số hàng đơn vị là chữ số nào?

A. 5

B. 0

C. 2

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 2 phút 10 giây = ..... giây là:

A. 130

B. 120

C. 210

Câu 4: Cho biểu thức : 2016 a + 2016 b + 2016 c = ( a + b + c) .... . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2016

B. 2015

C. a

Câu 5: Trung bình cộng của hai số bằng 215, số bé kém trung bình cộng của hai số là 15. Vậy số lớn sẽ là:

A. 230

B. 200

C. 115

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 24675 + 45327 c) 1995 253

b) 601759 – 1988 d) 23520 : 56

Câu 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 1000 m 2, chiều rộng bằng 20 m.

a) Tìm chiều dài của mảnh đất;b) Tính chu vi của mảnh đất.

Câu 8: Tổng số tuổi của ba bố con bằng 55 tuổi, tuổi bố nhiều hơn tổng số tuổi của 2 anh em là 25 tuổi. Tính tuổi của em, biết anh hơn em 5 tuổi.
------------------Hết---------------
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương