KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011


Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010tải về 4.17 Mb.
trang3/60
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011


Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/04/2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/4/2010 về tăng cường các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2010, đồng thời các ngành, các địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các Chương trình trọng điểm, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội… Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ của Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt:

1) Tăng trưởng kinh tế chung dự ước đạt 12,5%1 (mục tiêu phấn đấu tăng 12%, cao hơn 1,3% so mức tăng trưởng của năm 2009); Các ngành, lĩnh vực then chốt đều tăng trưởng khá trong đó: Các ngành dịch vụ ước tăng 12%, đóng góp 5,33 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh; Công nghiệp – xây dựng tăng 16,6%, đóng góp 7,06 điểm phần trăm vào tăng trưởng; Khu vực nông nghiệp tăng 1,5%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

2) Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 37,4% (2009) lên 39,5% (năm 2010); tỷ trọng ngành dịch vụ giữ ở mức 45,1% và chiếm tỷ trọng cao nhất; tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp giảm từ 16,8% xuống còn 15,2% (nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng 1,5%).

3) Thu ngân sách nhà nước đạt khá, ước cả năm đạt 3.010 tỷ đồng (tăng 19,4% so năm 2009, vượt 8,2% so chỉ tiêu Chính phủ giao và vượt 9,5% so chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao).

4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 27%; đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, thu hút vốn đầu tư đạt kế hoạch đề ra.

5) Xuất khẩu chuyển biến tích cực, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 248,1 triệu USD, tăng 70,6% so năm 2009.

6) Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội có kết quả tốt; đặc biệt, Festival 2010 thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện đã nâng cao vị thế trung tâm văn hóa – du lịch của Tỉnh. Công tác an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

7) Định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai tích cực; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc.Dự ước 16/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

KH năm 2010

Ước TH năm 2010

I


Kinh tế1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) (%)

>12

12,5
Tr.đó: - Dịch vụ (%)

>11

12,0
- Công nghiệp - Xây dựng (%)

16-17

16,6
- Nông Lâm Ngư nghiệp (%)

2-2,5

1,5

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GDP)

1.150

1.150,5

3

Doanh thu du lịch tăng (%)

>15

20,5

4

Sản lượng lương thực có hạt (1.000 tấn)

>265

291,1

5

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

200

248,1

6

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

9.000

9.200

7

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

> 2.750

3.010

II

Xã hội8

Giảm tỷ suất sinh (%o)

0,3

0,3
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)

1,2

1,16

9

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn (%)

7,0

7,0

10

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%)

17

16,5

11

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

40

40

12

Tạo việc làm mới (Nghìn người)

16,0

16,5

13

Tỷ lệ dân cư đô thị (%)

40-45

45

III

Môi trường14

Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (%)

95

95

15

Độ che phủ rừng (%)

- Trồng mới (ha)56,1

4.000


56,2

4.070


16

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý (%)85

80


85

80


: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương