KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011tải về 4.17 Mb.
trang9/60
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   60ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN THƯỜNG TRỰC


Số: 18/TB-UBMT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúcThành phố Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2010


THÔNG BÁO

Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của

Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2010

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa V, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp.I. Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân:

Năm 2010, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, quân và dân Thừa Thiên Huế đã nổ lực đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận 48 của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, tạo được sự chuyển biến tích cực toàn diện trên tất cả các mặt và lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, vị thế và uy tín của tỉnh nhà trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước ngày càng được khẳng định.

Nhân dân rất phấn khởi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, thống nhất đất nước, Festival Huế lần thứ VI-2010, kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các họat động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam,…được tổ chức trọng thể, hoành tráng, an toàn và tiết kiệm đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ ngày càng được phát huy mạnh mẽ.

Nhân dân vui mừng trước sự thành công rực rỡ của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng: khẳng định Thừa Thiên Huế đã thoát ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển và phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tạo niềm tin và sức mạnh mới cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, thời gian qua Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…đã hỗ trợ xây dựng 2.81428 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo và gia đình chính sách; hỗ trợ vốn cho hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất,… “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đã vun đắp thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, tuyên dương 4.880 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được mở rộng, phát triển; niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn những băn khoăn, lo lắng, đó là:

+ Về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp so với yêu cầu, chưa tạo ra nhân tố đột phá trong phát triển. Tình hình giá cả leo thang của nhiều mặt hàng thiết yếu, giá vàng tăng vọt,…ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân, nhất là nhân dân lao động, người có thu nhập thấp.+ Công tác đền bù giá bồi thường chưa thỏa đáng, giải tỏa mặt bằng và bố trí tái định cư ở một số nơi chưa tốt gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng dự án chậm triển khai. Đề nghị Tỉnh có các biện pháp khắc phục tình trạng trên, hỗ trợ tạo điều kiện để nhân dân nơi bị giải tỏa có cuộc sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ.

+ Vấn đề bảo vệ môi trường một số nơi chưa thực hiện tốt. Đề nghị chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, của cộng đồng về quản lý, bảo vệ môi trường trong từng gia đình, thôn, bản tổ dân phố, trong các nhà máy, xí nghiệp, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan của thành phố Festival, thành phố du lịch gắn tăng trưởng và phát triển bền vững.

+ Từ kinh nghiệm việc xả lũ các hồ chứa thủy điện, nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng có phương án vận hành hồ chứa một cách khoa học để bảo vệ hồ chứa và thông báo kịp thời cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do sự cộng hưởng của lũ lụt và việc xả hồ nước gây ra. Đồng thời, đề nghị Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, nhất là cơ sở quan tâm hơn đến công tác giáo dục cho nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh lụt bão và thực hiện phương châm “tự quản”, khắc phục chủ quan để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

+ Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn gia tăng; rất mong các ngành chức năng có các biện pháp tích cực hơn.II. Về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Năm 2010, Mặt trận các cấp tập trung các công việc trọng tâm tham gia xây dựng chính quyền như sau:1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật và giám sát xây dựng chính quyền.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý kiến các dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính; Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo,... Triển khai thực hiện Đề án 2 - 212 do UBMTTQVN tỉnh chủ trì, cùng với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của cán bộ và nhân dân; tổ chức tổng kết đánh giá 10 năm công tác hòa giải ở cơ sở (giai đọan 1998 - 2009); 05 năm hoạt động Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cửa cộng đồng (2005 - 2010). Tổ chức Hội thảo về “Báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2010 - Những thể chế hiện đại” và Hội thảo "Chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh", góp phần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh nhà. Đã tham gia cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, thẩm định các báo cáo chuyên đề của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14 và 15.2. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức 40 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XII với 1.685 cử tri tham dự, có 512 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Tổ chức 134 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh đã có 5.245 cử tri tham dự với 1.740 ý kiến cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, trao đổi chân tình, trách nhiệm giữa các đại biểu và cử tri. Các ý kiến phát biểu của cử tri đã được tổng hợp báo cáo Quốc hội, HĐND.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú và có ý kiến với Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán của tỉnh xem xét đề nghị tái bổ nhiệm 06Thẩm phán TAND cấp tỉnh và huyện; bổ nhiệm mới 06 Kiểm sát viên và tái bổ nhiệm 04 Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp 90 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị với nội dung chủ yếu liên quan đến đền bù giải tỏa và hóa giá nhà ở. Đã nhận 88 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó: 86 đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư, thi hành án (đơn trùng lắp 24 đơn) và 02 đơn tố cáo. Các ý kiến kiến nghị và đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp thu ghi nhận, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết.

Thông qua hoạt động giám sát và tổng hợp ý kiến của cử tri Mặt trận đã kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Đảng và chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân quan tâm, và đã phát hiện đề xuất kiến nghị với chính quyền quan tâm, khắc phục nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách, về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

3. Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia giám sát 505 dự án đầu tư, phát hiện và kiến nghị chính quyền và các cơ quan chức năng 108 vụ, việc về sơ hở trong quản lý đất đai, vi phạm qui trình đầu tư, gây ô nhiễm môi trường của cộng đồng,…đã được giải quyết 95 vụ việc, góp phần tích cực vào việc thực hiện vai trò giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm pháp luật và tiêu cực tại địa phương.4- Tổ chức lấy phiếu phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Năm 2010, Mặt trận các cấp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 495 vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND ở 145 xã, phường, thị trấn29. Kết quả như sau:+ Về tổ chức để nhân dân tham gia góp ý vào bản tự kiểm điểm:

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tổ chức 1.354 cuộc hội nghị với 150.779 người dân tham dự, có 8.723 lượt ý kiến tham gia, các ý kiến đóng góp của nhân dân cơ bản bày tỏ sự đồng tình bản tự kiểm điểm việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,UBND cấp xã, cho rằng: các vị lãnh đạo chủ chốt chính quyền cấp xã nhìn chung là gần dân, hiểu dân, luôn quan tâm chăm lo cuộc sống mọi mặt của nhân dân; bản thân và gia đình gương mẫu; có nhiều nỗ lực phấn đấu bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đề ra các nhiệm vụ, chương trình, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, làm ăn; luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, những hộ nghèo, khó khăn, nhất là những lúc thiên tai lụt bão; quan tâm đến đoàn kết trong nội bộ dân cư và gìn giữ an ninh trật tự trong địa bàn xã... Đồng thời nhân dân cũng góp ý về các mặt còn hạn chế, đó là:

- Một số vị tổ chức giám sát của HĐND cấp xã chưa rõ, còn chung chung, chưa đi sâu giám sát chuyên đề; thiếu những biện pháp để nâng cao hoạt động của các tổ đại biểu HĐND và phát huy vai trò của các đại biểu HĐND cấp xã.

- Một số vị còn xa dân, chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp của cử tri, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường ở địa phương, nên chưa phát huy hết nội lực trong nhân dân và thế mạnh của địa phương.

- Trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, một số vị còn hạn chế, làm việc chưa hết trách nhiệm, còn biểu hiện thái độ hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân làm cho người dân bất bình, thiếu tin tưởng.

+ Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã:

Tại 145 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, có 5.722/ 6.887 (đạt 83,1%) số lượng đại biểu chính thức tham dự. Các đại biểu cơ bản thống nhất với những góp ý của nhân dân và có 609 lượt ý kiến tham gia, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại của các chức danh, làm cơ sở cho việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

Kết quả tín nhiệm như sau:

Chức danh

Số lấy phiếu tín nhiệm/

Tổng số


Tỷ lệ tín nhiệm

dưới 50%


Tỷ lệ tín nhiệm

từ 50% đến dưới 70%Tỷ lệ tín nhiệm

trên 70%Số người đạt tỷ

lệ tín nhiệm 100%)Số lượng

Tỷ lệ

(%)


Số lượng

Tỷ lệ

(%)


Số lượng

Tỷ lệ

(%)


Chủ tịch HĐND

113/152

2

1,77

4

3,57

107

94,69

26

Phó Chủ tịch HĐND

122/15030

2

1,64

8

6,56

112

91,80

20

Chủ tịch UBND

89/15131

1

1,12

3

3,37

85

95,51

29

Phó Chủ tịch UBND

171/235

1

0,58

15

8,77

155

90,64

27

Tổng cộng

495/688

6

1,21

30

6,06

459

92,73

102

Các vị có tỷ lệ phiếu tín nhiệm dưới 50% đó là:

- Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, huyện Nam Đông: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 35%, do sức khỏe nên chưa hoàn thành nhiệm vụ;

- Chủ tịch HĐND xã Nhâm, huyện A Lưới: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 37,83%, do năng lực hạn chế, chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang có tư tưởng muốn nghỉ hưu;

- Phó Chủ tịch HĐND phường Trường An, Thành phố Huế: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 23,33%, do năng lực hạn chế, chưa hoàn thành nhiệm vụ, ít liên hệ với nhân dân;

- Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Quảng, huyện A Lưới: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 38,10%, do chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang có tư tưởng muốn nghỉ hưu;

- Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân, huyện A Lưới: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 46%, do chưa hoàn thành nhiệm vụ, lối sống thiếu gương mẫu;

- Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ, huyện A Lưới: Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 37,83%, do năng lực hạn chế, chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang có tư tưởng muốn nghỉ hưu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được đông đảo nhân dân đồng tình, thể hiện “Ý Đảng, lòng dân” được tiến hành dân chủ, đảm bảo đúng quy trình những quy định của pháp luật và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể cấp xã trong xây dựng chính quyền cơ sở. Đã giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp hiểu rõ hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực quản lý điều hành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ trước nhân dân; đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở và xây dựng phong cách làm việc gần dân hơn, sát dân hơn góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Phát huy kết quả xây dựng chính trong những năm qua, năm 2011 Mặt trận các cấp tập trung tham gia công tác bầu cử, làm tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, giám sát tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo thực sự dân chủ, đúng luật, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng Chính quyền.III. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị:

1. Năm 2011 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (2011 – 2015), đề nghị HĐND các cấp quan tâm đưa vào danh mục cấp kinh phí cho Mặt trận các cấp thực hiện các nội dung:

+ Kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực ỦBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động”.

+ Kinh phí thực hiện Nghị quyết 8k/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 “Về chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQVN tỉnh, các huyện, Thị xã Hương Thủy và Thành phố Huế thực hiện”.

+ Kinh phí họat động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTC-UBTWMTTQVN-KHĐT ngày 04/12/2006 giữa Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Kế hoạch Đầu tư.

+ Kinh phí thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh CT, PCT HĐND, UBND cấp xã theo Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết liên tịch của Chính phủ - Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm ban hành Nghị quyết về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể ở khu dân cư nhằm ghi nhận, động viên cán bộ cơ sở công tác tốt hơn.

Trên đây là tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2010, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15 (khóa V).


TM. BTT UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Phùng


HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH


Số: 36/BC-KTNSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2010
BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương