KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011


Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2011 của HĐND tỉnhtải về 4.17 Mb.
trang60/60
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

29.7. Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2011 của HĐND tỉnh

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành29.8. Nghị quyết chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị đưa vào nghị quyết điều chỉnh thu học phí và chính sách cho giáo viên mầm non.

- Ông Hồ văn Bình về việc biên soạn lịch sử các xã, phường. Hiện còn 92 đơn vị chưa làm được do thiếu kinh phí, đề nghị HĐND có chủ trương cấp kinh phí cho việc nghiên cứu biên sọan lịch sử.

- Ông Nguyễn Văn Cao đề án điều chỉnh mức thu học phí đã có thông tư hướng dẫn nên đề nghị bổ sung vào chương trình nghị quyết năm 2011.

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành

29.9. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011

- Ông Tôn Thất Bá: Chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới tỉnh ta còn 11,15%. Chỉ tiêu giảm nghèo 2% năm, đề nghị tỉnh theo tỷ lệ cũ và sẽ điều chỉnh trong năm 2011.

- Ông Phan Trung: Hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận nhà đất đang có nhiều vấn đề nên quan tâm.Vấn đề môi trường cần tập trung tổng lực mới có thể giải quyết được để đảm bảo sản xuất và đời sống của nhân dân. Vấn đề các dòng sông tình trạng sạt lở đang tiếp tục, cần quan tâm giải quyết. Đề nghị hết sức lưu tâm trong quá trình điều hành năm 2011 đối với những vấn đề trên.

- Ông Đoàn Nhuận: băn khoăn chỉ tiêu trồng mới 4500ha rừng. Năm nào HĐND cũng ra chỉ tiêu trồng mới hàng trăn ha rừng. Nên xem lại đất trồng rừng cụ thể, chính xác để HDND tỉnh có cơ sở thông qua chỉ tiêu này.

- Ông Nguyễn Thanh Toàn: Về xã hội tỷ lệ hộ nghèo nên đưa chỉ tiêu là giảm 2%/ năm. Chỉ tiêu về môi trường về nước sạch ở nông thôn, còn ở thành phố như thế nào? Đề nghị nổ sung chỉ tiêu xử lý rác thải.

- Ông Hồ Đăng Vang: Mỗi năm chúng ta trồng mới 4000 ha, đất rừng phòng hộ, trong đó, trồng mới khoảng 3000 ha, còn 1000 ha rừng kinh tế. Năm nay tập trung trồng rừng ven biển.

- Ông Nguyễn Kim Dũng: băn khoăn mục tiêu nâng cấp, chỉnh tra đô thị ưu tiên cho xây dựng đô thị Huế.

Tình trạng xuống cấp hạ tầng đô thị: ở thành phố Huế 60% hệ thống đường không có hệ thống thoát nước, khoảng 70% không có lề đường. Nên bổ sung trong nghị quyết ưu tiên đầu tư cho nâng cấp đô thị.

- Ông Hồ Văn Bình: Về chỉ tiêu giảm nghèo 2%, chỉ tiêu trồng rừng chỉ nên “trồng rừng” không nên dùng từ “trồng mới” vì có diện tích khai thác và trồng lại. Đề nghị bổ sung chi tiêu môi trường. Có các doanh nghiệp đã được cấp đất không triển khai các dự án quá lâu nên thu hồi. Vấn đề trồng rừng nên quan tâm giải quyết cho dân, nhất là các doanh nghiệp, lâm trường có nhiều diện tích. Về vấn đề xây dựng nông thôn mới cần quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vấn đề đầu tư chỉ là một yếu tố. Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nên có giải pháp cụ thể; tìm hiểu các mô hình. Tỉnh ta xây dựng 2 huyện nông thôn mới Nam Đông và Quảng Điền và 8 xã xây dựng nông thôn mới.

- Ông Trần Xuân Bình: Về chỉ tiêu trồng mới 4500 ha rừng nên điều chỉnh vì hầu hết đất trồng rừng đã được triển khai nên điều chỉnh chỉ tiêu trồng mới rừng.

Vấn đề xây dựng nông thôn mới cần có các giải pháp cụ thể, trong đó vấn đề quan trọng trong chuyển đổi nhận thức.

- Ông Ngô Hòa: Có thể đưa QĐ86 của Thủ Tướng Chính phủ làm căn cứ. Đề nghị quan tâm ý kiến đại biểu Phan Trung về vấn đề biến đổi các dòng sông, thiếu cát. Hệ thống các chỉ tiêu nên có chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. HĐND có nghị quyết xây dựng Quảng Điền huyện điểm văn hóa nhưng đầu tư để xây dựng các thiết chế văn hóa hầu như không có. Tỷ lệ hộ nghèo liên quan đến bảo hiểm y tế, vay vốn… phải làm rất chính xác. Tỷ lệ trồng rừng nên chính xác liên quan đến tỷ lệ che phủ của rừng. Tỷ lệ nước sạch cần đưa thành chỉ tiêu.

- Ông Phạm Quốc Dũng: Trong nghị quyết phải nêu quan điểm khắc phục đầu tư dàn trải, không cân đối. Có khoảng 200 công trình mà với mức đầu tư chỉ khoảng 5 tỉ một công trình. Xây dựng trường học 150 tỉ mà có 30 công trình.

- Ông Tôn Thất Bá: Chỉ tiêu nước sạch tỉnh ta đã đạt cao, bổ sung thêm chỉ tiêu rác thải. Năm 2011, về phân bổ vốn đầu tư đã khắc phục đầu tư dàn trải đã giảm hơn 50% công trình. Riêng chỉ tiêu xử lý rác thải chưa khảo sát thực tế. Rác thải y tế khoảng 70%.

- Ông Nguyễn Văn Cao: Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 quan tâm đến một số chỉ tiêu trọng điểm. Chỉ tiêu giảm nghèo 2% là hợp lý. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới không phải là chương trình đầu tư xây dựng cơ bản và không phải hoàn toàn từ ngân sách. Nên không có chỉ tiêu hàng năm. Chỉ tiêu nước sạch chủ yếu ở nông thôn, thành phố đã đạt được. Về chỉ tiêu trồng rừng nên kiểm tra lại cụ thể về trồng mới và trồng lại. Chỉ tiêu xử lý nước thải không đưa vào chỉ tiêu hàng năm. Về một số dự án chậm triển khai do khủng hoảng kinh tế nên chúng ta cần rà soát lại, tuy nhiên cần cân nhắc sự thu hút đầu tư. Về vật liệu xây dựng thay cát, xu hướng xử dụng đá xanh. Các dự án thủy điện, trồng rừng thì lượng cát sẽ ít đi . Về đầu tư có 250 dự án không thể cắt hết.

- Ông Nguyễn Ngọc Thiện: Đại biểu HĐND đã phát biểu rất tâm huyết, có trách nhiệm về vấn đề đầu tư cần khắc phục đầu tư dàn trải, trọng tâm thực hiện KL 48 của Bộ Chính trị, QĐ 86 của Thủ Tướng chính phủ.

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành
Buổi chiều (từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00): Truyền Hình trực tiếp

- Kiểm diện đại biểu: Tổng số đại biểu 45

+ Đại biểu có mặt: 41 đại biểu;

+ Đại biểu vắng mặt: 4 đại biểu có lý do (Nguyễn Văn Toàn, Võ Quê, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Huy Ngọc )

29. HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại Hội trường và thông qua các nghị quyết.

29. 10. Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

- Ông Nguyễn Thanh Toàn: Kết dư năm 2009 lớn do nguyên nhân nào?

- Ông Nguyễn Văn Bòn: đề nghị thay từ các chỉ tiêu chính bằng các nội dung chủ yếu.

- Ông Đào Chuẩn số liệu năm 2009 đã có đoàn kiểm toán làm việc, số liệu trong báo cáo là chính xác.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn: làm rõ thêm vấn đề kết dư.

- Ông Tôn Thất Bá: trong năm 2009 đã được TƯ hỗ trợ thêm ngân sách phòng chống lụt bão, vốn chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ ngân sách huyện… khoảng 100 tỉ cuối năm nên đưa vào kết dư.

- Ông Nguyễn Ngọc Thiện: Nguyên nhân tại sao lại có kết dư lớn là do chuyển nguồn. Tuy vậy cũng có những nguyên nhân chủ quan, trong xây dựng cơ bản cho các nhà thầu ứng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục hoàn ứng, quyết toán rất chậm ... đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo. Nguồn ít phải chi cho có hiệu quả.

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành

29.11 Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2011

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành29.12 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2011

- Ông Phạm Quốc Dũng: đã có thông tư 160 của Bộ Tài Chính về phân bổ ngân sách cho các ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đề nghị bổ sung.

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành

29.13. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2011-2015

- Ông Phạm Quốc Dũng cần quan tâm chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn có 40 tỉnh đã có chế độ cho cán bộ thôn.

- Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tán thành


Nghỉ giải lao 15 phút
30. Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14.

(Có văn bản kèm theo)

31. Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15.

(Có văn bản kèm theo)

32. HĐND tỉnh họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn

32.1 Ông Cái Vĩnh Tuấn: Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền UBND tỉnh trả lời vấn đề biên chế hành chính (có văn bản kèm theo).

32.2 Ông Hồ Xuân Phán - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông thừa ủy quyền UBND tỉnh trả lời về việc phát triển mạng BTS (có văn bản kèm theo).

32.3 Ông Phan Trọng Vinh- Chủ Tịch UBND thành phố Huế thừa ủy quyền UBND tỉnh trả lời về dự án giải tỏa đường Nguyễn Gia Thiều, vấn đề ngập lụt (có văn bản kèm theo).

32.3 Ông Võ Phi Hùng- Giám đốc sở Công Thương Huế thừa ủy quyền UBND tỉnh trả lời về vận hành các hồ thủy điện, vấn đề khai thác cát (có văn bản kèm theo).

32.4 Ông Nguyễn Đình Đấu- Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh trả lời về vấn đề khai thác vàng, sơ chế cao lanh

(Có văn bản kèm theo)33. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh.

34. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

35. Chào cờ bế mạc.

Kỳ họp đã kết thúc vào lúc 18h00 ngày 09/12/2010


TM. Thư ký kỳ họp Chủ tịch

(Đã ký) (Đã ký)

Đoàn Nhuận Nguyễn Ngọc Thiện


KỶ YẾU
KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM, HĐND TỈNH KHOÁ V

NHIỆM KỲ 2004 - 2011

(Từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2010)


Chịu trách nhiệm xuất bản

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Ban Biên tập

DƯƠNG THẾ HÙNG

HOÀNG KHÁNH HÙNG

HÀ VĂN TUẤN

NGUYỄN ANH TUẤN

PHẠM NGỌC DŨNG

NGUYỄN VĂN THẠNH

NGUYỄN ANH DŨNG

HOÀNG TRỌNG BỬU

PHAN ĐÌNH TUẤN

HOÀNG THÀNH

LƯU ĐỨC HOÀN


Giấy phép xuất bản số: /GP-STT&TT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày tháng 12 năm 2010. In 400 quyển, khổ 19x26,5, chế bản và in tại Công ty TNHH Vũ Minh. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2010. Lưu hành nội bộ.
1  Tốc độ tăng trưởng của cả nước năm 2010 dự kiến đạt 6,78%


2 Thị trường khách quốc tế Huế trong 10 tháng đầu năm chủ yếu là Thái lan chiếm 17,7% trên tổng số khách quốc tế; Pháp chiếm 16,6%; Úc 9,9%; Đức 7,3%; Mỹ 7,4%; Anh 6,6%; Nhật 4,5%...

3 Tour du lịch cộng đồng tại huyện Nam Đông đón 5.400 lượt khách đến Thác Mơ xã Hương Phú, thác Kazan xã Thượng Lộ đón 21 đoàn khách với hơn 500 lượt khách quốc tế.

4  Năm 2009: cấp chứng nhận đầu tư cho 7 dự án mới với tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng

5  KCN Phú Bài có 29 dự án, KCN Phong Điền có 2; tổng vốn thực hiện đạt 2810 tỷ đồng.

6 Thu từ DNTW không đạt do hai doanh nghiệp có số thu lớn như Điện lực Thừa Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Công ty viễn thông quân đội chịu sự phân bổ thuế GTGT đầu vào lớn nên số nộp ngân sách giảm.

7 Đến 30/9/10 dự kiến hoàn thành 240 phòng nhà ở công vụ và 100 phòng học, 31/12/10 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

8 Các dự án ký túc xá dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm.

9 Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa Hương Thủy; Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Điền, bệnh viện đa khoa Bình Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang(GĐII) đạt 80-90% khối lượng hoàn thành...

10 Khánh thành Đê Đông tây Ô Lâu, công trình hệ thống thuỷ lợi Tây Hưng 1, Khởi công công trình hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam...

11 Vốn bố trí năm 2010 cho các dự án là 80 tỷ đồng

12 Tương đương 2.320 triệu USD.

13 Tỷ lệ học sinh tiểu học (TH) hoàn thành chương trình giáo dục đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh lên lớp ở cấp trung học cơ sở (THCS) đạt 90,58%; cấp trung học phổ thông (THPT) đạt 89,5%.

14 Nguồn lực đầu tư cho dạy nghề năm 2010 là 41,69 tỷ đồng (TW: 35,9 tỷ đồng, XHH: 5,79 tỷ đồng)

15 Đến nay, Phòng trưng bày công nghệ đã giới thiệu 8 công nghệ trong tỉnh và 70 công nghệ ngoài tỉnh; Website chợ ảo đã cập nhật hơn 15.000 sản phẩm và đang có kế hoạch mở rộng liên kết thông tin với các chợ ảo trên toàn quốc.


16 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2009-2010 ở Mầm non 12,4%, Tiểu học 41,4%, THCS 23 %, THPT 15%

17 Thời kỳ 1991 – 2000 đạt 7,3%, 5 năm 2001 - 2005 đạt bình quân 9,6%/năm.

18 Một số sản phẩm xuất khẩu năm 2009: sợi các loại 17,6 triệu USD, tăng hơn 5,5 lần so với năm 2005; bia Huda 5,791 triệu USD, tăng 38 lần, hương và bột hương 748 nghìn USD, tăng hơn 1,6 lần...

19 Thời kỳ 2001 - 2005 tăng 6,9%

20 Bao gồm cả hệ thống giường bệnh của tuyến Trung ương (Bệnh viện Trung ương Huế 1.000 giường, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa 300 giường bệnh);

21 Năm 2009 Bệnh viện TW Huệ được công nhận Bệnh viện hạng đặc biệt.

22 Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 7.387 hộ nghèo và hơn 441 nhà định cư dân thủy diện

23 Phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy KCN Phú Bài (GĐ1, 2) trên 80% diện tích, (GĐ3, 4) trên 40% diện tích; KCN Phong Điền trên 30% diện tích và các KCN còn lại lên trên 10% diện tích.

24 Trong đó 10 dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2011.

25 Các chương trình chăm sóc sức khỏe như: Chương trình làm giảm tỷ lệ mắc và chết trẻ em, Chương trình tăng cường sức khỏe, Chương trình phòng chống các bệnh có xu hướng tăng ở các nước công nghiệp hóa…

26 Phấn đấu thu hút các khoản viện trợ không hoàn lại đạt 34,6 triệu USD (bình quân 6,9 triệu USD/năm)

27  Tốc độ tăng trưởng của cả nước năm 2010 dự kiến đạt 6,78%

28 Trong đó A Lưới: 576 nhà; Quảng Điền: 443 nhà; Phong Điền: 342 nhà; Phú Lộc: 340 nhà; Phú Vang: 304 nhà; Hương Trà: 303 nhà; Nam Đông: 202 nhà; Huế: 131 nhà; Hương Thủy: 76 nhà.

29 Có 7 xã, phường, thị trấn không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm là Điền Hải, Điền Lộc (Phong Điền), Hương Hồ (Hương Trà), Tây Lộc (Huế), Thượng Quảng (Nam Đông) và Phú Vinh, Thị trấn A Lưới (A Lưới) do các chức danh CT, PCT HĐND, UBND đều đảm nhận công việc chưa đủ 02 năm.


30 Tại thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, xã Lộc Trì và Lộc Tiến (Phú Lộc) không có PCT HĐND xã.

31 Tại thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, xã Lộc An (Phú Lộc) không có CT UBND xã.
: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương