Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦUtải về 4.67 Mb.
trang25/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   63

1.5. Internet

1.5.1. Internet là gì?


Internet là một mạng kết nối hàng trăm mạng trên thế giới, liên kết các trường đại học, viện nghiên cứu, chính phủ, các doanh nghiệp thương mại, các tổ chức và các cá nhân khác nhau. Mạng Internet có mặt ở nhiều quốc gia, nhiều bang và có thể bao gồm nhiều mạng miền cùng hằng trăm mạng con của các trường học và những thư viện nghiên cứu, hàng trăm ngàn điểm thương mại. Internet có thể đến hầu như mọi miền trên thế giới, hệ máy tính lớn (mainframe), trạm làm việc (workstation), máy server, và máy vi tính cá nhân đều có thể nối được đến Internet.

Có thể nói Internet là mạng của các mạng vì Internet là sự kết nối của các mạng thông qua các bộ dẫn đường router. Người ta cũng nói Internet là mạng toàn cầu vì Internet hiện nay là một mạng rộng của vài trăm triệu máy tính trên phạm vi toàn cầu. Chính xác hơn, Internet là mạng toàn cầu sử dụng giao thức TCP/IP. Điểm khác với các mạng máy tính thông thường là ở chỗ Internet không có chủ và không có mạng nào điều hành mạng nào. Các mạng máy tính hay các máy đơn lẻ cố thể tham gia tự nguyện vào Internet. Người tham gia mạng có khả năng khai thác tài nguyên (resources) thông tin thậm chí các thiết bị trên các mạng thành viên khác và cũng có nghĩa vụ tạo ra các nguồn tài nguyên cho người khác sử dụng. Chính vì vậy, về mặt thông tin Internet được xem là một kho tài nguyên thông tin toàn cầu. Dĩ nhiên để có thể làm điều này các máy tính tham gia InterNet phải có một địa chỉ nhất quán để các máy khác liên kết được. Mặc dù InterNet không có chủ những vẫn có nhưng tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ (non profit , non govermental) quản lý việc cấp địa chỉ và nghiên cứu các chính sách cũng như công nghệ trên Internet.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương