Effects of heat stress on some physiological parameters in crossbred dairy cows raised in Nghia Dan district, Nghe An provincetải về 2.44 Mb.
trang14/19
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích2.44 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Hình 6. Đồ thị chuyển vị góc của cần lắc BC theo thời gian

3.3. Xác định vận tốc của các điểm thuộc thanh truyền

Để xác định vận tốc của một điểm, cần khai báo các thông số cần thiết và chỉ định trực tiếp điểm cần khảo sát trên mô hình cơ cấu. Toàn cảnh trường véc tơ vận tốc toàn phần của các điểm cần khảo sát tại một vị trí của tay quay được thể hiện trên hình 7.

Hình 7. Trường véc tơ vận tốc của các điểm tại thời điểm t= 0,65 s

Đồ thị biến đổi véc tơ vận tốc toàn phần của các điểm cần khảo sát và hình chiếu véc tơ vận tốc trên các trục tọa độ được tự động hiện trên màn hình sau khi khai báo các thông số cần thiết. Có thể thay đổi các thành phần trong đồ thị tương tự như thao tác trong môi trường Excel. Trên hình 8 chỉ ra đồ thị biến đổi vận tốc của điểm D theo thời gian.

a)

b)

c)

Hình 8. Đồ thị biến đổi vận tốc của điểm D theo thời gian

a) Hình chiếu vận tốc của điểm D trên trục x;

b) Hình chiếu vận tốc của điểm D trên trục y;

c) Vận tốc toàn phần của điểm D.3.3.1. Xác định gia tốc của điểm trên khâu

Gia tốc của một điểm bất kỳ trên cơ cấu được thể hiện bằng véc tơ trên mô hình cơ cấu, bằng đồ thị hoặc dưới dạng bảng số liệu tùy theo yêu cầu của người khảo sát.Trên hình 9 thể hiện trường véc tơ gia tốc của các điểm cần khảo sát theo thời gian.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương