1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang3/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

7. Kế hoạch giảng dạy:

Học kỳ I

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

15

185

100/10


1

19401

Logic học

2

30


I

2

11313

Đại cương về tàu biển

2

30


I

3

19106

Nguyên lý cơ bản 1

2

20

20I

4

11409

Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

3

40

/10I

5

17102

Tin học văn phòng

3

35

20I

6

24301

Quân sự chung và Chiến thuật,

kỹ thuật bắn súng AK3

30

30IITỔNG

15

185

70/10


Học kỳ II

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

11

170

30/20


1

19109

Nguyên lý cơ bản 2

3

30

30I

2

11207

Đại cương hàng hải

2

30


I

3

15726

Luật hiến pháp Việt Nam

3

40

/10I

4

15724

Luật dân sự và luật tố tụng dân sự Việt Nam

3

40

/10I

Tự chọn khối giáo dục đại cương

5/10

150

5

25101

Anh văn cơ bản 1

3

45


I

6

26101

Môi trường & bảo vệ môi trường

2

30


I

7

15101

Kinh tế vi mô

3

45


I

8

29101

Kỹ năng mềm

2

30


ITỔNG

16

320

30/20


Học kỳ III

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

16

220

20/20


1

25102

Anh văn cơ bản 2

3

45


I

2

19201

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

20I

3

24101

Đư­ờng lối quân sự của Đảng

3

45


II

4

24201

Công tác Quốc phòng - An ninh

2

30


II

5

15722

Tổ chức tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan bổ trợ tư pháp

2

25

/10I

6

11110

Chính sách về biển và đại dương

2

25

/10I

7

11401

Luật biển

2

30


I

Tự chọn cơ sở nhóm ngành

2/4

60

11

11210

Lịch sử Hàng hải

2

30


I

12

15607

Khoa học giao tiếp

2

30


ITỔNG

18

280

20/20


Học kỳ IV

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

18

235

30/40


1

25103

Anh văn cơ bản 3

3

45


I

2

19301

Đường lối CM của Đảng

3

30

30I

3

15702

Luật thương mại

3

45


I

4

11410

Các vấn đề pháp lý về tàu biển và thuyền bộ tàu biển

2

25

/10I

5

15723

Luật hành chính Việt Nam

3

40

/10I

6

11411

Công pháp và tư pháp quốc tế

4

50

/20I

Tự chọn cơ sở ngành

2/4

60

9

15308

Địa lý vận tải

2

30


I

10

15304

Hàng hóa

2

30


ITỔNG

20

295

120/40

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương