1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang4/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Học kỳ V

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

14

165

20/10

11

25401

Anh văn chuyên ngành hàng hải 1

4

50

20I

2

15704

Luật bảo hiểm

2

30


I

3

15713

Luật tài chính

2

30


I

4

11304

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

(COLREG-72)

3

30
x
I

5

11412

Các vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu biển

2

25

/10I

6

11612

Thực tập cơ sở ngành

1

II

Tự chọn cơ sở chuyên ngành

8/12

195

/30


8

15725

Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự Việt Nam

4

50

/20I

9

11111

Luật Lao động Việt Nam

2

25

/10I

10

23306

Quản trị dự án đóng tàu

3

45


I

11

15601

Thanh toán quốc tế

International payment

3

45


I

12

15207

Kinh tế Cảng

2

30


I

13

15311

Logistics và vận tải đa phương thức

2

30


ITỔNG

22

360

20/40

1Học kỳ VI

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

13

170

/50


1

25415

Anh văn chuyên ngành hàng hải 2

2

30


I

2

11415

Pháp luật quốc tế về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm biển

3

40

/10I

3

11413

Các sự cố và tai nạn hàng hải

2

25

/10I

4

11211

Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải

2

25

/10I

5

11314

Quản lý rủi ro hàng hải

2

25

/10I

6

11416

Bảo hiểm thân tàu biển

2

25

/10I

Tự chọn chuyên ngành

6/12

125

/20

37

15307

Quản lý tàu

2

30


I

8

11212

Giám định tổn thất hàng hải

Survey of navigational risk2

25

/10I

9

11311

Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC)

2

15
x
I

10

11509

Giới hạn trách nhiệm dân sự trong hàng hải

2

15
x
I

11

11420

Tập quán thương mại quốc tế

2

25

/10I

12

11422

Tính toán phân bổ tổn thất chung

2

15
x
ITỔNG

19

295

/70

3Học kỳ VII

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

20

245

/50


1

11315

Pháp luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

2

25

/10I

2

11417

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)

2

25

/10I

3

11418

Pháp luật về hợp đồng – Hợp đồng trong hàng hải

2

25

/10I

4

11419

Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải

2

25

/10I

5

15727

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

2

30


I

6

15728

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

2

30


I

7

11408

Các Bộ luật Quốc tế về hàng hải

2

30


I

8

11414

Tranh chấp hàng hải

2

25

/10I

9

11405

Kinh tế khai thác thương vụ

2

30


I

10

11613

Thực tập chuyên ngành

2

IITỔNG

20

245

/50


Học kỳ VIII

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

3
1

11614

Thực tập tốt nghiệp

3

II

Tự chọn tốt nghiệp

6/12

85

/10


2

11611

Đồ án Tốt nghiệp

6

II

3

11407

Quản lý an toàn và an ninh hàng hải

2

30


I

4

11423

Công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

2

30


I

5

11421

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

2

25

/10ITỔNG

9

85

/10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương