1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang18/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

d. Điều kiện đăng ký học phần:

- Sinh viên phải học và thi đạt học phần Toán cao cấp.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Hiểu về nguyên lý các vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế cũng như của các thành phần trong nền kinh tế .

- Thực hành về mặt lượng khi phân tích hành vi kinh tế của các thành phần trong nền kinh tế.

f. Mô tả nội dung học phần:

- Những khái niệm cơ bản về khoa học kinh tế

- Lý thuyết cung cầu

- Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng và hành vi của người sản xuất.

- Các cấu trúc của thị trường.

- Thị trường các yếu tố sản xuất- Cân bằng tổng thể và vai trò điều tiết thị trường của nhà nước.

g. Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân và các giảng viên - BM Kinh tế

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô.

8

7

1


1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu KTH vi mô.

1

1

1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản.

1

1

1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

2

2

1.4. Ảnh hưởng của quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần, chi phí cơ hội ngày càng tăng và hiệu quả đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu

1

1

1.5. Các mô hình kinh tế.

2

2

1


Chương 2: Cung-cầu

8

5

21

2.1. Cầu.

2

2

2.2. Cung.

2

2

2.3. Cân bằng cung cầu.

4

1

21

Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng.

8

6

2


3.1. Lý thuyết về lợi ích.

2

2

3.2. Sự co dãn của cầu.

3

2

1


3.3. Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu.

3

2

1


  • Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp.

8

6

2


4.1. Lý thuyết về sản xuất.

2

2

4.2. Lý thuyết về chi phí sản xuất.

3

2

1


4.3. Lý thuyết về lợi nhuận và quyết định cung cấp

3

2

1


Chương 5: Các cấu trúc thị trường.

8

5

21

5.1. Các loại thị trường.

1

1

5.2. Cạnh tranh hoàn hảo.

3

2

1


5.3. Độc quyền (bán).

2

1

1


5.4. Cạnh tranh không hoàn hảo.

2

1


1

Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất.

3

3

6.1. Thị trường lao động.

1

1

6.2. Thị trường vốn.

1

1

6.3. Thị trường đất đai.

1

1

Chương 7: Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường.

2

2

7.1. Những thất bại của thị trường.

1

1

7.2. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

1

1
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương