Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giangtải về 33.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích33.68 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số: 275 /GM-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2014


GIẤY MỜI


Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy CCQ tỉnh, Đảng ủy các doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh;

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban thuộc HĐND tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh.


Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp Công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân.1. Thành phần mời dự:

1.1. Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (có giấy mời riêng).

1.2. Đại biểu cấp tỉnh:

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban, cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

- Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra và công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và Trưởng phòng, bộ phận có liên quan thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và Chánh Thanh tra (hoặc phòng có liên quan) thuộc các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh;

- Lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn phòng và công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh;

- Công chức phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy; phòng Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; phòng Tiếp công dân, phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Phóng viên Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang (dự và đưa tin).

1.3. Đại biểu cấp huyện:

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chánh Thanh tra, Lãnh đạo Văn phòng và công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.1.4. Đại biểu cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã.

(Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện mời giúp thành phần ở cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thuộc địa bàn).

2. Thời gian: Hội nghị làm việc 01 buổi sáng, từ 07h30 ngày 19/8/2014.

3. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Nhà khách tỉnh.

4. Tài liệu hội nghị: Gồm có Luật Tiếp Công dân 2014; Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Tiếp dân; Giới thiệu những điểm mới của Luật Tiếp công dân.

Để đại biểu có thể nghiên cứu trước tài liệu và đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (www.bacgiang.gov.vn - mục TÀI LIỆU TRIỂN KHAI LUẬT TIẾP CÔNG DÂN ở banner phía bên phải) và tại Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.bacgiang.gov.vn). Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện thông báo địa chỉ khai thác tài liệu cho đại biểu ở cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thuộc địa bàn; Hội nghị không phát tài liệu giấy.

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách trưởng đoàn và đại biểu dự Hội nghị, tổng hợp ý kiến cần giải đáp, đăng ký nhu cầu ăn trưa ngày 19/8/2014 gửi về Email: thanhtra@bacgiang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 02403.727.789 (đ/c Nam) trước 15h ngày 18/8/2014.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP, TCD, THCB (mời dự);

+ Phòng QT-TV, Nhà khách tỉnh (phục vụ);

+ Lưu: VT, NC.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
đã ký

Lại Thanh Sơn


CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013 và

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

(Ngày 19 tháng 8 năm 2014 tại Nhà khách tỉnh)Số TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

07h00 - 07h30

Đón tiếp đại biểu

- Thanh tra tỉnh,

- Văn phòng UBND tỉnh2

07h30 - 07h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nội dung chương trình Hội nghị

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

3

07h45 - 09h30

Quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân năm 2013

Báo cáo viên Trường Cán bộ Thanh tra - TTCP

4

09h30 - 09h45

Giải lao
5

09h45 - 10h45

Quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

Báo cáo viên Trường Cán bộ Thanh tra - TTCP

6

10h45 - 11h15

Giải đáp thắc mắc

Báo cáo viên Trường Cán bộ Thanh tra - TTCP

7

11h15 - 11h30

Kết luận Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh: sites -> default -> files -> files
files -> Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014
files -> I- suy niệm tin mừng chúa nhật lễ hiển linh : Ánh sáng dẫN ĐẾn sự SỐng lời Chúa
files -> CHÚa nhậT 6 thưỜng niên a 2014 Dân Do Thái” có Một bộ Luật
files -> I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa thánh thần hiện xuống : LỬa thánh thầN, LỬa tình yêu lời Chúa
files -> I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm a : NƯỚc trờI, viên ngọc quý Lời Chúa
files -> I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
files -> GIÁo xứ TÂn trang nhà thờ thánh giuse
files -> CHÚa nhậT 2 mc b kính thưa quý ông bà và anh chị em
files -> Các Loài Chim
files -> I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 24 thưỜng niên năm a : 14/9 – LỄ suy tôn thánh giá TÌnh yêu chúa qua thánh giá
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương