Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 37.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích37.06 Kb.
#790


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ __________________________________________________

Số : 4473/UBND-CNN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2014

V/v triển khai thực hiện các biện pháp
phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố

Kính gửi:

- Các Sở, ngành, đơn vị Thành phố ;

- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP;

- Tổng Công ty 90, 91 đóng tại Thành phố.

Thời gian qua, Thành phố đã thường xuyên cập nhật, bổ sung và ban hành các Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai gồm: Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố (Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014), Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố (Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014) và Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố (Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014); tuy nhiên đối với những cơn bão mạnh, siêu bão thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó hết sức chủ động và chu đáo hơn nữa để giảm thiểu thiệt hại, điển hình như: siêu bão HaiYan xuất hiện tháng 11 năm 2013 đổ bộ vào Phi-lip-pin và ảnh hưởng đến một số tỉnh, Thành phố của nước ta.

Trước tình hình thời tiết, thiên tai có diễn biến rất phức tạp, khó lường, các hình thái thời tiết cực đoan có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 3912/VPCP-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình huống siêu bão; để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại trong tình huống xảy ra bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện tập trung triển khai thực hiện các yêu cầu sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố (Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014), Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố (Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014)


và Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố (Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014). Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố hoàn chỉnh Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố, trong đó có tính toán đến yếu tố khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ.

Các Sở, ngành, đơn vị Thành phố và Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân của Thành phố nâng cao hơn nữa nhận thức cộng đồng trong việc tự chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

2. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận – huyện xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ ngay khi có lệnh điều động, đảm bảo phương án cứu hộ - cứu nạn hiệu quả, kịp thời, nhất là trong tình huống ứng phó bão mạnh, siêu bão.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên để đốn hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện, cây mục rỗng, sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, tán lá lớn… để đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do mưa, bão gây thiệt hại. Nghiên cứu, đề xuất trồng các chủng loại cây phù hợp ven các tuyến đường của Thành phố vừa tạo mảng xanh đô thị, vừa có khả năng chống chịu được lốc xoáy, giông gió, mưa bão. Xây dựng Quy chế quản lý, phối hợp giữa Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố trong vấn đề xử lý cây xanh ngã đổ khi có sự cố siêu bão, thiên tai xảy ra.

4. Giao Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn, đề xuất các mẫu công trình, nhà ở có khả năng chống chịu bão mạnh, siêu bão để người dân tùy theo điều kiện cụ thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro thiên tai khi đầu tư xây dựng công trình, nhà ở; phân loại nhà ở, công trình hạ tầng đảm bảo an toàn hoặc không đảm bảo an toàn, phục vụ chỉ đạo sơ tán dân, hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi xảy ra bão mạnh, siêu bão.

b) Triển khai Phương án đảm bảo an toàn cho các nhà, xưởng, chung cư cũ xuống cấp khi xảy ra bão mạnh, siêu bão. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn khi đang thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo, vận hành cần cẩu tại các công trình, nhất là khi thi công trong điều kiện mưa lớn, giông, sét, gió mạnh, siêu bão.

5. Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH:

a) Chủ động triển khai các Kế hoạch, Phương án bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện để phòng ngừa tình huống xảy ra bão mạnh, siêu bão. Chủ động tiến hành cắt điện cục bộ tại nơi xảy ra sự cố ngay khi phát hiện tình trạng mất an toàn trong vận hành lưới điện do bị ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn điện. Chuẩn bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

b) Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Thành phố tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch phân kỳ đầu tư ngầm hóa hệ thống lưới điện, viễn thông để đảm bảo an toàn phòng chống bão, ưu tiên thực hiện trước ở khu vực nội thành, khu vực đông dân cư sinh sống.

6. Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu thoát nước, chống ngập úng theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố .

7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão đối với các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, các kho chứa xăng dầu lớn trên địa bàn Thành phố như: Tổng Kho xăng dầu Nhà Bè, Sài Gòn Petro, Xí nghiệp lọc dầu Cát Lái.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá hoặc khi xuất bến hoạt động đánh bắt thủy - hải sản trên biển đảm bảo trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh; nắm chắc số lượng, tọa độ của tàu thuyền và số lượng thuyền viên đang hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ) để kịp thời hướng dẫn di chuyển tránh trú an toàn khi có bão, đặc biệt là siêu bão.

b) Hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền trong các khu tránh, trú bão cho ngư dân khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra. Tổ chức mô hình Tổ đoàn kết sản xuất trên biển, nhất là đối với lực lượng đánh bắt xa bờ để
hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, khi có tai nạn hoặc sự cố thiên tai
trên biển.

c) Do ảnh hưởng của bão có thể xảy ra mưa lớn, xả lũ ở thượng nguồn, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố ) phối hợp chặt chẽ với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thượng nguồn trong việc điều tiết tích nước, xả nước hợp lý để chủ động phòng, chống ngập lụt cho khu vực hạ du Thành phố.

9. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Phương án thông tin liên lạc trong trường hợp bão mạnh, siêu bão đổ bộ gây tê liệt hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu.

10. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện rà soát, kiểm tra chất lượng hệ thống pa nô, áp phích, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông trên đường.

11. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

a) Rà soát các khu vực xung yếu: các hộ dân có nhà ở ven sông, ven biển, trong rừng phòng hộ, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở, nhà đơn sơ (nhà lá, mái tôn, tường mỏng…) không đảm bảo an toàn, người dân ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ để xây dựng phương án di dời dân đến nơi tạm cư an toàn và tổ chức chăm lo hậu cần chu đáo cho người dân trong thời gian tránh trú bão. Phương án di dời dân phải hoàn thành trong tình huống có bão mạnh, siêu bão là trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Thành phố .

b) Giao Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố tham mưu đề xuất đầu tư nâng cấp Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão sông Đồng Đình, huyện Cần Giờ phù hợp với các quy hoạch và định hướng phát triển của huyện Cần Giờ, đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hạ tầng giao thông của dự án xây dựng đường Lâm Viên - Đồng Đình và dự án xây dựng bến tàu khách Cần Thạnh - Vũng Tàu.

12. Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố và các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại Thành phố tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án bảo vệ cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có tình huống bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào Thành phố.

13. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân quận – huyện được phân công phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại địa phương trong thời gian nhanh nhất.

14. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí Thành phố cập nhật và phát tin liên tục tình hình diễn biến của Bão và các chỉ đạo ứng phó của Trung ương, Thành phố cho toàn thể cộng đồng nhân dân trên địa bàn Thành phố biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn, hiệu quả.

15. Các Sở, ngành, đơn vị Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải chủ động xây dựng, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão phù hợp với lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý để hạn chế thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

16. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; kịp thời thông tin, báo cáo mọi tình huống bất lợi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo quy định tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố ./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (fax + VB); PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương (b/c);

- Ủy ban Quốc gia TKCN (b/c);

- TT/TU; TT/HĐND.TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Trung tâm PCLB khu vực Miền Nam;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Thành viên BCH PCLB và TKCN TP; Lê Thanh Liêm

- VPUB: CPVP, các Phòng CV;

- Lưu: VT, (CNN-Tr) MH
Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 37.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương