Vng/Zing Me Business Profiletải về 19.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích19.5 Kb.

VNG/Zing Me – Business Profile


Đơn đăng ký Profile Doanh nghiệp trên Zing Me

Business Profile Registration Form

Vui lòng điền vào đơn này để đăng ký Profile cho doanh nghiệp Quý khách. Sau khi Quý khách điền đầy đủ các thông tin, vui lòng gửi bản gốc tới địa chỉ email dunglt2@vng.com.vn


Please fill out this form to register a business for Business Profile. Once you have completed all sections of this form, please send the original copy to this email: dunglt2@vng.com.vn

Phần 1: Thông tin về Doanh nghiệp / Section 1: Business information
Tên công ty / Company name:

Tên viết tắt / Short company name:

Giấy phép Đ.ký KD số / Business Registration No.:

Địa chỉ / Address:

Số điện thoại / Telephone number:

Số Fax / Fax:

Thư điện tử / Email:

Mô tả ngắn về doanh nghiệp / Short description about your company:

Phần 2: Người liên hệ của Doanh nghiệp / Section 2: Business Contact Person
Tên người liên hệ / Contact name:

Chức danh / Title:

Số điện thoại di động / Mobile:

Thư điện tử / Email:


Phần 3: Thông tin Profile Doanh nghiệp / Section 3: Business Profile information
Tên Profile trên Zing Me / Account name:

Ngày đăng ký / Registration day:

Mục đích dùng Profile Doanh nghiệp / Purpose:

Ngày / Date:Người thực hiện / Actioned by:

: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương