UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020


II. MỘT SỐ CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚCtải về 3.59 Mb.
trang28/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37

II. MỘT SỐ CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC


1. Huy động vốn

Áp dụng mọi hình thức khuyến khích để huy động vốn nhàn rỗi trong dân: Quỹ tiết kiệm, tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếu công trình… thực hiện cổ phần hóa rộng rãi, bán cổ phiếu những công trình xây dựng mới. Để thực hiện được điều này, trên địa bàn cần đạt được môi trường đầu tư thuận lợi, người dân tin vào hệ thống thực thi pháp luật.

Thành lập Quỹ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, trở thành những vệ tinh phục vụ các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển công nghiệp nhiều thành phần bằng cách đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh tế tư nhân, cá thể, hợp tác xã... mở rộng các hình thức liên doanh liên kết trong, ngoài tỉnh, trong và ngoài nước.

Thực hiện chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất. Chống độc quyền, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia đầu tư vào cả lĩnh vực hạ tầng như: cung cấp điện nước, giao thông, đào tạo...

Cần có các cơ chế chính sách ưu đãi cụ thể, ổn định, khả thi và có sức cạnh tranh hấp dẫn các nhà đầu tư-đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, CCN phục vụ cho phát triển công nghiệp vì vốn đầu tư kết cấu hạ tầng là rất lớn. Đây phải được coi là một trong những giải pháp then chốt nhất nhằm huy động và thu hút được nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp vì khả năng đầu tư từ ngân sách cho phát triển công nghiệp là có hạn.

Áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng: Thông qua sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường bằng công cụ lãi suất và tín dụng, tăng cường công tác huy động vốn tại địa phương của các ngân hàng và tổ chức tín dụng, hướng luồng vốn chảy vào các ngành, các lĩnh vực cần ưu tiên. Chuyển hình thức cho vay bằng thế chấp tài sản sang hình thức cho vay theo dự án, đặc biệt là hướng ưu tiên cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động, công nghiệp có tỷ lệ gia tăng cao.

2. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về công nghiệp trên địa bàn cần phải qua đào tạo về quản lý kinh tế. Những cán bộ trẻ có năng lực cần được gửi đi đào tạo tại nước ngoài; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý công nghiệp có trình độ chuyên nghiệp; xem xét ưu tiên đề bạt bổ nhiệm những cán bộ quản lý Nhà nước về công nghiệp có trình độ, kinh nghiệm và năng lực vào các vị trí lãnh đạo.

Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung chế độ, mức hỗ trợ cho cán bộ công chức đi học và chế độ ưu đãi, thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguồn lực của tỉnh.

Tiến hành rà soát điều chỉnh và quy hoạch lại hệ thống đào tạo trung học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng đào tạo phải gắn với yêu cầu, mục tiêu của sự phát triển. Đến năm 2020, cần tập trung thực hiện tốt xã hội hóa công tác đào tạo nghề nhắm thu hút mọi nguồn lực cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp phải được chuẩn bị đào tạo cẩn thận về chuyên môn cũng như tính kỷ luật và tác phong công nghiệp. Những nguồn lực lao động này chính là lực hấp dẫn quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

3. Về thị trường

Phát triển thị trường không chỉ tập trung vào phát triển thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài, thực hiện nền kinh tế mở cửa cho mọi thành phần kinh tế.

Khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các Hiệp hội theo ngành nghề, để các doanh nghiệp cùng ngành sản xuất có điều kiện thống nhất tiếng nói, liên kết sức mạnh trong nỗ lực bảo vệ và phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Thành lập quỹ bình ổn giá nguyên liệu. Xây dựng cơ chế phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phục vụ phát triển các cơ sở công nghiệp lớn trong các khu công nghiệp.

Duy trì và đầu tư đổi mới trang WEB giao dịch điện tử của ngành công thương để mở rộng khả năng phát triển thị trường và thu hút đầu tư vào Ninh Bình.

4. Về khoa học công nghệ

Hỗ trợ lãi suất vay vốn có thời hạn cho các doanh nghiệp có chương trình đổi mới công nghệ.

Đẩy mạnh quá trình xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp khoa học theo Nghị định 10/NĐ-CP; 115/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của các đơn vị chuyển giao công nghệ, từng bước tạo lập thị trường công nghệ tại địa phương.

Xây dựng các cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. Xây dựng các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu khoa học để phát triển sản xuất. Dành một phần ngân sách hỗ trợ nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ mới.

Nghiên cứu và thực thi chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nói chung, nhất là sản phẩm công nghiệp chủ lực. Ngân sách tỉnh hỗ trợ và các doanh nghiệp dành một khoản chi cần thiết cho việc mua phát minh, bí quyết công nghệ trong, ngoài nước để thực hiện đổi mới công nghệ.

Có biện pháp hạn chế việc sử dụng các thiết bị, máy móc, phương tiện sản xuất quá cũ nát với trình độ công nghệ lạc hậu và tác động xấu cho môi trường.

5. Về đầu tư5.1. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Nhìn chung Ninh Bình đã có khung pháp lý khá tốt cho môi trường đầu tư, tác động tốt đến tăng trưởng công nghiệp và thúc đẩy việc phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, để môi trường đầu tư hoàn toàn thuận lợi cần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cần sự phối hợp kịp thời và có hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Bộ máy quản lý Nhà nước phải thực sự trở thành bộ máy dịch vụ hành chính thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế. Nâng cao năng lực của các cơ sở dịch vụ công như: Hải quan, cảng vụ, kiểm tra thị trường, an toàn vệ sinh môi trường... để phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển kahi thực hiện dự án.

Ổn định và nhất quán trong cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng.

Xây dựng cơ chế bảo hiểm đầu tư, bảo hộ bản quyền, chống hàng giả, hàng nhái trên địa bàn.

5.2. Áp dụng chính sách đầu tư ưu đãi

Các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu.

Tạo điều kiện thuận lợi về dịch vụ tư vấn đầu tư có chất lượng, có bộ phận chuyên trách hướng dẫn đầu tư, giới thiệu rộng rãi các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư. Dùng vốn ngân sách xây dựng một số dự án kêu gọi đầu tư có chất lượng để giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng.

6. Về phát triển vùng nguyên liệu

Cần có quy hoạch các vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến; cho phép các ngành chế biến được để lại 2-3% giá trị nguyên liệu trong giá thành để phát triển vùng nguyên liệu.

Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến phải có quỹ bảo hiểm giúp người dân trong việc đầu tư giống nguyên liệu, cây trồng có giá bảo hiểm mua nguyên liệu, khi giá thị trường cao thì mua theo giá thị trường, khi giá thị trường thấp hơn giá bảo hiểm sẽ mua theo giá bảo hiểm.

Khuyến khích người sản xuất nguyên liệu đóng góp cổ phần bằng giá trị nguyên liệu với nhà máy. Hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nguyên liệu và hiệu quả sản xuất.

Nhà nước tạo thuận lợi tối đa trong việc giao đất, giao rừng và cho vay vốn có lãi suất ưu đãi không cần thế chấp đối với các hộ trồng rừng, trồng cây công nghiệp. Có cơ chế tạo mối liên hệ giữa nông dân và công nhân nhà máy, giữa người trồng nguyên liệu và người chế biến nhằm điều hòa lợi ích giữa các bên.

7. Về bảo vệ môi trường

Xây dựng chính sách thưởng phạt nghiêm minh trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí để sắp xếp, di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.


: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương