Tuq. CỤc trưỞng phó trưỞng phòng đĂng ký thuốc nguyễn Thị Thu Thủytải về 114.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.05.2018
Kích114.4 Kb.
#39027

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 6862/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị tại công văn số 85/CV-RVN đề ngày 28/2/2018 của Công ty Roussel Việt Nam;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Phòng Quản lý kinh doanh Dược (để p/h);
- Lưu: VT, ĐKT (TTr).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy


 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU


Đính kèm công văn số 6862/QLD-ĐK ngày 16 tháng 04 năm 2018.

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

TT

(1)

Tên thuốc

(2)

SĐK

(3)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX

(5)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)

(6)

Tiêu chuẩn

(7)

Tên NSX nguyên liệu

(8)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(9)

Nước sản xuất (10)

1

Acarsel 50

VD-26488-17

06/2/2022

Công ty Roussel Việt Nam

Acarbose

EP7

Hangzhou Viwa Co., Ltd

Room 503, Jiahua International Business Center, No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007

China

2

Allopsel 300

VD-27426-17

22/6/2022

Công ty Roussel Việt Nam

Allopurinol

EP7

Union Quimico Farmaceutica S.A

Polig. Ind. Moli' de les Planes, C/Font de Bocs, s/no 08470 Sant Celoni (Barcelona)

Spain

3

Ambroxol RVN

VD-26489-17

06/2/2022

Công ty Roussel Việt Nam

Ambroxol hydroclorid

EP7

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

RM. 1115, Jingui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu District, Hangzhou

China

4

Cinnarizine RVN

VD-27427-17

22/6/2022

Công ty Roussel Việt Nam

Cinnarizine

EP7

Ray Chemicals Pvt. Ltd

41, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore, 560106

India

5

Claforan

GC-244-16

23/3/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Claforan 1G Bulk INJ. (Viet.)(ZFF) (Sodium cefotaxim)

NSX

Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve, Ticaret A.S

Kucukkaristiran Mahallesi, Merker Sokak, No: 223/A 39780 Buyukkaristiran, Luleburgaz - Turkey

Turkey

6

Coltramyl 4mg

VD-22638-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Thiocolchicoside

NSX

Sanofi Chimie

63480 Vertolaye

France

7

Idarac

VD-22313-15

09/2/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Floctafenine

NSX

Sanofi Chime

63480 Vertolaye

France

8

Idarac

VD-22313-15

09/2/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Floctafenine

NSX

Sanofi India Limited

3501, 3503-15, 6310B-14, GIDC Estate, post Box No. 136, Ankleshwar 393002, Dist. Bharuch, India

India

9

Moriamin Forte

VD-23274-15

09/9/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Moriamin Forte Granules (L-Leucin, L-Isoleucin, Lycine, L-Phenylamin, L-Threonin, L-Valin, L-Tryptophan, L-Methionin, 5-hydroxyanthranilic acid hydroclorid, ascorbic acid, retinol palmitat, ergocalciferol, nicotinamid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, thiamin nitrat, tocopherol acetat, calci pantothenat, cyanocobalamin, folic acid)

NSX

Shenzhen Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd

Block C & D, Wanhe Technology complex, 7 Huitong Road, Guangming New District, Shenzhen, China

China

10

Myotalvic 50

VD-20355-13

27/12/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Tolperisone hydrochloride

JP XV

Jinan Jinda Pharmaceutical Chemistry Co., Ltd

Zhangqiu Mingshui, Jinan, Shandong, China. No: 250200

China

11

Neutracet 800

VD-25941-16

15/11/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Piracetam

DĐVN IV/ EP 8

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd

No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, Jiangxi Province

China

12

Rocamux

VD-19166-13

6/19/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Carbocisteine

BP2011/ EP

Pharmazell Private Limited

Plot No. B5/B6, A1/A2, MEPZ, Tambaran, Chennai-600 045

India

13

Roustadin

VD-26490-17

06/2/2022

Công ty Roussel Việt Nam

Loratadine

USP34

Vasudha pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh

India

14

Rulid

VD-22315-15

2/9/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Roxithromycin

NSX

Sanofi Chimie

63480 Vertolaye

France

15

Safena

VD-21984-14

08/12/2019

Công ty Roussel Việt Nam

Atorvastatin Calcium

USP 34

Ind-Swift Laboratories Limited

Phase-1, Industrial Growth Centre (SIDCO), Samba (J&K)

India

16

Sinuflex

VD-23912-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Phenylephrin HCl

USP 34

BASF Pharma Chemikalien GmbH & Co. KG

32419 Minden

Germany

17

Sinuflex

VD-23912-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Chlorpheniramin maleate

BP2014

Supriya Lifescience Ltd

A 5/2 lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist- Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India

India

18

Sinuflex P

VD-25942-16

15/11/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Phenylephrin HCL

BP 2013

BASF Pharma Chemikalien GmbH & Co. KG

32419 Minden

Germany

19

Sinuflex P

VD-25942-16

15/11/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Chlorpheniramin maleate

DĐVNIV/ BP 2012

Supriya Lifescience Ltd

A 5/2 lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist- Ratnagiri, 415 722, Maharashtra,

India

20

Repamax Extra

VD-9785-09

Gia hạn 01/08/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Caffeine

DĐVN IV/ EP/ USP

BASF Pharma Chemikalien GmbH & CO. KG

32419 Minden

Germany

21

Nutrigan

VD-11324-10

Gia hạn 01/08/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Silymarin

USP 34

Panjin Tianyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

Gaosheng Town, Panjing City, Liaoning

China

22

Enassel

VD-17216-12

Gia hạn 01/08/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Enaplaril maleate

DĐVN IV/ USP37

Zhejiang Changming Pharmaceutical Co., Ltd, China.

No. 1 Badu Road, Tiantai Industrial Park, Zhejiang

China

23

Rusartin

VD-11322-10

Gia hạn 01/08/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Valsartan

USP36

Hetero Labs Ltd

Survey No. 10, I.D.A, Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh

India

24

Metsocort 16

VD-22639-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Methylprednisolon

USP37/EP 5

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd

19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin, 300462

China

25

Metsocort 4

VD-22640-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Methylprednisolon

USP37/EP 5

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd

19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin, 300462

China

26

Omesel 20

VD-23910-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Omeprazole pellets 8,5%

NSX

Smilax Laboratories Limited

Plot No. 12/A, Unit-1 Phase-Ill, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana 500055,

India

27

Rocetaf

VD-23911-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Paracetamol

USP 34

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Ltd

No. 53, Weixu North Road, Anqiu City Shangdong Province, 262100 China

China

28

Rocetaf

VD-23911-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Loratadine

USP34

Vasudha pharma Chem Limited

Unit -II, Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam Village, Parawada (M) Visakhapatnam District Andhra Pradesh, India

India

29

Rocetaf

VD-23911-15

17/12/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Dextromethorphan HBr

BP2013

Wockhardt Limited

Plot No 138 GIDC Estate, Ankleshwar 393002 Dist Bharuchm Gujarat

India

30

Skin Z

VD-22641-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Clotrimazole

DĐVN IV/ BP2015

Jintan Zhongxing Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd

12# HouYang Chemical Park, Jincheng towns, Jintan, Jiangsu

China

31

Skin Z

VD-22641-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Gentamicin sulfate sterile

DĐVN IV/ BP 2012

Yantai Justawarwe Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, Shadong Province, P.R

China

32

Skin Z

VD-22641-15

26/5/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Betamethasone dipropionate

DĐVN IV/ EP

Newchem S.P.A

Via Roveggia, 47-37136 Verona

Italy

33

Lifextend

VD-22314-15

09/2/2020

Công ty Roussel Việt Nam

Clopidogrel Bisulfate

USP 34

Aurobindo Pharma Ltd

Unit VIII: Sy No. 10 & 13, Gaddapotharam (V), Jinnaram (M), Medak District. A.P

India

Danh mục này có 33 khoản./.

 

 

tải về 114.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương