CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 62.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích62.29 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2692/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 561/TTr-CP ngày 23/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 105 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-CTN ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1

Dương Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/02/1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Seefelderstr. 48, 13053 BerlinGiới tính: Nữ

2

Nguyễn Như Hoàng, sinh ngày 17/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marchlewskistr. 106,10243 BerlinGiới tính: Nam

3

Nguyễn Phạm Hải Yến, sinh ngày 08/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 29, 10249 BerlinGiới tính: Nữ

4

Nguyễn Quang Anh Michael, sinh ngày 02/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Flutmulde 3, 49733 Haren (Ems)Giới tính: Nam

5

Nguyễn Thế Phi, sinh ngày 19/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Flutmulde 3, 49733 Haren (Ems)Giới tính: Nam

6

Chu Mạnh Tuấn, sinh ngày 29/10/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg-Str. 40, 12679 BerlinGiới tính: Nam

7

Đào Hoàng Nam, sinh ngày 24/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 1, 13051 BerlinGiới tính: Nam

8

Đào Hồng Sơn, sinh ngày 02/12/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstr. 18, 31515 WunstorfGiới tính: Nam

9

Trần Jenny Ngọc Anh, sinh ngày 26/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 171 D, 10369 BerlinGiới tính: Nữ

10

Vũ Mạnh Đức, sinh ngày 08/11/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mariannenstr. 2, 04315 LeipzigGiới tính: Nam

11

Hồ Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 10/10/2007 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Elsasserstr. 13, 01307 DresdenGiới tính: Nam

12

Phạm Thị Luyên, sinh ngày 07/4/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Goethestr. 1, 01896 PulsnitzGiới tính: Nữ

13

Nguyễn Xuân Thúy, sinh ngày 07/3/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bunsenstr. 17, 37073 GöttingenGiới tính: Nữ

14

Phạm Vũ Anh Khoa, sinh ngày 20/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Platz 1, 44787 BochumGiới tính: Nam

15

Vũ Phi Điệp, sinh ngày 21/6/1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 13, 12679 BerlinGiới tính: Nam

16

Nguyễn Thị Hoàng Trang, sinh ngày 17/9/1979 tại Bình Định

Hiện trú tại: Ottobrunnerstr. 28, 81737 MünchenGiới tính: Nữ

17

Lê Thanh Trâm, sinh ngày 07/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Faulenstr. 37, 28195 BremenGiới tính: Nữ

18

Lê Thành Phú, sinh ngày 02/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Faulenstr. 37, 28195 BremenGiới tính: Nam

19

Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 06/12/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 16, 13051 BerlinGiới tính: Nam

20

Trần Thị Lương Ngọc, sinh ngày 12/5/1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 16, 13051 BerlinGiới tính: Nữ

21

Phan Gia Khánh, sinh ngày 29/11/1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 54, 13053 BerlinGiới tính: Nam

22

Công Minh Hiền, sinh ngày 12/5/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Thaerstr. 33, 10249 BerlinGiới tính: Nữ

23

Phạm Celina Ngọc Anh, sinh ngày 07/5/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 14, 12681 BerlinGiới tính: Nữ

24

Đinh Thị Lan Anh, sinh ngày 15/01/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 14, 12681 BerlinGiới tính: Nữ

25

Nguyễn Văn Thạc, sinh ngày 23/01/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedhofsweg 36, 18057 RostockGiới tính: Nam

26

An Ngọc Thủy, sinh ngày 02/02/1966 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ravardistr. 38, 46399 BocholtGiới tính: Nữ

27

Đặng Thu Hiền, sinh ngày 14/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wettinerstr. 28, 04600 AltenburgGiới tính: Nữ

28

Phạm Nguyễn Hà Anh, sinh ngày 07/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pritchardstr. 1, 14169 BerlinGiới tính: Nữ

29

Vũ Thị Kim Dung, sinh ngày 29/10/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 80, 04155 LeipzigGiới tính: Nữ

30

Trương Thạch Thảo, sinh ngày 14/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 3, 04435 SchkeuditzGiới tính: Nữ

31

Lê Nhật Long, sinh ngày 12/9/1995 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Heinrich-Zille-Str. 14, 09111 ChemnitzGiới tính: Nam

32

Đặng Việt Đức, sinh ngày 13/11/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schulstr. 7, 02625 BautzenGiới tính: Nam

33

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 10/5/1965 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Waltersdorferstr. 82, 12526 BerlinGiới tính: Nữ

34

Hoàng Trà Mi, sinh ngày 16/9/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Cirksenasstr. 109, 26723 EmdenGiới tính: Nữ

35

Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 07/01/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst-Lehmann-Str. 2, 39106 MagdeburgGiới tính: Nữ

36

Tạ Mai Linh Sandra, sinh ngày 17/02/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 8, 21629 Neu WulmstorfGiới tính: Nữ

37

Tạ Thùy Linh Nina, sinh ngày 10/8/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 8, 21629 Neu WulmstorfGiới tính: Nữ

38

Bùi Kiều Trang, sinh ngày 01/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Straße des Friedens 35, 06682 Bitterfeld-WolfenGiới tính: Nữ

39

Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/6/1980 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Wichernstr. 22, 01445 RadebeulGiới tính: Nữ

40

Nguyễn Yến Nhi Jennifer, sinh ngày 15/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wichernstr. 22, 01445 RadebeulGiới tính: Nữ

41

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 14/10/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wilhelm-Klees-Str. 14a, 39108 MagdeburgGiới tính: Nữ

42

Lê Thu Hương, sinh ngày 01/7/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wilhelm-Klees-Str. 14a, 39108 MagdeburgGiới tính: Nữ

43

Lê Anh Tuấn, sinh ngày 18/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Garather Motte 23, 40595 DüsseldorfGiới tính: Nam

44

Nguyễn Thị Hoài My, sinh ngày 23/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langestr. 25, 07985 ElsterbergGiới tính: Nữ

45

Nguyễn Hương Thảo, sinh ngày 11/12/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zechlinerstr. 24, 13055 BerlinGiới tính: Nữ

46

Lành Thị Huyền Như, sinh ngày 07/11/1986 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Alte Hellersdorfstr. 138, 12629 BerlinGiới tính: Nữ

47

Hoàng Văn Đăng, sinh ngày 16/12/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunnstr. 7, 72622 NürtingenGiới tính: Nam

48

Nhữ Thị Nguyệt, sinh ngày 04/12/1977 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Steinweg 29, 38100 BraunschweigGiới tính: Nữ

49

Lương Hải Anh, sinh ngày 28/12/1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 6, 12681 BerlinGiới tính: Nữ

50

Mai Thị Hồng Nhã, sinh ngày 16/10/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Westfalenstr. 15, 03238 FinsterwaldeGiới tính: Nữ

51

Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 30/7/2006 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westfalenstr. 15, 03238 FinsterwaldeGiới tính: Nữ

52

Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 07/8/2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westfalenstr. 15, 03238 FinsterwaldeGiới tính: Nam

53

Nguyễn Laura, sinh ngày 13/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vincent-van-Gogh-Str. 3, 13057 BerlinGiới tính: Nữ

54

Ngô Thị Chắt, sinh ngày 05/7/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Rinchnacher Weg 24, 10318 BerlinGiới tính: Nữ

55

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 11/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Claudiusstr. 6, 30519 HannoverGiới tính: Nữ

56

Nguyễn Lâm Anh, sinh ngày 03/7/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Claudiusstr. 6, 30519 HannoverGiới tính: Nữ

57

Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 10/8/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Claudiusstr. 6, 30519 HannoverGiới tính: Nam

58

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 25/6/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Walsroderstr. 92, 30853 LangenhagenGiới tính: Nam

59

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 27/01/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Walsroderstr. 92, 30853 LangenhagenGiới tính: Nữ

60

Nguyễn Antonia Quỳnh Trang, sinh ngày 07/02/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Riesaerstr. 12, 12627 BerlinGiới tính: Nữ

61

Nguyễn Thị Thu Hải, sinh ngày 27/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: König-Ludwig-Promenade 14, 87629 FüssenGiới tính: Nữ

62

Nguyễn Thành Sơn, sinh ngày 28/3/1962 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wilhelm-Stolze-Str. 27, 10249 BerlinGiới tính: Nam

63

Phạm Thị Hà, sinh ngày 16/6/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Unterestr. 24A, 27283 Verden (Aller)Giới tính: Nữ

64

Ngô Đức Thịnh Thomy, sinh ngày 26/9/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterestr. 24A, 27283 Verden (Aller)Giới tính: Nam

65

Ngô Tài Phước, sinh ngày 14/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterestr. 24A, 27283 Verden (Aller)Giới tính: Nam

66

Ngô Đức Đạt, sinh ngày 21/6/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterestr. 24A, 27283 Verden (Aller)Giới tính: Nam

67

Nguyễn Thị Hương Thu, sinh ngày 12/6/1987 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 02, 26188 EdewechtGiới tính: Nữ

68

Nguyễn Vũ Minh Anh, sinh ngày 22/5/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Breiten Luch 10, 13053 BerlinGiới tính: Nam

69

Đào Thị Phương Thảo, sinh ngày 25/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geißlerstr. 15, 45143 EssenGiới tính: Nữ

70

Trần Thị Thúy Tình, sinh ngày 29/11/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steinstr. 17, 39418 StaßfurtGiới tính: Nữ

71

Hoàng Thị Hồng Uyên, sinh ngày 27/5/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Güstrowerstr. 3, 180109 RostockGiới tính: Nữ

72

Nguyễn Bùi Quang Đạt, sinh ngày 20/5/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Märkische Allee 280, 12687 BerlinGiới tính: Nam

73

Nguyễn Huy Đức, sinh ngày 15/11/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Breiter Weg 34, 39104 MagdeburgGiới tính: Nam

74

Nguyễn Trần Đức Trung, sinh ngày 29/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenstr. 5, 26427 EsensGiới tính: Nam

75

Tô Đình Thương, sinh ngày 01/12/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Johannes-Meissel-Weg 1, 99192 NeudietendorfGiới tính: Nam

76

Đặng Trương Mỹ Duyên, sinh ngày 29/3/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wolfgang-Harlan-Str. 5, 12487 BerlinGiới tính: Nữ

77

Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 01/8/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Schaper Allee 5, 06425 Alsleben (Saale)Giới tính: Nữ

78

Đào Việt Trinh, sinh ngày 16/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rotwandstr. 4, 81539 MünchenGiới tính: Nữ

79

Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh ngày 28/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poelchaustr. 4, 12681 BerlinGiới tính: Nữ

80

Tạ Thị Loan, sinh ngày 05/02/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Voltastr. 17, 30165 HannoverGiới tính: Nữ

81

Trần Thị Kim Liên, sinh ngày 29/3/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: Albert-Buchmann-Str. 2, 165150 OranienburgGiới tính: Nữ

82

Đặng Thị Thu, sinh ngày 19/8/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leuenbergerstr. 2, 13055 BerlinGiới tính: Nữ

83

Hoàng Thành Long, sinh ngày 17/9/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jägerstr. 13, 03130 SprembergGiới tính: Nam

84

Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 21/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hubert-Thelen-Str. 21, 50226 FrechenGiới tính: Nam

85

Vũ Trương Long, sinh ngày 02/4/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 3, 18209 Bad DoberauGiới tính: Nam

86

Nguyễn Thục Anh, sinh ngày 14/10/1966 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Johannes-Meissel-Weg 1, 99192 NeudietendorfGiới tính: Nữ

87

Phan Vân Anh, sinh ngày 04/4/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Falkestr. 2, 31785 HamelnGiới tính: Nữ

88

Nguyễn Thị Xuân Yến, sinh ngày 27/3/1968 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 64, 73430 AalenGiới tính: Nữ

89

Đỗ Thị Kim Oanh, sinh ngày 28/3/1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str. 31, 18146 RostockGiới tính: Nữ

90

Hà Trần Quỳnh Trang, sinh ngày 11/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerberstr. 20, 04105 LeipzigGiới tính: Nữ

91

Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 14/01/2001 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berlinerchaussee 21, 15907 LübbenGiới tính: Nữ

92

Đào Việt Đức, sinh ngày 13/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rotwandstr. 4, 81539 MünchenGiới tính: Nam

93

Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 15/12/1978 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Kaiserring 34, 68161 MannheimGiới tính: Nữ

94

Thanh Huy, sinh ngày 04/6/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiserring 34, 68161 MannheimGiới tính: Nam

95

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 27/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altenzellerstr. 18, 01069 DresdenGiới tính: Nam

96

Lý Hoàng Kiều Anh, sinh ngày 11/4/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Naumburgerstr. 23, 06712 ZeitzGiới tính: Nữ

97

Nguyễn Hồng Linh, sinh ngày 09/12/1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Oststr. 83, 09648 MittweidaGiới tính: Nam

98

Võ Khánh Linh, sinh ngày 04/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jahnallee 31, 04109 LeipzigGiới tính: Nữ

99

Bùi Vân Anh, sinh ngày 19/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Auguste-Viktoria-Str. 46A, 14199 BerlinGiới tính: Nữ

100

Bùi Kelly, sinh ngày 14/4/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auguste-Viktoria-Str. 46A, 14199 BerlinGiới tính: Nữ

101

Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 05/10/1970 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Willi-Budich-Str. 35, 03044 CottbusGiới tính: Nữ

102

Trần Hoàng Kim, sinh ngày 22/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gustav-Schenk-Weg 18, 30455 HannoverGiới tính: Nam

103

Hoàng Nữ Quỳnh Trang, sinh ngày 31/8/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Am Ölper Berge 19, 38114 BraunschweigGiới tính: Nữ

104

Trịnh Lê Minh, sinh ngày 29/9/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Ölper Berge 19, 38114 BraunschweigGiới tính: Nam

105

Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Merbt Thị Ngọc Hằng), sinh ngày 04/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leinestr. 9, 37124 Rosdorf.Giới tính: Nữ

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương