TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văNtải về 12.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2018
Kích12.49 Kb.
#36194

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:260 /XHNV-HTQT- PTDAQT

V/v Chương trình ứng tuyển vào vị trí Co-PI do SATU đăng cai – 2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Các Đơn vị
Nhà trường thông báo đến các Đơn vị ứng tuyển vào vị trí Co-PI (Co-Principal Investigator) trong chương trình SATU Joint Research Scheme 2015 do các trường ĐH thành viên Diễn đàn SATU đăng cai các thông tin sau:

1.        Thông tin chương trình


Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU, Ban Thư ký Quốc tế SATU đã triển khai chương trình SATU Joint Research Scheme thông qua việc hội nhập nguồn tài nguyên học thuật và liên kết mối quan tâm
nghiên cứu chung của các nhà khoa học trong khu vực.
2.        Danh sách các trường Đại học đăng cai
-      University of Malaya (7 dự án)
-      Universitas Airlangga (1 dự án)
-      Tamkang University (1 dự án)
-  University of Muhammadiyah (1 dự án)

3.        Tiêu chuẩn ứng viên


-    Ứng viên đã có học vị Tiến sĩ, đang làm việc tại các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU (ĐHQG-HCM là 01 thành viên của Diễn đàn SATU).

4.        Cách thức nộp hồ sơ:


Ứng viên quan tâm vui lòng chọn 1 dự án, tải đơn đăng kí đính kèm, điền thông tin (để trống mục số 8 - Acknowledgement) và gửi tới email qhqt@vnuhcm.edu.vn trước ngày 9/5/2015.
Thông tin chi tiết các dự án và đơn đăng kí có tại website của Diễn đàn SATU http://conf.ncku.edu.tw/satu/

Thông tin khác vui lòng liên hệ Kim Ngân, Ban Quan hệ Đối ngoại, ĐHQG Tp.HCM, Email: ttkngan@vnuhcm.edu.vn, ĐT: 08 37242160 (1451).

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này để cán bộ, giảng viên đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình.

Trân trọng.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT

TL.HIỆU TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT

(Đã ký)


TS. Trần Cao Bội NgọcКаталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> ctxh
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
ctxh -> LUẬt phòNG, chống nhiễm VI rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phảI Ở ngưỜI (hiv/aids)

tải về 12.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương