TRƯỜng đh sư phạm kỹ thuật thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 122.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích122.39 Kb.
#2352
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 162 /KH-ĐHSPKT-CTSV ngày 12/8/2015 của Hiệu trưởng)

----------------------------------------------

Kính gửi: - Các đơn vị- Sinh viên khóa 2015

Phòng Công tác HSSV kính chuyển các đơn vị lịch sinh hoạt & hoạt động đầu khóa đối với sinh viên (SV) khóa 2015 như sau: 1. CHIA LỚP: Toàn bộ SV khóa 2015 trình độ đại học & cao đẳng hệ chính quy được chia thành 4 cụm lớp để sinh hoạt & tổ chức các hoạt động đầu khóa như sau: (Số liệu trong ngoặc đơn là số liệu theo chỉ tiêu dự kiến)

     1. CỤM LỚP MỘT (800), gồm SV các ngành hệ chất lượng cao thuộc khoa Đào tạo chất lượng cao: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông-KĐĐ-CLC (100); CN kỹ thuật điện, điện tử- ĐKC-CLC (130); CN kỹ thuật máy tính- KMT-CLC (66); CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa- ĐTĐ-CLC (100); N thông tin- CTT-CLC (159); CN kỹ thuật môi trường- CMT-CLC (51); CN thực phẩm CTP-CLC (66); Quản lý công nghiệp- QLC-CLC (68); Kế toán- KTO-CLC (64).

     2. CỤM LỚP HAI (800), gồm SV các ngành hệ chất lượng cao thuộc khoa Đào tạo chất lượng cao: CN chế tạo máy- CKM-CLC (95); CN kỹ thuật Cơ điện tử- CĐT-CLC (124); CN kỹ thuật cơ khí- CTĐ-CLC (94); CN In- KTI-CLC (69); CN may- CNM-CLC (60); CN kỹ thuật ôtô- CKĐ-CLC (185); CN Kỹ thuật nhiệt- NĐL-CLC (70); CN kỹ thuật công trình xây dựng- XDC-CLC (69); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- XGT-CLC (31).

     3. CỤM LỚP BA (1.210), gồm SV các khoa/TT:

 • SV khoa Điện-Điện tử, gồm các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông-KĐĐ (250); CN kỹ thuật điện, điện tử-ĐKC (250); CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa-ĐTĐ (155); CN kỹ thuật máy tính-KMT (100); CN kỹ thuật điện tử, truyền thông – hệ liên thông-KĐĐ (40); CN kỹ thuật điện, điện tử - hệ liên thông-ĐKC (53).

 • SV khoa In & truyền thông: Ngành CN In-KTI (70).

 • SV Trung tâm Việt - Đức, các ngành trình độ cao đẳng: Ngành CN kỹ thuật điện tử, truyền thông-KĐĐ (60); CN kỹ thuật điện, điện tử-ĐKC (100); CN chế tạo máy-CKM (140).

     1. CỤM LỚP BỐN (1.250), gồm SV các khoa/TT:

 • SV khoa Cơ khí chế tạo máy, gồm các ngành: CN chế tạo máy-CKM (240); CN kỹ thuật cơ điện tử-CĐT (170); CN kỹ thuật cơ khí-CTĐ (160); Kỹ thuật công nghiệp-KCN (70); CN chế tạo máy – hệ liên thông-CKM (55).

 • SV khoa Kinh tế, các ngành: Quản lý công nghiệp-QLC (100); Kế toán-KTO (95); Thương mại điện tử-TĐT (80).

 • SV khoa CN Hóa học & Thực phẩm, các ngành: CN thực phẩm-CTP (95); CN môi trường-CMT (105); CN Kỹ thuật hóa học-CHH (85).

     1. CỤM LỚP NĂM (1.210), gồm SV các khoa/TT:

 • SV khoa Cơ khí Động lực, các ngành: CN kỹ thuật ô tô-CKĐ (250); CN kỹ thuật nhiệt-NĐL (80) & Ngành CN kỹ thuật ô tô – hệ liên thông-CKĐ (35).

 • SV khoa CN Thông tin: Ngành CN Thông tin-CNT (225).

 • SV khoa CN May & TT, các ngành: CN May-CNM (130); Kinh tế gia đình-KNC (55); Thiết kế Thời trang-TKT (40).

 • SV khoa Xây dựng & Cơ học ứng dụng, các ngành: Ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng-XDC (155); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- XGT (100).

 • SV khoa Ngoại ngữ: Ngành Sư phạm tiếng Anh, AV-SP (75).

 1. LỊCH SINH HOẠT CỦA CÁC CỤM LỚP NHƯ SAU

 1. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG CỤM LỚP MỘT

  NGÀY

  BUỔI

  NỘI DUNG SINH HOẠT

  THỜI GIAN

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  Thứ hai

  31/8/2015  Sáng

  • Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2015

  • Quán triệt các quan điểm của Đảng; học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

  • Chương trình chào mừng tân SV của Trung tâm Dịch vụ sinh viên.

  • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ.

  • 7h30  8h00

  • 8h00  10h00  • 10h00  10h30  • 10h30  11h30

  • BGH, lãnh đạo các đơn vị.

  • Khoa Lý luận chính trị
  • TT Dịch vụ SV
  • P. QLKH&QHQT

  • Hội truờng

  Chiều

  • Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ,….

  • Quy chế rèn luyện, công tác xã hội, chế độ chính sách...

  • Công tác Đoàn, Hội SV; Ký cam kết “Ba không”.

  • Công tác tài liệu giáo trình, thư viện

  • Công tác y tế học đường

  • Công tác học phí,…

  • 13h00  14h00

  • 14h05  15h00

  • 15h05  15h30

  • 15h35  15h55

  • 16h00  16h20

  • 16h25  16h40

  • 16h45  17h00

  • Phòng Đào tạo

  • Phòng Công tác HSSV

  • Đoàn và Hội SV

  • Thư Viện

  • Y tế

  • Phòng QLKH-QHQT

  • Phòng Kế hoạch-TC

  • Hội trường

  Thứ ba

  01/9/2015  Sáng

  • Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

  7h30  11h30

  • Khoa/TT quản ngành

  • KĐĐ-CLC: C501

  • ĐKC-CLC: C502

  • KMT-CLC&ĐTĐ-CLC: C503.

  • CTT-CLC: C504.

  • CMT-CLC & CTP-CLC: C401.

  • QLC-CLC KTO-CLC: C402.

  Chiều

  • Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của khoa/TT; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học. Dành 45 phút để SV viết thu hoạch.

  13h00  17h00

  • Khoa/TT quản ngành

  • KĐĐ-CLC: C501

  • ĐKC-CLC: C502

  • KMT-CLC&ĐTĐ-CLC: C503.

  • CTT-CLC: C504.

  • CMT-CLC & CTP-CLC: C401.

  • QLC-CLC KTO-CLC: C402.

  Thứ sáu

  04/9/2015  Cả ngày

  • Tổ chức tham quan, giao lưu và các nội dung sinh hoạt khác do khoa/TT quy định.

  Cả ngày

  • Khoa/TT quản ngành

  • Khoa/TT quản ngành quyết định.

  Thứ bảy

  05/9/2015  Sáng

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV hệ CLC các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông, CN kỹ thuật điện, điện tử, CN kỹ thuật máy tính, CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN may, CN In, CN chế tạo máy, CN kỹ thuật cơ khí, CN kỹ thuật Cơ điện tử).

  7h30  11h30

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Chiều

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV hệ CLC các ngành: Kế toán, Quản lý công nghiệp, CN kỹ thuật ôtô, CN Kỹ thuật nhiệt, CN thông tin, CN kỹ thuật môi trường, CN thực phẩm, CN kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

  13h00  17h00

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

 2. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG CỤM LỚP HAI

  NGÀY

  BUỔI

  NỘI DUNG SINH HOẠT

  THỜI GIAN

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  Thứ hai

  31/8/2015  Sáng

  • Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

  7h30  11h30

  • Khoa/TT quản ngành

  • CKM-CLC: C402.

  • CĐT-CLC: C502.

  • CTĐ-CLC: C503.

  • KTI-CLC: C504.

  • CNM-CLC: C401.

  • CKĐ-CLC: C501.

  • NĐL-CLC: C402.

  • XDC-CLC&XGT-CLC: C403.

  Chiều

  • Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của khoa/TT; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học. Dành 45 phút để SV viết thu hoạch.

  13h00  17h00

  • Khoa/TT quản ngành

  • CKM-CLC: C402.

  • CĐT-CLC: C502.

  • CTĐ-CLC: C503.

  • KTI-CLC: C504.

  • CNM-CLC: C401.

  • CKĐ-CLC: C501.

  • NĐL-CLC: C402.

  • XDC-CLC&XGT-CLC: C403.

  Thứ năm

  03/9/2015  Sáng

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV hệ CLC các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông, CN kỹ thuật điện, điện tử, CN kỹ thuật máy tính, CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN may, CN In, CN chế tạo máy, CN kỹ thuật cơ khí, CN kỹ thuật Cơ điện tử).

  7h30  11h30

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Chiều

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV hệ CLC các ngành: Kế toán, Quản lý công nghiệp, CN kỹ thuật ôtô, CN Kỹ thuật nhiệt, CN thông tin, CN kỹ thuật môi trường, CN thực phẩm, CN kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

  13h00  17h00

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Thứ sáu

  04/9/2015  Cả ngày

  • Tổ chức tham quan, giao lưu và các nội dung sinh hoạt khác do khoa/TT quy định.

  Cả ngày

  • Khoa/TT quản ngành

  • Khoa/TT quản ngành quyết định.

  Thứ bảy

  05/9/2015  Sáng

  • Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2015

  • Quán triệt các quan điểm của Đảng; học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

  • Chương trình chào mừng tân SV của Trung tâm Dịch vụ sinh viên.

  • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ.

  • 7h30  8h00

  • 8h00  10h00  • 10h00  10h30  • 10h30  11h30

  • BGH, lãnh đạo các đơn vị.

  • Khoa Lý luận chính trị
  • TT Dịch vụ SV
  • P. QLKH&QHQT

  • Hội truờng

  Chiều

  • Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ,….

  • Quy chế rèn luyện, công tác xã hội, chế độ chính sách...

  • Công tác Đoàn, Hội SV; Ký cam kết “Ba không”.

  • Công tác tài liệu giáo trình, thư viện

  • Công tác y tế học đường

  • Công tác NCKH trong SV

  • Công tác học phí,…

  • Viết thu hoạch

  • 13h00  13h50

  • 13h50  14h45

  • 14h45  15h15

  • 15h15  15h30

  • 15h35  15h55

  • 15h55  16h10

  • 16h10  16h25

  • 16h30  17h15

  • Phòng Đào tạo

  • Phòng Công tác HSSV

  • Đoàn và Hội SV

  • Thư Viện

  • Y tế

  • Phòng QLKH-QHQT

  • Phòng Kế hoạch-TC

  • Khoa Đào tạo CLC

  • Hội trường

 3. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG CỤM LỚP BA

  NGÀY

  BUỔI

  NỘI DUNG SINH HOẠT

  THỜI GIAN

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  Thứ hai

  31/8/2015  Cả ngày

  • Tổ chức tham quan, giao lưu và các vấn đề khác do khoa/TT quy định;

  Cả ngày

  • Khoa/TT quản ngành

  • Khoa/TT quản ngành quyết định

  Thứ ba

  01/9/2015  Sáng

  • Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2015

  • Quán triệt các quan điểm của Đảng; học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

  • Chương trình chào mừng tân SV của Trung tâm Dịch vụ sinh viên.

  • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ.

  • 7h30  8h00

  • 8h00  10h00  • 10h00  10h30  • 10h30  11h30

  • BGH, lãnh đạo các đơn vị.

  • Khoa Lý luận chính trị
  • TT Dịch vụ SV
  • P. QLKH&QHQT

  • Hội truờng

  Chiều

  • Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ,….

  • Quy chế rèn luyện, công tác xã hội, chế độ chính sách...

  • Công tác Đoàn, Hội SV; Ký cam kết “Ba không”.

  • Công tác tài liệu giáo trình, thư viện

  • Công tác y tế học đường

  • Công tác NCKH trong SV

  • Công tác học phí,…

  • Viết thu hoạch

  • 13h00  14h00

  • 14h05  14h55

  • 15h00  15h20

  • 15h25  15h40

  • 15h45  16h00

  • 16h00  16h15

  • 16h15  16h30

  • 16h30  17h00

  • Phòng Đào tạo

  • Phòng Công tác HSSV

  • Đoàn và Hội SV

  • Thư Viện

  • Y tế

  • Phòng QLKH-QHQT

  • Phòng Kế hoạch-TC.

  • Khoa/TT quản ngành

  • Hội trường

  Thứ năm

  03/9/2015  Sáng

  • Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

  7h30  11h30

  • Khoa/TT quản ngành

  • KĐĐ: C501, ĐKC: C502; ĐTĐ: C503, KMT: C504, KĐĐ&ĐKC Liên thông: C401.

  • KTI: C402.

  • TT Việt–Đức: KĐĐ: C403; ĐKC: C404; CKM: C405

  Chiều

  • Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của khoa/TT; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học. Dành 45 phút để SV viết thu hoạch.

  13h00  17h00

  • Khoa/TT quản ngành

  • KĐĐ: C501, ĐKC: C502; ĐTĐ: C503, KMT: C504, KĐĐ&ĐKC Liên thông: C401.

  • KTI: C402.

  • TT Việt–Đức: KĐĐ: C403; ĐKC: C404; CKM: C405

  Thứ sáu

  04/9/2015  Sáng

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông,CN kỹ thuật điện, điện tử, CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa).

  7h30  11h00

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Chiều

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV các ngành: CN kỹ thuật máy tính, CN kỹ thuật điện tử, truyền thông – hệ liên thông, CN kỹ thuật điện, điện tử - hệ liên thông, Ngành CN In, SV Trung tâm Việt-Đức, các ngành trình độ cao đẳng: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông, CN kỹ thuật điện, điện tử, CN chế tạo máy).

  13h00  16h30

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

 4. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG CỤM LỚP BỐN

  NGÀY

  BUỔI

  NỘI DUNG SINH HOẠT

  THỜI GIAN

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  Thứ hai

  31/8/2015  Sáng

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV các ngành: CN chế tạo máy, CN kỹ thuật cơ điện tử, CN kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp, CN chế tạo máy – hệ liên thông).

  7h30  11h30

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Chiều

  • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV các ngành: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, CN thực phẩm, CN môi trường, CN Kỹ thuật hóa học).

  13h00  17h00

  • Phòng Quản trị CSVC

  • Khoa/TT quản ngành.

  • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

  • Phòng Quản trị CSVC phân công.

  Thứ ba

  01/9/2015  Cả ngày

  • Tổ chức tham quan, giao lưu và các vấn đề khác do khoa/TT quy định.

  Cả ngày

  • Khoa/TT quản ngành

  • Khoa/TT quản ngành quyết định

  Thứ năm

  03/9/2015  Sáng

  • Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2015

  • Quán triệt các quan điểm của Đảng; học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

  • Chương trình chào mừng tân SV của Trung tâm Dịch vụ sinh viên.

  • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ.

  • 7h30  8h00

  • 8h00  10h00  • 10h00  10h30  • 10h30  11h30

  • BGH, lãnh đạo các đơn vị.

  • Khoa Lý luận chính trị
  • TT Dịch vụ SV
  • P. QLKH&QHQT

  • Hội truờng

  Chiều

  • Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ,….

  • Quy chế rèn luyện, công tác xã hội, chế độ chính sách...

  • Công tác Đoàn, Hội SV; Ký cam kết “Ba không”.

  • Công tác tài liệu giáo trình, thư viện

  • Công tác y tế học đường

  • Công tác NCKH trong SV

  • Công tác học phí,…

  • 13h00  14h00

  • 14h05  15h00

  • 15h05  15h30

  • 15h35  15h55

  • 16h00  16h20

  • 16h25  16h40

  • 16h45  17h00

  • Phòng Đào tạo

  • Phòng Công tác HSSV

  • Đoàn và Hội SV

  • Thư Viện

  • Y tế

  • Phòng QLKH-QHQT

  • Phòng Kế hoạch-TC

  • Hội trường

  Thứ sáu

  04/9/2015  Sáng

  • Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

  7h30  11h30

  • Khoa/TT quản ngành

  • CKM: C501, CĐT: C502, CTĐ: C503, KCN& CKM-Liên thông: C504.

  • QLC: C401, KTO: C402, TĐT: C403.

  • CTP: C404, CMT: C405, CHH: C406.

  Chiều

  • Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của khoa/TT; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học. Dành 45 phút để SV viết thu hoạch.

  13h00  17h00

  • Khoa/TT quản ngành

  • CKM: C501, CĐT: C502, CTĐ: C503, KCN& CKM-Liên thông: C504.

  • QLC: C401, KTO: C402, TĐT: C403.

  • CTP: C404, CMT: C405, CHH: C406.

 5. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG CỤM LỚP NĂM

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Thứ ba

01/9/2015Sáng

 • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV các ngành: CN kỹ thuật ô tô, CN kỹ thuật nhiệt, CN kỹ thuật ô tô – hệ liên thông, Ngành CN Thông tin).

7h30  11h30

 • Phòng Quản trị CSVC

 • Khoa/TT quản ngành.

 • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

 • Phòng Quản trị CSVC phân công.

Chiều

 • Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV các ngành: CN May, Kinh tế gia đình, Thiết kế Thời trang, CN May–hệ liên thông, CN kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Sư phạm tiếng Anh).

13h00  17h00

 • Phòng Quản trị CSVC

 • Khoa/TT quản ngành.

 • SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

 • Phòng Quản trị CSVC phân công.

Thứ năm

03/9/2015Cả ngày

 • Tổ chức tham quan, giao lưu và các vấn đề khác do khoa/TT quy định.

Cả ngày

 • Khoa/TT quản ngành

 • Khoa/TT quản ngành quyết định

Thứ sáu

04/9/2015Sáng

 • Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2015

 • Quán triệt các quan điểm của Đảng; học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

 • Chương trình chào mừng tân SV của Trung tâm Dịch vụ sinh viên.

 • Chuyên đề: Sở hữu trí tuệ.

 • 7h30  8h00

 • 8h00  10h00 • 10h00  10h30 • 10h30  11h30

 • BGH, lãnh đạo các đơn vị.

 • Khoa Lý luận chính trị
 • TT Dịch vụ SV
 • P. QLKH&QHQT

 • Hội truờng

Chiều

 • Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ,….

 • Quy chế rèn luyện, công tác xã hội, chế độ chính sách...

 • Công tác Đoàn, Hội SV; Ký cam kết “Ba không”.

 • Công tác tài liệu giáo trình, thư viện

 • Công tác y tế học đường

 • Công tác NCKH trong SV

 • Công tác học phí,…

 • 13h00  14h00

 • 14h05  15h00

 • 15h05  15h30

 • 15h35  15h55

 • 16h00  16h20

 • 16h25  16h40

 • 16h45  17h00

 • Phòng Đào tạo

 • Phòng Công tác HSSV

 • Đoàn và Hội SV

 • Thư Viện

 • Y tế

 • Phòng QLKH-QHQT

 • Phòng Kế hoạch-TC

 • Hội trường

Thứ bảy

05/9/2015Sáng

 • Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

7h30  11h30

 • Khoa/TT quản ngành

 • CKĐ: C501, NĐL: C502, CKĐ Liên thông: C401

 • CNT: C503.

 • XDC: C504, XGT: C402.

 • CNM: C504, KNC: C403, TKT: C404, CNM Liên thông: C405.

 • AV-SP: C406

Chiều

 • Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của khoa/TT; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

13h00  17h00

 • Khoa/TT quản ngành

 • CKĐ: C501, NĐL: C502, CKĐ Liên thông: C401

 • CNT: C503.

 • XDC: C504, XGT: C402.

 • CNM: C504, KNC: C403, TKT: C404, CNM Liên thông: C405.

 • AV-SP: C406

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Nơi nhận:

 • BGH;

 • Các đơn vị, SV khóa 2015; (Đã ký)

 • Web trường;

 • Lưu VT, CTHSSV.

NGUYỄN ANH ĐỨC
Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> fgam
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
fgam -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o

tải về 122.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương