SỐ LƯỢng sinh viên của từng đƠn vị tham dự HỘi nghị sinh viên nckh năM 2013tải về 204.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích204.13 Kb.
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM 2013TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Khoa Giáo dục Chính trị &CTXH

30

Các khoa lập danh sách sinh viên tham dự hội nghị (bao gồm những sinh viên có bài đăng kỷ yếu và những sinh viên theo thành phần nêu trong thông báo) và gửi về Phòng NCKH trước ngày 24/12/2014.

2

Khoa SP Thể dục Thể thao

10

3

Khoa SP Hóa – Sinh – KTNN

30

4

Khoa Kinh tế & QTKD

30

5

Khoa SP Lý – KTCN

10

6

Khoa SP Nghệ thuật

10

7

Khoa SP Ngoại ngữ

10

8

Khoa Giáo dục TH-MN

50

9

Khoa Tài nguyên Môi trường

50

10

Khoa SP Toán – Tin

30

11

Khoa SP Ngữ văn – Sử - Địa

30

12

Khoa Văn hóa – Du lịch

10

Tổng cộng

300


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tháp, ngày 12 tháng 12 năm 2014


DANH MỤC BÁO CÁO THAM LUẬN

HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2014

TT

Tên bài báo cáoĐịnh hướng cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh về nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông

ThS. Lê Thanh Nguyệt Anh, Khoa SP Ngoại ngữ

Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp

ThS. Phạm Xuân Viễn, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa GD Tiểu học – Mầm non: những khó khăn và cách tháo gỡ

ThS. Hồ Thị Thu Hà, Khoa GD Tiểu học – Mầm non

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp

ThS. Lê Hồng Phương Thảo, CN. Huỳnh Ngọc Linh, Khoa SP Ngoại ngữ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch năm học 2013 - 2014 và định hướng trong năm học 2014 - 2015

ThS. Trần Hoàng Phong, Khoa Văn hóa - Du lịch

Mô hình nuôi tôm sú (Penaeus Monodon) thương phẩm đạt hiệu quả ở xã Phong Thạnh Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Đỗ Phan Lam Anh, Lớp CĐSSINH13A

ThS. Nguyễn Thị Tình, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Ảnh hưởng của hàm lượng Maltodextrin đến các đặc trưng của Compozit Hydroxyapatit/Maltodextrin được tổng hợp bằng phương pháp trộn

Huỳnh Bá Vạn, Hồ Như Thủy, Lớp CĐSHS12A

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự sinh trưởng và phát triển ở cây đậu phộng (Arachis Hypogaea L.)

Huỳnh Minh Đức, Lớp ĐHSSINH10

ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Định hướng sử dụng nguồn lợi giun đất ở thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc

Lê Thị Thu Trang, Lớp CĐSSINH13A

ThS. Nguyễn Thị Tình, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Nguyên cứu xác định asen trong một số cây thuốc ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp AAS

Nguyễn Thị Trúc Giang, Lớp ĐHSHOA10

TS. Đặng Kim Tại, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Nghiên cứu môi trường thủy canh tối ưu cho cây Bạch mã hoàng tử (Aglaonema Pseudobracteatum).

Nguyễn Xuân Lan, Lớp ĐHSSINH10

ThS. Nguyễn Kim Búp, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Cộng hưởng cyclotron-phonon quang dọc trong Graphene đơn lớp thông qua quá trình hấp thụ hai photon

Lê Thị Hồng Mộng, Lớp ĐHSLY10

TS. Huỳnh Vĩnh Phúc, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Ảnh hưởng của đế ZnO pha tạp A1 lên quá trình phát triển cấu trúc ZnO Nanorod được chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên, Lớp CĐSLY13

ThS. Lê Thị Ngọc Tú, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Cộng hưởng cyclotron-phonon quang không có cực trong Graphene đơn lớp thông qua quá trình hấp thụ hai photon

Nguyễn Thanh Hải, Lớp ĐHSLY10

TS. Huỳnh Vĩnh Phúc, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Thiết kế và thi công mô hình đóng mở cửa tự động

Phạm Thị Hoa Phượng, Lớp CĐSLY12

ThS. Võ Thành Vĩnh, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Thiết kế và thi công mạch điều khiển đèn chiếu sáng

Võ Kết Luận, Lớp CĐSLY12

ThS. Võ Thành Vĩnh, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Quy trình trích đo địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Đinh Tấn Khoa, Lớp ĐHQLĐĐ10

ThS. La Văn Hùng Minh, Khoa Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lê Thái Bình, Võ Chí Hiền, Võ Nhựt Huy, Lớp ĐHKHMT09

ThS. Nguyễn Thị Hải Lý, Khoa Tài nguyên và Môi trường
Vai trò và ảnh hưởng của phân bón hoá học đến năng suất cây trồng và môi trường đất

Ngô Thị Lan Chi, Lớp ĐHQLĐĐ12

ThS. Nguyễn Thị Phương, Khoa Tài nguyên và Môi trường
Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quản lý thông tin nhà trọ sinh viên

Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Thanh, Lớp ĐHQLĐĐ12

ThS. Phạm Thế Hùng, Khoa Tài nguyên và Môi trườngHệ thống đăng ký đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ

Trần Hữu Nhơn, Lớp ĐHQLĐĐ11ThS. Ngô Thạch Thảo Ly, Khoa Tài nguyên và Môi trườngĐịnh lí điểm bất động với điều kiện co tuần hoàn suy rộng trong không gian -mêtric

Bùi Thị Ngọc Hân, Lớp ĐHSTOAN12AThS. Nguyễn Trung Hiếu, Khoa SP Toán - TinĐịnh lí điểm bất động chung của ánh xạ - co yếu phi tuyến trong không gian kiểu-mêtric

Đoàn Thị Kiều Ngân, Lớp ĐHSTOAN12AThS. Nguyễn Trung Hiếu, Khoa SP Toán - TinĐịnh lí điểm bất động chung của ánh xạ - co yếu tổng quát trong không gian -mêtric sắp thứ tự

Lê Thị Chắc, Lớp ĐHSTOAN11

ThS. Nguyễn Trung Hiếu, Khoa SP Toán - Tin
Một số kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và khuyến nghị

Đặng Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Lớp ĐHCTXH11

ThS. Trần Kim Ngọc, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Quy luật phủ định với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Đặng Thị Xuân Hồng, Nguyễn Hoàng Khương, Lớp ĐHGDCT10

TS. Trần Quang Thái, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Lao động trẻ em tại thành phố Cao Lãnh – Thực trạng và giải pháp

Lê Nguyễn Tường Vi, Lớp ĐHCTXH11

ThS. Kiều Văn Tu, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Những giá trị đạo đức công dân toàn cầu và ý nghĩa của nó

Lê Vũ Cảnh, Huỳnh Thị Kiều, Lớp ĐHGDCT13

ThS. Lê Văn Tùng, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Quan niệm về con người của Phật giáo Nam Tông trong việc hình thành đạo đức, lối sống đồng bào Khmer ở Sóc Trăng hiện nay

Lưu Thị Loán, Lớp ĐHGDCT12

ThS. Mai Thị Thanh, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hạnh phúc và ý nghĩa hiện thời của nó

Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Thị Xuyên, Lớp ĐHGDCT11

ThS. Đỗ Duy Tú, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Xây dựng đức tính “Cần, kiệm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp

Nguyễn Ngọc Tú, Lớp ĐHGDCT11

ThS. Nguyễn Công Lập, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Phân công lao động theo giới trong gia đình: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

Nguyễn Văn Tới, Lớp ĐHCTXH11

ThS. Trần Kim Ngọc, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Tư tưởng giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh

Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Lớp ĐHGDCT11

ThS. Lê Văn Tùng, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội
Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở

Võ Thị Thanh Trúc, Lớp CĐSHOA12

ThS. Trần Thị Ngọc Anh, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Dẫn liệu ban đầu về nguồn tài nguyên bò sát ở một số huyện biên giới tỉnh Long An

Võ Thị Trinh, Lớp ĐHSSINH10

TS. Hoàng Thị Nghiệp, Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Vũ Trường Sơn, Lớp ĐHSSINH11

TS. Phạm Đình Văn, Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu Xoài Cao Lãnh giai đoạn 2015 – 2020

Dư Hùng Cường, Đặng Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lớp ĐHKT12B

ThS. Lê Thị Loan, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – chi nhánh Đồng Tháp

Hứa Vũ Bằng, Lớp ĐHTCNH10C

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên khối ngành Kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp

Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Xuân Cúc, Huỳnh Ngọc Khanh, Lớp ĐHQTKD10B

CN. Nguyễn Ngọc Trân, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Thực trạng hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Trần Thị Kim Phượng, Lớp ĐHQTKD10B

ThS. Hoàng Thị Doan, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Trần Văn Tập, Lớp ĐHKT10

ThS. Nguyễn Hoàng Trung, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Lồng ghép giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng trong dạy học Vật lý trung học phổ thông

Võ Thị Thúy Hằng, Lớp ĐHSLY10

PGS. TS. Lương Văn Tùng, Khoa SP Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Khảo sát việc học kỹ năng nghe của sinh viên năm I chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp

Đặng Hồng Vũ, Lớp ĐHSANH12

TS. Đỗ Minh Hùng, Khoa SP Ngoại ngữ
Khắc phục lỗi ngữ pháp thường gặp của sinh viên chuyên ngữ năm III trong phần dịch Việt - Anh

Lê Thị Thảo Nhi, Lớp ĐHSANH10

ThS. Phạm Văn Tặc, Khoa SP Ngoại ngữ
Thực trạng việc học tiếng Anh với sự hỗ trợ của phương tiện dạy học của học sinh khối 11 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh

Lê Thu Gương, Lớp ĐHSANH11

TS. Đỗ Minh Hùng, Khoa SP Ngoại ngữ
Lỗi thường gặp trong viết thư tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm I tại Trường Đại học Đồng Tháp

Trần Thị Kim Hậu, Lớp ĐHSANH10

ThS. Phạm Văn Tặc, Khoa SP Ngoại ngữ
Nhịp điệu trần thuật trong tiểu thuyết “Tấm ván phóng đao” của Mạc Can

Bùi Thị Mỹ An, Lớp ĐHSVAN10

TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa
Tranh chấp lãnh hải trong quan hệ giữa Nhật Bản với Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc hiện nay

Nguyễn Hữu Hạnh, Lớp ĐHSSU10

ThS. Nguyễn Thế Hồng, Khoa SP Ngữ Văn - Sử - Địa
Nét đặc sắc trong thơ ca Việt Nam viết về biển đảo

Nguyễn Hữu Tường, Lớp ĐHSVĂN11

ThS. Nguyễn Phan Phương Uyên, Khoa SP Ngữ Văn - Sử - Địa
Thực trạng dạy, học Lịch sử dưới góc nhìn của sinh viên chuyên ngành Lịch sử

Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Phan Hữu Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Phạm Hồng Tím, Lớp ĐHSSU12

ThS.Trần Thị Hiền, Khoa SP Ngữ Văn - Sử - Địa
Thành tựu, thách thức trong quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc (1991 – 2010)

Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Lớp ĐHSSU10

ThS. Nguyễn Thế Hồng, Khoa SP Ngữ Văn - Sử - Địa
Sự chuyển biến từ tư tưởng trung quân – ái quốc sang tư tưởng trung quân – ái quốc ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Trần Quốc Giang, Lớp ĐHSSU12

ThS. Nguyễn Thế Hồng, Khoa SP Ngữ Văn - Sử - Địa
Việc dạy và học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 hiện nay

Trần Thị Vân Anh, Phạm Tuấn Cường, Lớp ĐHSVAN10

TS. Lê Hương Giang, Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa
Giải pháp nâng cao kĩ năng làm đồ chơi của trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường Mầm non tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh Thị Mai, Lớp ĐHGDMN10B

ThS. Hồ Thị Thu Hà, Khoa GD Tiểu học – Mầm non
Sử dụng trò chơi trong hoạt động làm quen văn học cho trẻ 5 – 6 tuổi

Nguyễn Loan Phụng, Lớp ĐHGDMN10A

ThS. Hồ Thị Thu Hà, Khoa GD Tiểu học – Mầm non
Hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn

Nguyễn Thị Phương Lan, Lớp ĐHGDMN10C

ThS. Hồ Thị Thu Hà, Khoa GD Tiểu học – Mầm non
Phương pháp thu thập và xử lý thông tin học tập của sinh viên Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp

Nguyễn Thị Phượng, Lớp ĐHGDTH10A

TS. Huỳnh Mộng Tuyền, Khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục
Lợi thế sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học

Nguyễn Tùng Dương, Lớp CĐGDTH12A

ThS. Huỳnh Kim Tường Vi, Khoa GD Tiểu học – Mầm non
Đặt và trả lời câu hỏi học tập của sinh viên Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp

Trần Trung Hiếu, Lớp ĐHGDTH11

TS. Huỳnh Mộng Tuyền, Khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục
Biện pháp bồi dưỡng các thao tác tư duy cho học sinh thông qua dạy học nội dung Số học ở tiểu học

Trương Ngọc Nữ, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Lớp ĐHGDTH12B

ThS. Nguyễn Thị Kiều, Khoa GD Tiểu học – Mầm non
Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long

Bùi Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Thạch, Lớp ĐHVNH10A

ThS. Trần Hoàng Phong, Khoa Văn hóa - Du lịch
Giá trị văn hóa của nhà cổ Huỳnh Phủ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Huỳnh Thị Diễm, Lớp ĐHVNH10A

ThS. Trần Hoàng Phong, Khoa Văn hóa - Du lịch
Văn hóa giao tiếp của nhân viên tại khách sạn Vạn Phát 1, thành phố Cần Thơ

Lê Thị Lệ Huê, Lớp ĐHVNH10B

ThS. Trần Thanh Thảo Uyên, Khoa Văn hóa - Du lịch
Giá trị văn hóa của Kiến An Cung (chùa Ông Quách)

Trần Thị Thúy Hằng, Lớp ĐHVNH10A

ThS. Dương Thị Ngọc Minh, Khoa Văn hóa - Du lịch
Giá trị văn hóa của ngôi chùa trong đời sống của người Khmer Nam Bộ

Trần Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hồng Đượm, Lớp ĐHVNH10BThS. Dương Thị Ngọc Minh, Khoa Văn hóa - Du lịch

Danh sách gồm: 65 danh mục báo cáo.Văn Đệ
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương