TỔng cục hải quantải về 3.87 Mb.
trang6/22
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.87 Mb.
#1382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

17. Hiệu LINCOLN mới 100%

280

8703

Xe ôtô 8 chỗ hiệu LINCOLN NAVIGATOR dung tích 5.400cc do Mỹ sản xuất 2007

LINCOLN

NAVIGATOR

2007

Mỹ

Chiếc

45,000.00

281

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu LINCOLN MKX dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất 2008

LINCOLN

MKX

2008

Mỹ

Chiếc

30,000.00

282
18. Hiệu MERCEDES BENZ

283
18.1. Xe mới 100%

284

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ CDI VIANO, loại 4 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.987cc

MERCEDES BENZ

CDI VIANO

2008

Đức

Chiếc

32,800.00

285

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CLS350 coupe, do Đức sx năm 2008, dt 3.500cc

MERCEDES BENZ

CLS350

2008

Đức

Chiếc

44,200.00

286

8703

Xe ôtô 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CL550, do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 5.500cc

MERCEDES BENZ

CL550

2007

Mỹ

Chiếc

78,000.00

287

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ E350, loại 4 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

E350

2009

Đức

Chiếc

40,000.00

288

8703

Xe ôtô du lịch 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL450, do Mỹ sx năm 2007, dt 4.700cc

MERCEDES BENZ

GL450

2007

Mỹ

Chiếc

43,000.00

289

8703

Xe ôtô du lịch 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL450 – 4 MATIC, do Mỹ sx năm 2008, dt 4.700cc

MERCEDES BENZ

GL450-4 MATIC

2008

Mỹ

Chiếc

57,400.00

290

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL550, do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 5500cc

MERCEDES BENZ

GL550

2008

Mỹ

Chiếc

64,000.00

291

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL550, do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 5500cc

MERCEDES BENZ

GL550

2007

Mỹ

Chiếc

60,000.00

292

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ GL320-4MATIC, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 2.987cc

MERCEDES BENZ

GL320-4MATIC

2008

Mỹ

Chiếc

40,500.00

293

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ GLK 280-4MATIC, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.996cc

MERCEDES BENZ

GLK280-4MATIC

2008

Đức

Chiếc

35,500.00

294

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ ML320, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 2.987cc

MERCEDES BENZ

ML320

2008

Mỹ

Chiếc

31,000.00

295

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ ML320-4MATIC, do Mỹ sx năm 2008, dt 3.498cc

MERCEDES BENZ

ML320-4MATIC

2008

Mỹ

Chiếc

39,000.00

296

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ ML350, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

ML350

2008

Mỹ

Chiếc

41,000.00

297

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ R350, loại 6 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

R350

2007

Mỹ

Chiếc

33,000.00

298

8703

Xe ôtô du lịch 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ R350 SUV-Tourer Long, do Mỹ sx năm 2008, dt 3.500cc

MERCEDES BENZ

R350 SUV-Tourer

2008

Mỹ

Chiếc

38,800.00

299

8703

Xe ôtô du lịch 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ R500-4MATIC, do Mỹ sx năm 2008, dt 5.500cc

MERCEDES BENZ

R500-4MATIC

2008

Mỹ

Chiếc

53,500.00

300

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SLK 350 Roadster Sports, loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

SLK 350

2009

Đức

Chiếc

40,000.00

301

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SLK 350 Roadster Sports, loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

SLK 350

2008

Đức

Chiếc

35,000.00

302

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S 350 loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 3.000cc

MERCEDES BENZ

S300

2009

Đức

Chiếc

50,700.00

303

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S350, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

S350

2008

Đức

Chiếc

52,000.00

304

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S350, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

S300

2007

Đức

Chiếc

48,500.00

305

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S500 Sedan Long, do Đức sx năm 2008, dt 5.500cc

MERCEDES BENZ

S500

2008

Đức

Chiếc

62,500.00

306

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S550, dung tích 5.500cc do Đức sản xuất năm 2008

MERCEDES BENZ

S550

2008

Đức

Chiếc

70,000.00

307

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S550, dung tích 5.500cc do Đức sản xuất năm 2007

MERCEDES BENZ

S550

2007

Đức

Chiếc

67,000.00

308

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S550, dung tích 5.500cc do Mỹ sản xuất năm 2008

MERCEDES BENZ

S550

2008

Mỹ

Chiếc

65,000.00

309
18.2. Xe đã qua sử dụng

310

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ A150 CLASSIC, do Đức sx năm 2006, dt 1.498cc

MERCEDES BENZ

A150

2006

Đức

Chiếc

12,500.00

311

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu MERCEDES BENZ C230, do Đức sx năm 2005, dt 1.796cc

MERCEDES BENZ

C230

2005

Đức

Chiếc

14,500.00

312

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CL550, do Đức sx năm 2007, dt 5.500cc

MERCEDES BENZ

CL550

2007

Đức

Chiếc

72,000.00

313

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CLS500, do Đức sx năm 2005, dt 5.000cc

MERCEDES BENZ

CLS500

2005

Đức

Chiếc

34,500.00

314

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CLS550, do Đức sx năm 2007, dt 5.500cc

MERCEDES BENZ

CLS550

2007

Đức

Chiếc

45,600.00

315

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CLS550, do Đức sx năm 2006, dt 5.500cc

MERCEDES BENZ

CLS550

2006

Đức

Chiếc

42,500.00

316

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu MERCEDES BENZ CL63 AMG, do Đức sx năm 2007, dt 6.200cc

MERCEDES BENZ

C63 AMG

2007

Đức

Chiếc

98,000.00

317

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ E200, do Đức sx năm 2006, dt 1.796cc

MERCEDES BENZ

E200

2006

Đức

Chiếc

20,000.00

318

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ E220 CDI, do Đức sx năm 2005, dt 2.148cc

MERCEDES BENZ

E220 CDI

2005

Đức

Chiếc

19,000.00

319

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ E320, do Đức sx năm 2004, dt 3.200cc

MERCEDES BENZ

E320

2004

Đức

Chiếc

23,100.00

320

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ E350, do Đức sx năm 2008, dt 3.500cc

MERCEDES BENZ

E350

2008

Đức

Chiếc

34,000.00

321

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ E350, do Đức sx năm 2006, dt 3.500cc

MERCEDES BENZ

E350

2006

Đức

Chiếc

30,000.00

322

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL320, do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 3.200cc

MERCEDES BENZ

GL320

2008

Mỹ

Chiếc

36,500.00

323

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL320, do Mỹ sản xuất năm 2006, dung tích 3.200cc

MERCEDES BENZ

GL320

2006

Mỹ

Chiếc

33,500.00

324

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL450, do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 4.700cc

MERCEDES BENZ

GL450

2007

Mỹ

Chiếc

40,300.00

325

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ GL450 loại 7 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2006, dung tích 4.700cc

MERCEDES BENZ

GL450

2006

Mỹ

Chiếc

34,000.00

326

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL550, do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 5.500cc

MERCEDES BENZ

GL550

2008

Mỹ

Chiếc

60,500.00

327

8703

Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL550, do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 5500cc

MERCEDES BENZ

GL550

2007

Mỹ

Chiếc

56,000.00

328

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ ngồi hiệu MERCEDES BENZ ML350, dung tích 3.500cc, Mỹ sản xuất 2006

MERCEDES BENZ

ML350

2006

Mỹ

Chiếc

25,500.00

329

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ ngồi hiệu MERCEDES BENZ ML63 AMG, dung tích 6.300cc, Mỹ sản xuất 2007

MERCEDES BENZ

ML63 AMG

2007

Mỹ

Chiếc

64,300.00

330

8703

Xe ôtô 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ R350, do Mỹ sản xuất năm 2006, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

R350

2006

Mỹ

Chiếc

28,690.00

331

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ R350, loại 6 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2005, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

R350

2005

Mỹ

Chiếc

27,000.00

332

8703

Xe ôtô du lịch 06 chỗ, hiệu Mercedes Benz R500, dung tích 4.966cc, do Mỹ sản xuất năm 2006

MERCEDES BENZ

R500

2006

Mỹ

Chiếc

36,600.00

333

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S350, loại 6 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

S350

2008

Đức

Chiếc

48,000.00

334

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S350, loại 6 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 3.500cc

MERCEDES BENZ

S350

2007

Đức

Chiếc

45,000.00

335

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S350, do Đức sản xuất năm 2006, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

S350

2006

Đức

Chiếc

42,200.00

336

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S350, do Đức sản xuất năm 2005, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

S350

2005

Đức

Chiếc

36,000.00

337

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S350L, do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.498cc

MERCEDES BENZ

S350L

2008

Đức

Chiếc

49,000.00

338

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S450, do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 4.664cc

MERCEDES BENZ

S450

2007

Đức

Chiếc

51,000.00

339

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S550, dung tích 5.500cc do Đức sản xuất năm 2007

MERCEDES BENZ

S550

2007

Đức

Chiếc

62,000.00

340

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S550, dung tích 5.500cc do Đức sản xuất năm 2006

MERCEDES BENZ

S550

2006

Đức

Chiếc

55,000.00

341

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S500, do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 5.462cc

MERCEDES BENZ

S500

2008

Đức

Chiếc

58,000.00

342

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S500, do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 5.462cc

MERCEDES BENZ

S500

2007

Đức

Chiếc

56,000.00

343

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ 4 MATIC S500L, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 5.462cc

MERCEDES BENZ

S500L-4MATIC

2008

Đức

Chiếc

59,000.00

344

8703

Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S500L, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2006, dung tích 5.462cc

MERCEDES BENZ

S500L

2006

Đức

Chiếc

50,000.00

345

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S500, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2005, dung tích 5.500cc

MERCEDES BENZ

S500

2005

Đức

Chiếc

46,900.00

346

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SLK280, loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2006, dung tích 3.000cc

MERCEDES BENZ

SLK280

2006

Đức

Chiếc

26,000.00

347

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S55 LONG/AMG, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2004, dung tích 5.430cc

MERCEDES BENZ

S55

2004

Mỹ

Chiếc

43,000.00

348

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SL500 loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2005, dung tích 4.966cc

MERCEDES BENZ

SL500

2005

Đức

Chiếc

47,000.00

349

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SL550, loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 5.500cc

MERCEDES BENZ

SL550

2007

Đức

Chiếc

54,600.00

350

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ SL550, loại 2 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2006, dung tích 5.500cc

MERCEDES BENZ

SL550

2006

Đức

Chiếc

52,000.00

351

8703

Ôtô con 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S 63, dung tích 6.300cc do Đức sản xuất năm 2008

MERCEDES BENZ

S 63

2008

Đức

Chiếc

105,000.00

352

8703

Xe ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ S63AMG, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 6.300cc

MERCEDES BENZ

S63AMG

2007

Đức

Chiếc

102,000.00

353

tải về 3.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương