TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10759-3: 2016 iso 11665-3: 2012tải về 3.15 Mb.
trang25/25
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích3.15 Mb.
#39419
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

C.6 Ví dụ

Hai ví dụ được thực hiện ngoài trời trong vùng Limousin (Pháp).Bằng việc sử dụng cách thức Thomas, kết quả đếm của hai mẫu này được nêu trong Bảng C.1.

Bảng C.1 - Kết quả đếm

Ngày và giờ

Kết quả đếm (xung)

I0,1

I1

I0,2

I2

I0,3

I3

17/08/1999 - 10:35

3

867

10

2 735

7

1 558

18/08/1999 - 19:00

2

693

9

2 318

6

1 258

Kết quả đo nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã sống ngắn của radon nêu trong Bảng C.2:

Bng C.2 - Kết quả đo

Ngày và gi

nJ/m3nJ/m3nJ/m3nJ/m317/08/1999 - 10:35

239

21

2

9

18/08/1999 - 19:00

181

17

2

8

Trong đó:

Q = 5 x 10-4 m3/giây và

c = 0,5 và
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nuclear Data Base issued from the Decay Data Evaluation Project. Available at: http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm.

[2] UNSCEAR 2006 Report: Effects of ionizing radiation (Vol. 1, report to the General Assembly and two scientifc annexes). United Nations Publication, New York, 2008.

[3] ICRP Publication 39. Principles for limiting exposure of the public to natural sources of radiation. In: Annals of the ICRP, 14 (1), 1984.

[4] Thomas J.W. Measurement of Radon Daughters in Air. Health Phys., 23, 1972, pp. 783-789.

[5] HARTLEY B.M.A computer method for simulating the decay of radon daughters. Radiation protection in Australia, 6 (4), pp. 126-130, 1988.

[6] HARTLEY B.M.A A new method for the determination of the activity of short half-life descendants of radon. J. Radiol. Prot., 9 (3), 1989, pp. 165-177.

[7] MARKOV K. P., STAS K. N., RYABOV N. V. A rapid method for estimating the hazard associated with the presence of radon and radon daughter in air. Atomnia Energia, 12 (4), 1962, pp. 315-319.

[8] NAZAROFF W.W. Optimizing the total three counts technique for measuring concentrations of radon progeny in residences. Health Physics, 46 (2), 1984, pp. 395-405.

[9] MILLER R. W., DENEBERG B., MOORE G. A new monitoring technique for airborne radon daughter. Proceedings of the 9th Midyear Topical Symposium of the Health Physics Society, 9-12 February 1976.

[10] MILLER R. W., CLEVELAND J., KUMP D. An instant working level meter. Proceedings of the American industrial Hygiene Conference, May 1976.

[11] KUSNETZ H. L. Radon daughter in mine atmosphere. American industrial Hygiene Assosiation Quarterly, 17 (1), 1956, pp. 85-88.

[12] ROLLE R. Rapid Working Level Monitoring. Health Phys., 22, 1972, pp. 223-238.

[13] TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3), Độ không đảm bảo đo - Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995).

[14] TCVN 10759-2, Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Không khí: radon-222 - Phần 2: Phương pháp đo tích hợp để xác định nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng trung bình của sản phẩm phân rã sống ngắn.

[15] TCVN 10759-8, Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Không khí: radon-222 - Phần 8: Phương pháp luận v khảo sát sơ bộ và khảo sát bổ sung trong các tòa nhà.[16] ISO 11929:2010, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application.
Каталог: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 3.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương