THÔng tư Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp


Công ty Liên doanh Việt Pháp Proconcotải về 431.77 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích431.77 Kb.
1   2   3

Công ty Liên doanh Việt Pháp Proconco

Địa chỉ: KCN 1, Biên Hoà, Đồng Nai201

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 111TSĐN-0072T/09

Protein: 40

202

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 112TSĐN-0073T/09

Protein: 40

203

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 113TSĐN-0074T/09

Protein: 40

204

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 114TSĐN-0075T/09

Protein: 38

205

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 115TSĐN-0076T/09

Protein: 36

206

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: VIVA 116TSĐN-0077T/09

Protein: 36
Công ty TNHH Harvest VN

Địa chỉ: KCN III, huyên Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.207

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.0TSĐN-0018T/08

Protein: 38

208

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.1TSĐN-0019T/08

Protein: 38

209

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.2TSĐN-0020T/08

Protein: 38

210

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.3TSĐN-0021T/08

Protein: 36

211

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.4TSĐN-0022T/08

Protein: 36

212

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.5TSĐN-0023T/08

Protein: 36

213

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Harvest TA.6TSĐN-0024T/08

Protein: 36
Công ty cổ phần Việt Bỉ.

Địa chỉ: Ấp Phượng Thái, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương.214

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E800

TS-0212T/06

Protein: 41

215

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E801

TS-0213T/06

Protein: 41

216

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E802

TS-0214T/06

Protein: 41

217

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E803

TS-0215T/06

Protein: 39

218

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E804

TS-0216T/06

Protein: 39

219

Thức ăn tôm chân trắng Excel, mã số E805

TS-0217T/06

Protein: 39
Công ty CP Bình Dương ADN.

Địa chỉ: Lô O, đường số 10, KCN Sóng Thần I, Bình Dương220

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 101

TS-0144T/06

Protein: 42

221

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 102

TS-0145T/06

Protein: 40

222

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 103S

TS-0146T/06

Protein: 39

223

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 103

TS-0147T/06

Protein: 38

224

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 104S

TS-0148T/06

Protein: 37

225

Thức ăn tôm chân trắng INOVI 104

TS-0149T/06

Protein: 35
Công ty TNHH Long Hiệp

Địa chỉ: Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hoà.226

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No.0TSKH-0001T/07

Protein: > 42

234

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No.1TSKH-0002T/07

Protein: > 42

235

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark

Mã số: No.2


TSKH-0003T/07

Protein: > 39

237

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark

Mã số: No.2L


TSKH-0004T/07

Protein: > 39

238

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No.3TSKH-0005T/07

Protein: > 39

239

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No4TSKH-0006T/07

Protein: > 38

240

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No.5TSKH-0007T/07

Protein: > 37

241

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Top-Mark. Mã số: No.5LTSKH-0008T/07

Protein: > 36
Công ty TNHH SX & TM Hải Vân

Địa chỉ: Tổ 24, xã Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.368.3866

242

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V01TSĐNa-0290T/08

Protein: 35

243

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V02TSĐNa-0291T/08

Protein: 35

244

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V03TSĐNa-0292T/08

Protein: 35

245

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V04TSĐNa-0293T/08

Protein: 32

246

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V05TSĐNa-0294T/08

Protein: 32

247

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V06TSĐNa-0295T/08

Protein: 30

248

Thức ăn hỗn hợp cho Tôm chân trắng

Nhãn hiệu: VANNA. Loại V07TSĐNa-0296T/08

Protein: 30
Công ty TNHH CJ VINA AGRI

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An


249

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7001

TCCS: CJV LA 02/09

Protein: 40

250

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7002

TCCS: CJV LA 03/09

Protein: 40

251

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7003

TCCS: CJV LA 04/09

Protein: 40

252

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7004

TCCS: CJV LA 05/09

Protein: 38

253

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7004 Plus

TCCS: CJV LA 06/09

Protein: 40

254

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7004S

TCCS: CJV LA 07/09

Protein: 40

255

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7005

TCCS: CJV LA 08/09

Protein: 37

256

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng, mã số Vannamei 7005 Plus

TCCS: CJV LA 09/09

Protein: 40
Công ty TNHH Ro Minh

Địa chỉ: 385 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p24, Bình Thạch, tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.2214.6666 – 08.2214.7777.

257

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 1

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 40

258

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 2

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 40

259

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 2M

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 40

260

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 2ML

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 39

261

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 2L

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 39

262

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 3

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 39

263

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, hiệu VANNAMEI 68, mã số thức ăn: No. 4

TCCS: 01-TH:2009/GRM

Protein: 39

264

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm Sú, hiệu SUPER GROWN, mã số thức ăn: No. 4

TCCS: 02-TH:2009/GRM

Protein: 45

265

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm Sú, hiệu SUPER GROWN, mã số thức ăn: No. 5

TCCS: 02-TH:2009/GRM

Protein: 45
Công ty TNHH XNK Trường Thành

Địa chỉ: Khu II, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

ĐT: 079.3853009; Fax: 079.3854060

Nhà sản xuất: Inteqc Feed Co.,LTD – Thailand


266

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 201TSST-0056/07

Protein: 35

267

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 202TSST-0056/07

Protein: 35

268

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 203TSST-0056/07

Protein: 35

269

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 203PTSST-0057/07

Protein: 35

270

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 204STSST-0057/07

Protein: 35

271

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 204TSST-0057/07

Protein: 35

272

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm chân trắng

Nhãn hiệu: Neofeed, mã số: 205TSST-0057/07

Protein: 35
Công ty cổ phần thuỷ sản Kiên Giang

Địa chỉ: số 39, đường Đinh Tiên Hoàng, Rạch Giá, Kiên Giang

ĐT:0773.862.104 – 0773.866.719.

273

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K3003TCCS 001: 2009/TSKG

Protein: 30

274

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2803TCCS 002: 2009/TSKG

Protein: 28

275

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2804TCCS 003: 2009/TSKG

Protein: 28

276

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2604TCCS 004: 2009/TSKG

Protein: 26

277

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2605TCCS 005: 2009/TSKG

Protein: 26

278

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2404TCCS 006: 2009/TSKG

Protein: 24

279

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2406TCCS 007: 2009/TSKG

Protein: 24

280

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa

Nhãn hiệu: Kisimex, mã số: K2206TCCS 008: 2009/TSKG

Protein: 22
Công ty TNHH Khoa kỹ Sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An.


281

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu INTERLONGS No.4

TSLA-0557T/08

Protein: 43

282

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu INTERLONGS No.5

TSLA-0558T/08

Protein: 43

283

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu INTERLONGS No.5L

TSLA-0559T/08

Protein: 43

284

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu Tăng trọng BIO-TECH No.4

TSLA-0327T/07

Protein: 43

285

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu Tăng trọng BIO-TECH No.5

TSLA-0328T/07

Protein: 43

286

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm sú, nhãn hiệu Tăng trọng BIO-TECH No.5L

TSLA-0329T/07

Protein: 43
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã Ký)


Vũ Văn Tám
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương