Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016tải về 10.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.47 Kb.
#969


Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016, để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Hệ thống Thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016.Theo Kế hoạch, Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày (dự kiến thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016) bằng hình thức giao ban trực tuyến tại 06 điểm cầu. Điểm cầu chủ trì Hội nghị tại Hội trường Đa Năng, Nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp (60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội) do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chủ trì.

Để bảo đảm công tác tổ chức Hội nghị đạt mục đích, yêu cầu Kế hoạch đã đề ra, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự:

1. Khẩn trương chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 và gửi Báo cáo sơ kết về Tổng cục.

2. Chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị khi được yêu cầu, riêng đối với các tỉnh/thành phố trong Danh sách do Tổng cục dự kiến phát biểu tại Hội nghị (sẽ gửi kèm gợi ý nội dung) cần chuẩn bị nội dung phát biểu bằng văn bản và gửi về Tổng cục THADS.

3. Đề nghị Cục trưởng Cục THADS các địa phương nơi đặt điểm cầu chủ động chuẩn bị các nội dung công việc liên quan đến địa điểm, hội trường, các công việc phục vụ truyền hình trực tuyến và cung cấp đầu mối phụ trách liên hệ điểm cầu (Họ tên, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác) với Tổng cục THADS (qua đồng chí Đinh Văn Quang, Quản trị; ĐT 043.6273.9597; email: dvquang@moj.gov.vn) để bố trí thời gian kiểm tra kỹ thuật giữa điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trước ngày Hội nghị chính thức diễn ra. Tổng hợp, báo cáo tình hình đại biểu tham dự Hội nghị trước khi diễn ra Hội nghị về Tổng cục (qua đồng chí Đặng Thị Lệ Duyên; ĐT 043.6273.9596; email: duyendtl@moj.gov.vn).

Các Cục THADS scan Báo cáo kết quả THADS 06 tháng đầu năm 2016, nội dung phát biểu ý kiến tại Hội nghị, gửi về Tổng cục THADS trước ngày 07/4/2016 (qua địa chỉ tonghopvptc@moj.gov.vn).

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ động, nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị phục vụ Hội nghị nêu trên, trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Văn phòng Tổng cục theo số điện thoại: 043.6273.9629./.
Каталог: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
Attachments -> Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảO
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC

tải về 10.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương