THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012tải về 378.67 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích378.67 Kb.
  1   2   3

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-9-2012Lớp

10A1Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Su

Sinh vat

Tin hoc

NgoaiNgu

2

Vatly

Su

KThuat

Hoahoc

Dia Ly

The duc

3

Dia Ly

HNghiep

Van

Hoahoc

Toan

Van

4

Tin hoc

QPhong

NgoaiNgu

Toan

Hoahoc

Van

5

Toan

Vatly

NgoaiNgu

Toan

Sinh hoat

GDCD

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh vat

 

NgoaiNgu

 

Vatly

Toan

2

Van

 

NgoaiNgu

 

Vatly

Toan

3

Van

 

Sinh vat

 

Hoahoc

Hoahoc

4

Toan

 

Toan

 

Hoahoc

Vatly

5

 

 

 

 

 

 Lớp

10A2Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

Tin hoc

Tin hoc

HNghiep

Van

2

Hoahoc

The duc

Toan

Toan

Hoahoc

Dia Ly

3

NgoaiNgu

Vatly

Toan

The duc

NgoaiNgu

QPhong

4

Toan

Van

Su

Hoahoc

Dia Ly

Vatly

5

Su

Van

KThuat

Sinh vat

Sinh hoat

NgoaiNgu

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Vatly

 

Vatly

 

Sinh vat

Hoahoc

2

Van

 

Van

 

Toan

Hoahoc

3

Toan

 

Hoahoc

 

Vatly

Toan

4

Sinh vat

 

NgoaiNgu

 

NgoaiNgu

Toan

5

 

 

 

 

 

 Lớp

10A3Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vatly

Van

Hoahoc

Toan

Vatly

2

Toan

Tin hoc

Sinh vat

Hoahoc

NgoaiNgu

Su

3

KThuat

The duc

Toan

NgoaiNgu

QPhong

HNghiep

4

Dia Ly

Su

The duc

Van

Hoahoc

Dia Ly

5

NgoaiNgu

Toan

GDCD

Van

Sinh hoat

Tin hoc

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Van

 

Toan

 

NgoaiNgu

Van

2

Vatly

 

Toan

 

Sinh vat

Vatly

3

Hoahoc

 

NgoaiNgu

 

Toan

Toan

4

Hoahoc

 

Sinh vat

 

Vatly

Hoahoc

5

 

 

 

 

 

 Lớp

10A4Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Su

Toan

NgoaiNgu

Toan

Sinh vat

2

Dia Ly

Dia Ly

Tin hoc

Tin hoc

Van

Vatly

3

Toan

NgoaiNgu

Hoahoc

Van

Van

Hoahoc

4

Toan

The duc

KThuat

QPhong

NgoaiNgu

Hoahoc

5

GDCD

HNghiep

Vatly

The duc

Sinh hoat

Su

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toan

 

Van

 

Hoahoc

Van

2

Vatly

 

Vatly

 

NgoaiNgu

Vatly

3

NgoaiNgu

 

Hoahoc

 

Sinh vat

Toan

4

Hoahoc

 

Toan

 

Sinh vat

Toan

5

 

 

 

 

 

 Lớp

10A5Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Dia Ly

GDCD

Hoahoc

Van

Vatly

2

Su

Toan

Van

KThuat

Vatly

Hoahoc

3

HNghiep

Toan

Van

The duc

Dia Ly

NgoaiNgu

: data -> news -> 2012
2012 -> Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
2012 -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012 -> Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
2012 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2012 -> THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
2012 -> BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
2012 -> CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương