THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012tải về 472.81 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích472.81 Kb.
  1   2   3   4

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-9-2012Lớp

12A1Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Su

Van

The duc

Van

Toan

2

NgoaiNgu

GDCD

Sinh vat

NgoaiNgu

Van

Toan

3

Vatly

KThuat

Toan

NgoaiNgu

Su

Sinh vat

4

Hoahoc

Hoahoc

Tin hoc

QPhong

Toan

Vatly

5

Hoahoc

The duc

HNghiep

Vatly

Sinh hoat

Dia Ly

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hoahoc

 

Van

 

Hoahoc

Hoahoc

2

Sinh vat

 

NgoaiNgu

 

Vatly

Toan

3

Vatly

 

NgoaiNgu

 

Toan

Toan

4

Van

 

Vatly

 

Toan

Vatly

5

 

 

 

 

 

 Lớp

12A2Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

Vatly

NgoaiNgu

NgoaiNgu

Hoahoc

2

Van

QPhong

Van

Sinh vat

Su

Dia Ly

3

NgoaiNgu

The duc

Van

Tin hoc

The duc

Sinh vat

4

Toan

Hoahoc

Hoahoc

Vatly

HNghiep

KThuat

5

Su

Toan

Toan

Toan

Sinh hoat

Vatly

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hoahoc

 

Sinh vat

 

Vatly

Hoahoc

2

Van

 

Van

 

Hoahoc

Vatly

3

NgoaiNgu

 

Vatly

 

Toan

Toan

4

Toan

 

NgoaiNgu

 

Toan

Toan

5

 

 

 

 

 

 Lớp

12A3Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Toan

Van

Sinh vat

Tin hoc

2

HNghiep

QPhong

Toan

Van

NgoaiNgu

Hoahoc

3

Hoahoc

GDCD

Dia Ly

Vatly

Vatly

Vatly

4

Toan

Toan

The duc

NgoaiNgu

Su

Sinh vat

5

Van

Hoahoc

Su

NgoaiNgu

Sinh hoat

KThuat

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toan

 

NgoaiNgu

 

Sinh vat

Vatly

2

NgoaiNgu

 

Vatly

 

Toan

Hoahoc

3

Hoahoc

 

Toan

 

Van

Vatly

4

Van

 

Toan

 

Hoahoc

Toan

5

 

 

 

 

 

 Lớp

12A4Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

NgoaiNgu

Dia Ly

Toan

QPhong

Su

2

Toan

NgoaiNgu

Vatly

Vatly

GDCD

Sinh vat

3

Toan

Van

The duc

The duc

Hoahoc

Hoahoc

4

Van

Van

Toan

KThuat

HNghiep

Vatly

5

NgoaiNgu

Su

Sinh vat

Hoahoc

Sinh hoat

Tin hoc

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toan

 

Hoahoc

 

Toan

Hoahoc

2

Toan

 

Toan

 

NgoaiNgu

NgoaiNgu

3

Hoahoc

 

Toan

 

Sinh vat

Vatly

4

Vatly

 

Van

 

Van

Vatly

5

 

 

 

 

 

 Lớp

12A5Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

QPhong

Hoahoc

NgoaiNgu

Van

Vatly

2

Toan

Toan

Vatly

NgoaiNgu

Su

NgoaiNgu

3

HNghiep

Toan

Su

Vatly

Dia Ly

Toan

: data -> news -> 2012
2012 -> Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
2012 -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012 -> Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
2012 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2012 -> THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
2012 -> BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
2012 -> CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương