ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minhtải về 18.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích18.27 Kb.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2012

Số: 249/TB-ĐTN


THÔNG BÁO

V/v mời đoàn viên, thanh niên tham dự

Lễ kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(05/6/1911 – 05/6/2012)


Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/01/2012 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2012; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ quan Trường trực Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012), Ban Thường vụ Thành Đoàn trân trọng đề nghị Ban Thường vụ cơ sở Đoàn mời đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ, cụ thể như sau:

1. Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012):- Thời gian: 06g30, ngày 05/6/2012 (Thứ ba).

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Mính

(Số 01 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

- Số lượng tham dự:STT

Đơn vị

Số lượngQuận Đoàn 1

20Quận Đoàn 7

25Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

15Đoàn trường Đại học Nguyễn Tất Thành

20Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định

20
Tổng:

100


Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công đồng chí Phan Ngọc Lan Chi - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (điện thoại: 0908.707.049) phụ trách lực lượng tham dự.

*Lưu ý: - Trang phục áo Thanh niên Việt Nam.

- Lực lượng tham dự phải nghiêm túc và dự xuyên suốt chương trình.

- Các đơn vị tự túc xe di chuyển.

- Đơn vị báo cáo số lượng đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình cho các đồng chí cán bộ Thành Đoàn phụ trách.

- Thông báo này thay thư mời tham dự chương trình.
2. Phân công đồng chí Lâm Đình Thắng – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn chịu trách nhiệm đề cử và chuẩn bị bài phát biểu của đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Cảng Sài Gòn tham gia phát biểu trong Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012).
3. Phân công đồng chí Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố và Nhà Thiếu nhi Thành phố chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thiếu nhi phục vụ Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012).
Đề nghị các cơ sở Đoàn và các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc thông báo.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
Nơi nhận:

- Thường trực Thành Đoàn;

- Ban Tuyên giáo;

- Các đơn vị có tên trên;

- Lưu.
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương