data/news/2012/3/6274
  Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
data/news/2012/9/3623
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
data/news/2012/2/6234
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
vanphong/data/news/2012/5/12530
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2012/10/12945
  THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
vanphong/data/news/2012/5/12475
  BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
data/news/2012/9/254
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
data/news/2012/9/257
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
data/news/2012/9/256
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
data/news/2012/2/3315
  Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
vanphong/data/news/2012/12/13043
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng
data/news/2012/3/6315
  Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố HỒ chí minh
vanphong/data/news/2012/6/12564
  TUẦn lễ 24/2012 LỊch làm việC
data/news/2012/12/4961
  Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu – một vùng có tính đa dạng sinh học quan trọng ở vùng ven biển cực nam Trung bộ Lưu Hồng Trường
vanphong/data/news/2012/7/12660
  Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2012
directory vanphong data  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương