THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012tải về 12.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.32 Kb.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH***

Số: 530/TB-ĐTN


TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO SỐ 2

V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim

giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012

______
Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-ĐTN ngày 03/8/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012, theo đó thời hạn cuối để các đơn vị gửi sản phẩm dự thi là ngày 15/10/2012.
Tuy nhiên, tính đến ngày 23/10/2012, Ban Tổ chức Hội thi chỉ nhận được 110 đoạn phim của 38 đơn vị đăng ký tham gia. Cụ thể như sau:
+ Khu vực Quận – Huyện Đoàn:19 đơn vị tham gia (Quận Đoàn 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Huyện Đoàn Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi) với 62 đoạn phim của đoàn viên, thanh niên16 đoạn phim của đội viên, thiếu nhi.
+ Khu vực Công nhân lao động: có 4 đơn vị tham gia (Đoàn khối Dân – Chính – Đảng Tp, Đoàn khối Ngân hàng, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) với 6 đoạn phim.
+ Khu vực Trường học:10 đơn vị tham gia (Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; Đoàn trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Mở TP, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường Dự bị Đại học, ĐH Giao thông vận tải TP, CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, CĐ Công nghệ Thủ Đức) với 21 đoạn phim.
+ Khu vực Lực lượng vũ trang: có 1 đơn vị tham gia (Đoàn TN Công an TP) với 1 đoạn phim.
+ Các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc: có 4 đơn vị tham gia (Hãng phim Trẻ, Nhà Thiếu nhi TP, Nhà Văn hóa Sinh viên TP, Trường Đoàn Lý Tự Trọng) với 4 đoạn phim.
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Hội thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn, các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp Thành Đoàn chưa đăng ký tham gia Hội thi nhanh chóng thực hiện các đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012 của đơn vị theo số lượng đã quy định trong kế hoạch số 51/KH-ĐTN ngày 03/8/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Đối với các đơn vị đã đăng ký tham gia Hội thi nhưng chưa gửi đầy đủ hồ sơ và số lượng dự thi, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các đơn vị nhanh chóng hoàn tất và gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (thông qua đ/c Nguyễn Thị Mỹ Trang – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, điện thoại: 0937.391.319).
Hạn chót nhận đoạn phim dự thi là 17g00 ngày 05/11/2012 (Thứ hai).
Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các Ban – Trung tâm – Văn phòng Thành Đoàn tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đoàn, các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn do Ban phụ trách thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch.
TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- Thành Đoàn: TT, các Ban – Trung tâm – Văn phòng;

- Thành viên BTC Hội thi;

- Các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu.
CHÁNH VĂN PHÒNG(đã ký)

Nguyễn Hoàng Nguyên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương