Số 184 -ctr/vphu đẢng cộng sản việt namtải về 22.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích22.89 Kb.


HUYỆN ỦY LONG THÀNH

VĂN PHÒNG

*

Số 184 -CTr/VPHU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành, ngày 16 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN

(từ 21/4/2014 đến 25/4/2014)

______

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc huyện trong cuộc họp ngày 16/4/2014 đã thống nhất chương trình làm việc tuần như sau:


Thứ hai

(21/4)
- 7giờ00, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ theo quy định.

- 7giờ30, giao ban TTHU, Chánh, Phó và Chuyên viên VPHU.

- 7giờ10, hội ý TT.HĐND, UBND, Chánh, Phó và các chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- 8giờ30, TT HĐND, UBND họp giao ban đầu tuần với Thủ trưởng các phòng, ban và các cơ quan đơn vị (không có thư mời riêng).

- 10giờ00, họp xử lý chợ đêm Long Thành

- 13giờ30, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.


Thứ ba

(22/4)
- 7giờ00, Lễ mitting hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014.

- 7giờ30, họp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- 13giờ30, họp rà soát lập danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các xã Long An, Long Phước, Long Đức, Lộc An, Tam An, Bình Sơn, Phước Thái.

- 14giờ00, họp Bộ phận giúp việc 03.


Thứ tư

(23/4)- 7giờ30, Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

- 7giờ30, họp rà soát qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- 13giờ30, giao ban khối Văn hoá xã hội quí I/2014.

- 13giờ30, giao ban TTHU-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện.
Thứ năm

(24/4)


- Ban Pháp chế giám sát kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong năm 2013 và quí I/2014 của huyện. Lúc 8giờ làm việc tại Văn phòng UBND xã Cẩm Đường, lúc 14giờ làm việc tại Văn phòng UBND xã Long An.- 7giờ30, họp giao ban khối MTTQ và các đoàn thể.

- 7giờ30, TT UBND huyện nghe báo cáo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các phòng ban, đơn vị của huyện.

- 7giờ30, sở Công thương làm việc với phòng Kinh tế rà soát các chợ thuộc xã điểm nông thôn mới.

- 7giờ30, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- 13giờ30, triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW và thông qua qui chế hoạt động của Ban Thường trực và UBMTTQ huyện khoá XI

- 13giờ30, họp Hội đồng bồi thường huyện.


Thứ sáu

(25/4)


- Tiếp dân (Thường trực UBMTTQ huyện tiếp).

- Ban Pháp chế giám sát kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong năm 2013 và quí I/2014 của huyện. Lúc 8giờ làm việc tại Văn phòng UBND xã An Phước.

- 7giờ30, nghe các ngành của huyện báo cáo kết quả xử lý đất Lò vôi.

- 8giờ00, họp mặt truyền thống cựu chiến binh Tiểu đoàn 240 tại căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà (Bình Sơn).


Thứ bảy

(26/4)- Hội nghị triển khai công tác tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy xin thông báo đến các đồng chí biết để thực hiện.
Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thường lệ- Lưu VPHU.

Huỳnh Minh Thảo
M4,184TTUAN2014

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương