Từ 08h00 ngày 04/01/2016 đến 08h00 ngày 10/01/2016tải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích21.38 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 1

Từ 08h00 ngày 04/01/2016 đến 08h00 ngày 10/01/2016

TT

Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngô Minh Đoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đặng Đình Hoan

Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Sỹ

Phó Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn BằngThứ 2

(04/01)


Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quan

Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quan14h00: Giao ban Thường trực Huyện uỷLàm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quanBuổi chiều: Kiểm tra điều tra hộ nghèo năm 2015 và kê khai BHYT hộ gia đình (Xe 1268)Làm việc tại Cơ quan

8h30: Sư Đoàn 3 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Q. Thịnh (Xe 1268)

8h30: Sư Đoàn 3 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Q. Thịnh (Xe 1268)Buổi chiều: Làm việc tại Cơ quanLàm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan14h00: Giao ban Thường trực Huyện uỷ

Thứ 3

(05/01)


7h30: Chủ trì giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

7h30: Chủ trì giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự Họp Chi bộ

7h30: Chủ trì giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự Họp Chi bộBuổi chiều: Làm việc tại Cơ quan


7h30: Dự Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

7h30: Dự Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâmBuổi sáng: Hội đồng hương LG ở BG trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở (Xe 1268)

7h30: Dự Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâmBuổi sáng: Hội đồng hương LG ở BG trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở (Xe 1268)9h00: Dự họp Chi bộ

7h30: Dự Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâmBuổi sáng: Hội đồng hương LG ở BG trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở (Xe 1268)9h00: Dự họp Chi bộBuổi chiều: Kiểm tra công tác điều tra hộ nghèo năm 2015 và kê khai BHYT hộ gia đình (Xe 1268)7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự họp Chi bộ

7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự họp Chi bộ14h00: Họp rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đến năm 2020 và 2030 (Xe 0639)


7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự họp Chi bộ

7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự họp Chi bộ13h30: Văn phòng điều phối làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Phòng họp Tầng 3 UBND huyện)

7h30: Dự họp Giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm9h00: Dự họp Chi bộ13h30: Văn phòng điều phối làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Phòng họp Tầng 3 UBND huyện)Cả ngày: Tiếp dân9h00: Dự Họp Chi bộ

9h00: Dự Họp Chi bộBuổi chiều: Làm việc tại Cơ quan

Thứ 4

(06/01)

7h30: Dự Hội nghị đánh giá, xếp loại người đứng đầu ở tỉnh (Xe 005.59)

7h30: Dự Hội nghị đánh giá, xếp loại người đứng đầu ở tỉnh (Xe 005.59)Buổi chiều: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh và Viện hàn lâm KH VN về cây cam Bố Hạ (Xe 005.59)Buổi sáng: Duyệt Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện (Xe 0639)

Buổi sáng: Duyệt Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện (Xe 0639)14h00: Dự Hội nghị trực tuyến về sơ kết Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và tổng kết năm 2015 của BCĐ 138 ở tỉnh (Xe 1268)Làm việc tại Cơ quan

6h30: Khảo sát cây cam tại Phù Cừ tỉnh Hưng Yên (Xe 1268)

6h30: Khảo sát cây cam tại Phù Cừ tỉnh Hưng Yên (Xe 1268)15h00: Triển khai hoạt động "truyền thông gia đình" về ATGT trong nhà trường và các hộ gia đình học sinh ở tỉnh (Xe 0639)Làm việc tại Cơ quanThứ 5

(07/01)


Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quan

Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quanBuổi chiều: Làm việc tại Cơ quan7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác QP-QS địa phương năm 2015 (Xe 1268)

7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác QP-QS địa phương năm 2015 (Xe 1268)14h00 Họp BĐD Hội đồng quản trị NHCSXH huyện (Phòng họp số 2 - TT Hội nghị)Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quan

Buổi sáng: Làm việc tại Cơ quan9h00: Họp Kiểm điểm tiến độ GPMB tuyến cao tốc BG-LS (Xe 0639)Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quanThứ 6

(08/01)


7h30: Họp Ban Chấp hành

7h30: Họp Ban Chấp hành14h00: Chủ trì Giao ban Thường trực7h30: Dự họp Ban Chấp hành

7h30: Dự họp Ban Chấp hành14h00: Dự Giao ban Thường trực7h00: Dự họp HĐND xã Hương Sơn (Xe 1268)

7h00: Dự họp HĐND xã Hương Sơn (Xe 1268)7h30: Dự họp Ban Chấp hành

7h00: Dự họp HĐND xã Hương Sơn (Xe 1268)7h30: Dự họp Ban Chấp hành14h00: Dự Giao ban Thường trực


7h30: Dự họp Ban Chấp hành

7h30: Dự họp Ban Chấp hành14h00: Dự Giao ban Thường trực7h30: Dự họp Ban Chấp hành

7h30: Dự họp Ban Chấp hành7h30: Dự họp HĐND xã Đào Mỹ (Xe 0639)

7h30: Dự họp Ban Chấp hành7h30: Dự họp HĐND xã Đào Mỹ (Xe 0639)14h00: Dự Giao ban Thường trực
Thứ 7

(09/01)


Chủ nhật

(10/01)


: images -> lichlamviec
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
lichlamviec -> Từ 08h00 ngày 21/03/2016 đến 08h00 ngày 27/03/2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương