Số 36-ctr/vphu đẢng cộng sản việt namtải về 20.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích20.23 Kb.


HUYỆN ỦY LONG THÀNH

VĂN PHÒNG

*

Số 36-CTr/VPHUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành, ngày 01 tháng 6 năm 2016CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN

(từ 06/6/2016 đến 10/6/2016)

______


Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc huyện đã thống nhất chương trình làm việc tuần như sau:Thứ hai

(06/6)

- 7giờ00, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ theo quy định.

- 7giờ00, hội ý TT.HĐND, UBND, Chánh, Phó và các chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- 7giờ30, giao ban Thường trực HU, Chánh, Phó và các chuyên viên VPHU.

- 8giờ00, họp BTV Huyện ủy không thường kỳ cho ý kiến về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

- 13giờ30, họp rà soát tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công 2016 và kế hoạch điều chỉnh các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện.


Thứ ba

(07/6)


- TTHU đi công tác cơ sở.- 7giờ30, tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

- 8giờ00, TT.UBND huyện làm việc với các ngành (các tiểu ban tổ chức lễ) rà soát công tác chuẩn bị đón nhận huyện Nông thôn mới.

- 13giờ30, họp với Thanh tra tỉnh, UBND TP Biên Hòa, UBND xã Tam Phước và Liên hiệp HTX DVNN Long Hưng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Long Thành và các ngành của huyện về việc cấp giấy sai và chi trả bồi thường sai của hộ ông Lê Hồng Đấu và Phạm Văn Gặp.


Thứ tư

(08/6)


-7giờ30, làm việc với các ngành chuẩn bị tổ chức các hoạt động thực tế cho các học viên trường cao đẳng An ninh nhân dân trên địa bàn huyện.

- 7giờ30, họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- 8giờ00, TTHU, HĐND, UBND huyện và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự lễ công bố huyện Long Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tại tỉnh.

- 13giờ30, họp giao ban Thường trực HU-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện.

-
-Thứ năm

(09/6)

- TTHU đi công tác cơ sở.- 7giờ30, họp Hội đồng xét duyệt viên chức thuyên chuyển, tiếp nhận năm 2016.

- 8giờ00, họp rà soát di dời chợ Bàu Cạn và chợ Long An.

- 13giờ30, họp Đội kiểm tra liên ngành 814.

- 13giờ30, họp Hội đồng bồi thường huyện.

- 13giờ30, TTHU làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

- 13giờ30, Tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa BCH Quân sự huyện với công an, cảnh sát PCCC năm 2016-2020.


Thứ sáu

(10/6)

- Tiếp dân (TT.UBMTTQ huyện tiếp).

- 8giờ00, họp thành viên UBND huyện.

- 13giờ30, họp Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.


Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy xin thông báo đến các đồng chí biết để thực hiện.
Nơi nhận:

- VP, các ban Đảng TU

- Các đ/c HUV

- Đảng ủy các xã, thị trấn

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

- Lưu VPHU.
CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Minh Thảo
M3,36CTTUAN

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương