Số 250-ctr/vphu đẢng cộng sản việt namtải về 31.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích31.99 Kb.


HUYỆN ỦY LONG THÀNH

VĂN PHÒNG

*

Số 250-CTr/VPHUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành, ngày 26 tháng 8 năm 2015


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN

(từ 31/8/2015 đến 11/9/2015)

______
Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc huyện trong cuộc họp ngày 26/8/2015 đã thống nhất chương trình làm việc tuần như sau:


Tuần 1: từ 31/8 đến 5/9/2015.


Thứ hai

(31/8)
- 6giờ30, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện.

- 7giờ30, họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

- 7giờ10, hội ý TT.HĐND, UBND, Chánh, Phó và các chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện.

Thứ ba

(01/9)- 8giờ00, tổ chức lễ trao học bổng do tập đoàn Sojittz tài trợ.

- 7giờ30, họp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

- 7giờ30, họp xét duyệt chủ trương đầu tư công.

- 8giờ00, họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- 8giờ00, Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2015, làm việc tại xã Tân Hiệp, Bàu Cạn.

- 13giờ30, họp rà soát tiến độ các công trình XDCB.

Thứ tư

(02/9)


Nghỉ Lễ 2/9.

Thứ năm

(03/9)

- Họp chi bộ định kỳ tháng 9/2015.

- 13giờ30, họp Hội đồng bồi thường huyện.

- 13giờ30, họp các tổ phục vụ đại hội Đảng bộ huyện.


Thứ sáu

(04/9)

- Tiếp dân ( Thường trực Huyện ủy tiếp).

- 7giờ30, làm việc với doanh nghiệp tư nhân Anh Minh Anh về nạo vét đập Long An.

- 8giờ00, họp cán bộ trưng tập phục đại hội Đảng bộ huyện.


Thứ bảy

(05/9)


- Các tổ phục vụ tập trung hoàn thành các công tác chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ huyện.

- 7giờ00, Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

- 13giờ30, Thường trực Huyện ủy kiểm tra các khâu trang trí, phục vụ đại hội Đảng bộ huyện.

Chủ nhật

(06/9)


- Hoàn thành các khâu trang trí và hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ huyện.

Tuần 2: (từ 07/9 đến 11/9/2015).


Thứ hai

(07/8)

- Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).


Thứ ba

(08/9)

- Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).


Thứ tư

(09/9)


- Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thứ năm

(10/9)- 7giờ30, họp giải quyết đơn khiếu nại tố cáo.

- 13giờ30, họp Hội đồng bồi thường huyện.

Thứ sáu

(11/9)


- Tiếp dân (Thường trực HĐND huyện tiếp).

Tuần 3: (từ 14/9 đến 18/9/2015).
Thứ hai

(14/8)- 7giờ00, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ theo quy định.

- 7giờ00, hội ý TT.HĐND, UBND, Chánh, Phó và các chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- 7giờ30, giao ban TTHU, Chánh, Phó và Chuyên viên VPHU.

- Trong tuần tập trung hoàn chỉnh văn kiện và các hồ sơ sau đại hội báo cáo Tỉnh ủyThứ ba

(15/9)- 7giờ30, họp giải quyết đơn khiếu nại tố cáo.


Thứ tư

(16/9)


- 13giờ30, họp giao ban TTHU-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện.

Thứ năm

(17/9)- 13giờ30, họp Hội đồng bồi thường huyện.


Thứ sáu

(18/9)


- Tiếp dân (Thường trực UBND huyện tiếp).

Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy xin thông báo đến các đồng chí biết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như thường lệ- Lưu VPHU.


CHÁNH VĂN PHÒNG
Huỳnh Minh ThảoM4,250CTTUAN2015

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương