Bch đOÀn thành phố CẦn thơtải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích17.11 Kb.

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

***


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ

Tuần 28 (Từ ngày 11/07/2016 đến ngày 17/07/2016)

Ngày

Buổi sáng

Buổi Chiều

Thứ hai

11/07/2016- 07giờ15: Chào cờ đầu tuần Thành Đoàn (Cán bộ Công nhân viên cơ quan)

- 08giờ00: Họp giao ban cơ quan tại Phòng họp Ban Thường vụ (Thường trực, Trưởng, Phó các Ban, VP, Đ/c N.Loan)

- 09 giờ00: Làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tại Thành Đoàn (Tập thể Thường trực, đ/c D.Phúc, Q.Vững)

- 13 giờ30: Dự Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình 06 tháng cuối năm của huyện Vĩnh Thạnh tại phòng họp số 01 Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Đ/c H.Long, D.Phúc).

- 14 giờ00: Họp BTC Lễ Thắp nến tri ân 2016 (BTG, P. Hằng, L. Hằng, Lan, CTV BTG)

Thứ ba

12/07/2016- 08 giờ00: Dự họp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2016 tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Đ/c H.Long, P.Thanh)

- 08 giờ00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành quận Đoàn Cái Răng tại Hội trường Khối Đoàn thể quận Cái Răng (Đ/c V.Nghi)

- 14 giờ00: Họp Cán bộ công nhân viên cơ quan chuẩn bị các hoạt động của Trung ương Đoàn diễn ra tại Cần Thơ (CBCNVCQ)

Thứ tư

13/07/2016- 08 giờ00: Hội ý Thường trực tại phòng họp (Tập thể Thường trực)

- 13 giờ30: Đón đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị BCH mở rộng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tại khách sạn Mường Thanh (CBCNVCQ)

Thứ năm

14/07/2016- 08 giờ00: Hội nghị Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tại Khách sạn Mường Thanh (Đ/c C.Nghĩa, H.Đạt)
Thứ sáu

15/07/2016- 08 giờ00: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Sinh viên Việt Nam tại Khách sạn Mường Thanh (Đ/c C.Nghĩa, H.Đạt)
Thứ bảy

16/07/2016- 07 giờ 00: Trực cơ quan tại Thành Đoàn (Đ/c M.Quân ).

- 13 giờ30: Đón đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn Trường học toàn quốc năm học 2015 – 2016 tại khách sạn Mường Thanh (CBCNVCQ)

Chủ nhật

17/07/2016- 07 giờ 00: Trực cơ quan tại Thành Đoàn (Đ/c T.Trúc ).

- 08 giờ00: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn Trường học toàn quốc năm học 2015 – 2016 tại Khách sạn Mường Thanh (Đ/c C.Nghĩa, H.Đạt, Ban TNTH)


: files -> files -> Lichlamviec
files -> Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
files -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Số: 192/kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
files -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
files -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
files -> Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014
files -> V/v ủng hộ chương trình Trường Sa xanh
Lichlamviec -> Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
Lichlamviec -> Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương