Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang88/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   119

III. Sản xuất giống thủy sản

484

 x

 x

 x x

 

 

 

 

 

 

1. Cá giống các loại (triệu con)

485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá tra (triệu con)

486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá giống khác

517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tôm giống các loại (triệu con)

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm sú (triệu con)

519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm giống khác

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giống thủy sản khác (triệu con)

531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giống thủy sản khác

560

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 032.N/BCC-NLTS

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 10/4 năm sau


GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN

THEO GIÁ HIỆN HÀNH

Chính thức năm.........
- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê.......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương