Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang22/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   119

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

70

 

 

 

 

 

 

09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

71

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

72

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

73

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

74

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

75

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

76

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

77

 

 

 

 

 

 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo

78

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

79

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

80

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

81

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

82

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

83

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

84

 

 

 

 

 

 

10. Sản xuất, chế biến thực phẩm

85

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

86

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

87

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

88

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

89

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

90

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

91

 

 

 

 

 

 

11. Sản xuất đồ uống

92

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

93

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

94

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

95

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

96

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

97

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

98

 

 

 

 

 

 

12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá

99

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

100

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

101

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

102

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

103

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

104

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

105

 

 

 

 

 

 

13. Dệt

106

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

107

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

108

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

109

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

110

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

111

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

112

 

 

 

 

 

 

14. Sản xuất trang phục

113

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

114

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

115

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

116

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

117

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

118

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

119

 

 

 

 

 

 

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

120

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

121

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

122

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

123

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

124

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

125

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

126

 

 

 

 

 

 

16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ, và vật liệu tết bện

127

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

128

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

129

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

130

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

131

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

132

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

133

 

 

 

 

 

 

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

134

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

135

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

136

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

137

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

138

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

139

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

140

 

 

 

 

 

 

18. In, sao chép bản ghi các loại

141

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

142

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

143

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

144

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

145

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

146

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

147

 

 

 

 

 

 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương