Nguyen thi thanh huyen personal informationtải về 26.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2017
Kích26.51 Kb.
CURRICULUM VITAE

NGUYEN THI THANH HUYEN

PERSONAL INFORMATION

Full Name : NGUYEN THI THANH HUYEN

Date of Birth : 5 February 1978

Nationality : Vietnamese

Hometown : 506 Lo J Khu D, CC Binh Khanh, Dist 2, HCM City

Home Address : 09 Thi Sach, Nha Trang, Khanh Hoa

Sex : Female

Marital Status : Married

Occupation : Information Technology Engineers

Address  : C11/3 B Binh Khanh Ward, Dist 2, HCM City, Vietnam

E-mail : spkt96@gmail.com

Tel : 019922162758 – 0583 872002EDUCATIONAL BACKGROUND

 • Bachelor of Science, 1999, College of University Technical Education HCMC.

 • Certificate of pedagogic,1999, College of University Technical Education HCMC.

 • Certificate of Accounting,2000, Economic University, Ho Chi Minh City.

 • Certificate of Import – Export and Customs Services – 2003 ,Institute Of Development Economics Research

 • November 2004, I’m graduate higher education – Information Technology - Ho Chi Minh City University of Transport

 • English of specialty

WORK HISTORY

 • Jan 2011- Sep 2011 : Supervisor Purchasing Buy Food and none food -Michelia Hotel

 • Mar 2010 - Dec 2010 Consultant of Network Solution for companies and training

  • Surveying and consulting network solution for companies.

  • Offering professional advice to students of IT.

  • Managing training traces

  • Reporting to director and Labor & Social welfare Service

  • Managing Nhat Nghe – Nha Trang IT Center

TH Nha Trang Co. Ltd.

Losco Vietnam – Korea.

  • Consultancy and training HR Software for customer, Database Administration

  • Outsource for USA company (Powerbuilder 10/Oracle 10g,VB- SQL, Java, C, C++).

  • Maintenance & update Website (PHP,HTML, CSS, Photoshop..)

 • Apr 2004 - Dec2004 : I worked in the import-export business

ASIATOP Co.,LTD

 • Jan 2000 – Mar 2004 : Programmer (PowerBuilder 6.5 – Oracle 8i)

Softronic System INC - Taiwan

 • Jan 1997 – Dec 1999 : Managing student consultative office

University Technical Education HCMC
PERSONAL EXPERIENCE

 • Five years in programming with PowerBuilder 10 and Oracle 10g, MS SQL Server 2005, SQL Anywhere, Visual Basic

 • Two years in term leader Website develop group (Apache, PHP, MySQL, Flash ActionScript, photoshop )

 • I realize about ERP system (HR system, Sales system, Imp-Exp system, Production system, Stock manager system…)

 • Know well personal income tax policy and having experience in charged of Time Attendant record and salary calculation, Being in charged of Social/ Health/ Unemployment Insurance. Knowledge of local law.

 • Manage all hard and soft files, books, papers and lists related to HR affairs which best serve for the control, management and reference of HR information.

 • English level B

I certify that the information given in this CV to be true and I have not willfully suppressed any facts.


Nha Trang 15 July 2013

Declarant,


NGUYEN THI THANH HUYEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

oo0oo


ĐƠN XIN VIỆCKính gởi : PHÒNG NHÂN SỰ

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính : Nữ.

Sinh ngày : 05/02/1978 Tại : Hà Nội

Số CMND : 025377144 Cấp ngày : 16/11/2010

Thường Trú tại : 506 Lô J Khối D Chung Cư Bình Khánh – An Phú – Quận 2 - HCM

Tạm trú tại : 09 Thi Sách – Nha Trang – Khánh Hòa

Trình độ văn hóa : Đại học Chuyên Ngành : CNTT

Dân tộc : Kinh Tôn Giáo : Công Giáo

Ngọai ngữ : Anh ngữ

Kinh nghiệm làm việc : Hành chánh, Nhân sự, Trợ lý, Lập trình quản lý ERP, Quản trị mạng Lan, Web master.

Nay biết được Quý Công ty đang tuyển lập trình viên. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi hy vọng sẽ được tham gia đợt tuyển dụng của Quý Công ty. Nếu được tuyển dụng vào Công ty, tôi đảm bảo sẽ hòan thành nhiệm vụ công ty giao, góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn

Tp, Hoà Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người làm đơn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

oo0oo


SƠ YẾU LÝ LỊCHPHẦN 1: LÝ LỊCH BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính : Nữ.

Sinh ngày : 05/02/1978 Tại : Hà Nội

Số CMND : 025377144 Cấp ngày : 16/11/2010

Thường Trú tại : 506 Lô J Khối D Chung Cư Bình Khánh – An Phú – Quận 2 - HCM

Tạm trú tại : 09 Thi Sách – Nha Trang – Khánh Hòa

Trình độ văn hóa : Đại học Chuyên Ngành : CNTT

Dân tộc : Kinh Tôn Giáo : Công Giáo

Ngọai ngữ : Anh ngữ

Quá trình bản thân : • 1996 – 1999: Học Cử Nhân Cao Đẳng - Khoa CNTT Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM

 • 2002-2006 : Chuyển tiếp Đại Học - Khoa CNTT - Trường ĐH Giao Thông Vận Tải- HCM

 • 01/2000–07/2003 : Chuyên viên lập trình – Công Ty TNHH Softronic INC

 • 10/2003–04/2004 : Trợ lý Tổng Giám Đốc – Cty TNHH Kiều Minh

 • 04/2004–12/2005 : Nhân viên chứng từ và giao nhận XNK – Công Ty Đỉnh Cao Á Châu

 • 10/2005-05/2007 : Giám Đốc Cty Giải Pháp Phần Mềm Hoàng Khánh Long

 • 01/2005- 03/2009 : Lập trình và tư vấn khách hàng trong sản phẩm phần mềm Quản Lý Nhân

Sự chấm công tính lương. Trợ Lý . Trưởng nhóm thiết kế Website . Cty TNHH Losco Việt Nam

 • 03/2010 – 12/2010 Quản lý nhân sự và Đào tạo - Công ty TNHH Tin học TH Nha Trang

 • 01/2011 – 09/2011 Giám sát Mua hàng – Cty CP Du Lịch Thắng Lợi – Michelia Hotel

PHẦN II : QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1) Cha : Nguyễn Văn Thọ Năm sinh : 1938 Đã Chết

2) Mẹ :Trần Thị Kim Thịnh Năm sinh : 1942 Già

Hộ khẩu thường trú: 506 Lô J Khối D Chung Cư Bình Khánh – An Phú – Quận 2 - HCM

3) Anh chị em ruột :

Chị Nguyễn Thị Thu Hà Năm Sinh: 1974 Nghề nghiệp : QC hàng may mặc

Hộ khẩu thường trú: 506 Lô J Khối D Chung Cư Bình Khánh – An Phú – Quận 2 - HCM

4) Chồng:

Nguyễn Mạnh Hòang Năm Sinh: 1972 Nghề nghiệp: Giáo Viên

Hộ khẩu thường trú: 09 Thi Sách – Nha Trang – Khánh Hòa

5) Con:

Nguyễn Hòang Hồng Phúc Năm Sinh : 2009Hộ khẩu thường trú: 09 Thi Sách – Nha Trang – Khánh Hòa

6) Con:


Nguyễn Hòang Bảo Phúc Năm Sinh : 2012

Hộ khẩu thường trú: 09 Thi Sách – Nha Trang – Khánh Hòa

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hòan tòan đúng sự thật, Nếu có gì sai trái, tôi xin hòan tòan chiu trách nhiệm trước pháp luật.
Tp, Hoà Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người làm đơn


Nguyễn Thị Thanh Huyền
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương