Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin, Thiếc trên nền dẫn điện và hoạt tính điện hóa của chúng


Tính chất điện hóa của các điện cực nghiên cứu trong dung dịch Htải về 2.64 Mb.
trang13/17
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích2.64 Mb.
#39134
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

4.3.1. Tính chất điện hóa của các điện cực nghiên cứu trong dung dịch H2SO4 0,5M

Các điện cực graphit xốp; Pt/C, PtSn/C, Pt trong dung dịch H2SO4 0,5M đóng vai trò là các điện cực trơ, khi phân cực trong khoảng thế sẽ xảy ra các phản ứng giải phóng hiđro tại vùng thế âm và giải phóng oxi tại vùng thế cao. Kết quả thể hiện trên hình 21.Hình 21. Đường cong phân cực đơn của các điện cực nghiên cứu trong dung dịch H2SO4 0,5 M

1. Graphit xốp 2. Pt 3. Pt/C 4. PtSn/C
Hình 21 cho thấy thế thoát hiđro trên các điện cực khác nhau và được xếp theo thứ tự:

(Graphit xốp)

Mặt khác trong khoảng thế từ của sự phân cực anot, mật độ dòng trung bình của điện cực PtSn/C có giá trị lớn nhất.

tải về 2.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương