Ông Đỗ Đức Thái sinh năm 1961. Ông bảo vệ Tiến sĩ Khoa học về Giải tích nămtải về 2.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích2.62 Kb.
Ông Đỗ Đức Thái sinh năm 1961. Ông

bảo vệ Tiến sĩ Khoa học về Giải tích năm

1995, được phong Phó giáo sư năm 1996

và Giáo sư năm 2003. Ông giữ chức trưởng

bộ môn hình học từ năm 2004 và giữ chức

Phó trưởng khoa Toán – Tin từ năm 2006.Email: ducthai.do@gmail.com

Tel: 0915086021
: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương