MỤc lục phần I 2 những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạch 2


Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và những nhà điều hànhtải về 0.53 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

12. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và những nhà điều hành

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:


1. Chủ tịch HĐQT – Ông Đoàn Tấn Nghiệp

Họ và tên: Đoàn Tấn Nghiệp

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1951

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: 213/6 Nguyễn Xí, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8294513

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa

Quá trình công tác:

+ Từ 10/1981- 06/1982: NV phòng Kỹ thuật Công ty Dầu thực vật Miền Nam

+ Từ 06/1982- 04/1990: Nhân viên phòng Kỹ thuật Sản xuất Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 05/1990-01/1991: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 02/1991- 07/1996: Trưởng phòng KT-SX Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 08/1996- 04/2003: Phó Giám đốc Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 05/2003- 03/2004: Quyền Giám đốc Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 04/2004- 09/2004: Giám đốc Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2004- đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu thực vật Tường An

+ Từ 06/2005- đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu TV Hương liệu Mỹ phẩm VN

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu TV Hương liệu Mỹ phẩm VN

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 104,100 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Không

2. Phó Chủ tịch HĐQT – Bà Huỳnh Tuân Phương Mai

Họ và tên: Huỳnh Tuân Phương Mai

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 15/6/1962

Nơi sinh: Bình Trinh Đông – Long An

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Địa chỉ thường trú: 123 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8153972

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp

Quá trình công tác:

+ Từ 08/1986 - 03/1990: Nhân viên phòng Kế hoạch Cung tiêu Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 04/1990 - 03/1997: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Cung tiêu Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 04/1997 - 10/2002: Trưởng phòng Kinh doanh Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 11/2002 - 9/2004: Phó Giám đốc Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2004 – đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An


Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Dầu thực vật Tường An

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 121,490 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Chồng: Lê Đăng Quang sở hữu 89,900 cổ phần cá nhân


3. Thành viên HĐQT – Ông Đinh Quốc Hưng

Họ và tên: Đinh Quốc Hưng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/8/1958

Nơi sinh: Thành Phố Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Long

Địa chỉ thường trú: 248/9 Huỳnh Văn Bánh, phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8294513

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại thương, Kỹ sư Mỏ
Quá trình công tác:

+ Từ 1984 – 1988: Xí nghiệp khai thác đá Sóc Lu, tỉnh Đồng Nai

+ 1988 – 1992: Công ty Xuất nhập khẩu Dầu thực vật Việt Nam

+ 1992 – đến nay: Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam
Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu

Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam.

Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu thực vật Tường An.

Số cổ phần nắm giữ: 10,000 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Không có


4. Thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thu

Họ và tên: Đặng Thị Thu

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1956

Nơi sinh: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Giao Hoành, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

Địa chỉ thường trú: 177/58 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8153972

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 01/1981-03/1990: Nhân viên kế toán Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 04/1990-12/1997: Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 01/1998-09/2004: Trưởng phòng Tài chính Kế toán NM Dầu Tường An

+ Từ 10/2004-hiện nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 79,400 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Em Đặng Thị Tuyết Loan sở hữu 4,760 cổ phần cá nhân

Em Đặng Thị Mỹ Phượng sở hữu 2,620 cổ phần cá nhân

Em Đặng Quang Vinh sở hữu 10,000 cổ phần cá nhân

Em Đặng Đình Khoa sở hữu 2,440 cổ phần cá nhân

5. Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Sức

Họ và tên: Nguyễn Hữu Sức

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/06/1965

Nơi sinh: Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: 157/L10 Tô Hiến Thành, Phường 12, Q10, TP.HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8153972

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy hóa

Quá trình công tác:

+ Từ 11/1990-02/1996: Kỹ sư, Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 03/1996-03/2000: Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 04/2000-02/2004: Quản đốc Phân xưởng sản xuất II Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 03/2004-09/2004: Trưởng phòng Kế họach Kỹ thuật Sản xuất Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2004-hiện nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An


Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 78,420 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Không có

12.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:


1. Trưởng ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Phương Nga

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nga

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 19/12/1970

Nơi sinh: Vĩnh Long

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Long

Địa chỉ thường trú: 61/57Đ Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8153972

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế họach hóa nền kinh tế quốc dân
Quá trình công tác:

+ Từ 09/1993-10/2002: Nhân viên thống kê tổng hợp Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2002-09/2004: Phó Trưởng phòng KHKTSX Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2004- đến nay: Trưởng ban kiểm soát – Trưởng phòng Kế họach

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An


Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát – Trưởng phòng Kế họach

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 7,520 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Em: Nguyễn Phương Thảo, nắm giữ 5,370 cổ phần cá nhân.

Chồng: Trầm Ngọc Nguyên, nắm giữ 23,590 cổ phần cá nhân


2. Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Mạnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1961

Nơi sinh: Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 104/14 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8153972

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lao động Tiền lương

Quá trình công tác:

+ Từ 11/1981-02/1985: Nhân viên LĐTL Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 03/1985-12/1988: Đi NVQS

+ Từ 01/1989-10/1989: Phụ trách phòng TCHC Xí nghiệp Hương liệu Mỹ phẩm

+ Từ 11/1989-01/1991: Nhân viên LĐTL Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 02/1991-09/2004: Phó trưởng phòng TCHC Nhà máy Dầu Tường An

+ Từ 10/2004-đến nay: Thành viên Ban kiểm soát – Giám đốc Ban Nhân sự

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát – Giám đốc Ban

Nhân sự Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường AnSố cổ phần nắm giữ: 21,280 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Em: Nguyễn Văn Phúc, nắm giữ 1,030 cổ phần cá nhân

Em: Nguyễn Văn Có, nắm giữ 4,810 cố phần cá nhân
3. Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Đức Thuyết

Họ và tên: Nguyễn Đức Thuyết

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1966

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: 14/14A đường số 8, phường 17, quận Gò Vấp,

thành phố Hồ Chí MinhSố ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.8299461

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:

+ Từ 11/1986-07/1988: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Vật tư – Nguyên liệu

+ Từ 07/1988-07/1989: Nhân viên kế toán Công ty Xuất nhập khẩu Dầu thực vật

+ Từ 05/1992 đến nay: Nhân viên kế toán Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam
Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên kế toán Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dầu thực vật Tường An.

Số cổ phần nắm giữ: 200 cổ phần cá nhân

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: Không


12.3. Danh sách thành viên Ban Tổng giám đốc:


1. Tổng giám đốc – Bà Hùynh Tuân Phương Mai

Xem lý lịch phần 1.2. của Hội đồng quản trị

2. Phó Tổng giám đốc – Bà Đặng Thị Thu

Xem lý lịch phần 1.4. của Hội đồng quản trị

3. Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Hữu Sức

Xem lý lịch phần 1.5. của Hội đồng quản trị
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương